misterija...

Štetno je znati šta radi Lidija Mijović

Zašto je radni angažman i plata u Upravi carina bivše službenice ANB strogo čuvana tajna?
590 pregleda 22 komentar(a)
20.02.2019. 21:56h

Bivša, smijenjena službenica Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Lidija Mijović, u tajnoj policiji prima mjesečnu platu od preko 1.000 eura, a već više od godinu radi u Upravi carina (UC). Da li prima platu i u UC ili samo volontira, još je nepoznanica.

„Lidija Mijović ostvaruje neto zaradu u iznosu od 1.091,67 eura“, saopšteno je „Vijestima“ iz kabineta direktora ANB Bora Vučinića.

Iz UC i dalje odbijaju da saopšte koje radno mjesto Mijović pokriva, da li prima i kolika je njena mjesečna plata.

 Mijović, prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", u UC nema zvanično određeno radno mjesto.

Izvori „Vijesti“ iz te institucije, kazali su ranije da ona obavlja poslove koje poželi, od onih koji su u direktnoj nadležnosti direktora Vladana Jokovića, do odnosa sa javnošću. Jedan sagovornik „Vijesti“ kazao je prošlog mjeseca da Mijović, iako to nigdje zvanično ne piše, u UC rukovodi "četvrtim sektorom", zaduženim za nadzor carinarnica.

Uprkos činjenici da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 18. jula, nakon žalbe „Vijesti“, donijela Rješenje u kojem nalaže UC da informaciju o plati i radnom mjestu Lidije Mijović dostavi „Vijestima“, oni to nijesu uradili. 

Uprava carina je izvršila „test štetnosti“ i tvrdi da postoji mogućnost da bi objelodanjivanjem informacija o Lidiji Mijović izazvali štetne posljedice po interes Uprave carina, koje su od većeg značaja od interesa javnosti da zna šta ona radi

Iz UC je odgovoreno prošlog mjeseca da  je „Uprava carina, u skladu sa članom 16 stav 1 istog zakona,  izvršila test štetnosti objelodanjivanjem. UC bi značajno ugrozila identitet pomenute službenice, odnosno postoji mogućnost da bi objelodanjivanje ovih informacija izazvalo štetne posljedice po interes UC, a koje su od većeg značaja od interesa javnosti da zna za ove informacije“, navodi se, između ostalog, u odgovoru UC.

Međutim , Agencija je utvrdila da ne ne vidi nikakvu štetnost od objavljivanja informacija o radnom mjestu i plati Mijović.

U tom Rješenju, Agencija, obrazlažući odluku da su „Vijesti“ s pravom tražile informacije jer je Mijović državna službenica, citira, između ostalog, član 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji propisuje da se „pristupom informacijama obezbjeđuje transparentnost rada, podstiče efikasnost, djelotvornost, odgovornost i afirmiše integritet i legitimnost organa vlasti“.

„Uprava carina je organ vlasti i u obavezi je da na svojoj Internet stranici objavi spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima, kao i da podnosiocu zahtjeva dostavi iznos bruto zarade na mjesečnom nivou za gospođu Mijović zaposlenu u Upravi carina...“, navodi se u Rješenju Agencije.

Nekadašnja šefica Sektora za međunarodnu saradnju u ANB-u, otišla je iz ANB-a posljednjeg mjeseca 2011. godine, u paketu sa tadašnjim direktorom tajne službe Vladanom Jokovićem. Joković je podnio ostavku nakon izbijanja afere "Listing", koja još nije razriješena.

"Vijesti" su na osnovu informacija iz diplomatskih izvora i Vlade tada objavile da su partnerske države NATO, na čelu sa SAD, tražile smjenu Jokovića, jer je ANB, navodno, pratila strane diplomate, uključujući i američke. Vladi su o tim "aktivnostima" ANB-a pruženi i dokazi.

U ANB kao gost

"Nadziranje" stranih diplomata počelo je u vrijeme kada je na čelu ANB-a bio Duško Marković, sadašnji ministar pravde, a nastavljeno je i nakon njegovog odlaska. Partnerski odnosi ANB-a sa drugim službama bili su poremećeni, a razmjena tajnih podataka određeno vrijeme bila je prekinuta. Mijović je tada bila direktno zadužena za takvu komunikaciju, odnosno za bezbjednost komunikacija i podataka koje NATO razmjenjuje sa tajnim službama.

Načelnica Sektora za pravne poslove i ljudske resurse u ANB-u Sanja Raičević, ranije je „Vijestima“  kazala da je Mijović raspoređena na rad u Upravi carina u skladu sa zakonom,  1. marta 2012. godine, na osnovu pisanog sporazuma direktora ANB i UC.

 Mijović skoro dva mjeseca nije "Vijestima" odgovorila šta radi u Upravi carina, zašto je napustila ANB, kada će i da li će da se vrati u tajnu službu, kolika joj je plata i da li i na osnovu čega prima novac i u Upravi carina i u ANB...

Tajna služba joj dala auto, ali bez goriva Iako

Lidija Mijović od 1. marta prošle godine radi u Upravi carina, pored plate iz ANB-a zadržala je i službeni automobil tajne policije. Na pitanje „Vijesti“ koje auto koristi, koje godine je proizvedeno i da li se vozi koristeći gorivo iz budžeta ANB-a,  iz kabineta direktora ANB-a pismeno je odgovoreno da:

„Lidija Mijović koristi vozilo marke 'Opel Astra', proizvedeno 2010. godine i ne koristi gorivo iz budžetskih sredstava ANB“. Sanja Raičević ranije je rekla „Vijestima“ da raspoređivanje Mijović na rad u UC nije vremenski ograničeno, a da pravo na korišćenje službenog vozila ostvaruje “na osnovu propisa koji regulišu uslove i način korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore”.

U zgradu ANB može da uđe samo kao gost

Načelnica u ANB-u Sanja Raičević, kazala je ranije „Vijestima“" da Lidija Mijović, od dana primjene sporazuma, osim zarade i službenog vozila, nije ostvarivala druga prava iz radnog odnosa u ANB-u. „Odlaskom Mijović iz ANB-a prestala je funkcija njenih službenih identifikacionih dokumenata“, odgovoreno je „Vijestima“ nedavno iz kabineta direktora ANB-a na pitanje da li ona i dalje ima služenu legitimaciju ANB-a i identifikacionu karticu za ulazak u zgradu ANB-a.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", Mijović je počela da radi u Službi državne bezbjednosti (SDB) 1996. godine, sa završenim nastavničkim fakultetom u Nikšiću. Njeno prvo radno mjesto bilo je u službi koja se bavi prisluškivanjem, takozvanoj "ušnoj".

Poslije 11 godina,  2007. godine, Mijović je završila treću godinu fakulteta, a direktor ANB-a Duško Marković odmah je postavio na mjesto načelnika Uprave za međunarodnu saradnju.

Galerija