Izbor Radovića blokiran jer ne da pare fakulteta

Ekonomski fakultet u sukobu sa Univerzitetom zbog odbijanja da zarađeni novac prebaci na zajednički račun
75 pregleda 9 komentar(a)
Ažurirano: 13.09.2013. 11:59h

Zbog spora između Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore oko novca, studentima tog fakulteta, koji su polagali zaostale ispite u avgustu, još nijesu verifikovane ocjene tako da formalno još ne mogu upisati narednu godinu ili diplomirati.

Ocjene im formalno nijesu potvrđene jer prošlog ponedjeljka nije održano Vijeće fakulteta zbog toga što na sjednicu nije došao rektor Predrag Miranović, kojeg je Upravni odbor Univerziteta 6. septembra postavio za kooordinatora Ekonomskog fakulteta.

Miranovića je Univerzitet imenovao nakon što je prethodno odbio da potvrdi izbor Milivoja Radovića za dekana Ekonomskog fakulteta pošto Radović još odbija da na raspolaganje Univerzitetu stavi novac fakulteta, koji je oročen u banci. Radović, kojeg je prije par mjeseci većina u Vijeću fakulteta predložila za dekana, oštro se protivi odluci Upravnog odbora Univerziteta CG da profit koji ostvaruje Ekonomski fakultet stavi na račun Univerziteta, što je traženo od svih fakulteta zbog milionskih gudova. Uz njega je i značajan dio profesora, među kojima je i bivši dekan Milorad Jovović.

Faksmil odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

Na prošloj sjednici Upravnog odbora Univerziteta CG, koji vodi Duško Bjelica, odlučeno je da Miranović ima sada ovlašćenje da raspolaže sredstvima sa podračuna Ekonomskog fakulteta i za vođenje cjelokupnog finansijskog poslovanja tog fakuiteta.

“Sve račune koji su otvoreni na ime Ekonomskog fakulteta, a nisu pod kontrolom i u sistemu Univerziteta Crne Gore i za čije otvaranje nije dobijena prethodna saglasnost organa Univerziteta Crne Gore treba ugasiti i sva sredstva sa tih računa treba prebaciti na račun Univerziteta Crne Gore”, stoji u odluci Upravnog odbora.

Mandat Radoviću kao vršiocu dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta istekao je 18. avgusta, a Vijeće Ekonomskog fakulteta ga je 12. jula predložilo za dekana.

“O ovom predlogu se moglo raspravljati na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore 6. septembra da su se stekli uslovi. Upravni odbor je 12. jula, povodom razmatranja finansijskog poslovanja Univerziteta Crne Gore, usvojio zakijučak koji obavezuje sve organizacione jedinice i zaključak vezan za Ekonomskì fakuitet, u kome je konstatovano da je otvoren podračun Ekonomskog fakulteta kod Hipotekarne banke dana 31. 5. 2013. godine, bez prethodne saglasnosti rektora i znanja Univerziteta i konstatovana obaveza otklanjanja utvrđenih nepravilnosti”, piše u obrazloženju odluke Upravnog odbora da još ne imenuje Radovića.

Prema informacjama “Vijesti”, Ekonomski fakultet je u maju oročio više od pola miliona eura, a taj novac kasnije je trebalo da bude investiran u rekonstrukciju zgrade fakulteta u Bijelom Polju i u tekuće troškove.

Galerija

Bonus video: