Amandman

Pozitivna traži besplatne udžbenike za osnovce

Poslanik Srđan Perić predložio je juče doradu Vladinog predloga Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
6 komentar(a)
Srđan Perić, Foto: Boris Pejović
Srđan Perić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 09.07.2013. 07:33h

Pozitivna Crna Gora podnijela je juče amandmane na Predlog izmjena i dopuna Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim se traži obezbjeđivanje besplatnih udžebnika za osnovce i stvaranje okvira za decentralizaciju prilikom formiranja školskih odbora i izbora direktora škola.

Poslanik Srđan Perić juče je kazao “Vijestima” da predlažu da pravo na besplatne udžbenike imaju osnovci uz obavezu da ih čuvaju. Takvo rješenje postojalo je i u Nacrtu predloga tog zakona, ali je odredba o besplatnim udžbenicima izbrisana na sjednici Vlade. Predviđa se da učenik ne bi mogao preuzeti udžbenike narednog razreda ako nije vratio one iz prethodnog.

“Država mora da pokaže brigu prema najranjivijim i najosjetljivim kategorijama građana. Vlast mora da prestane sa praksom da na uštrb građana, a sada konkretno osnovaca i roditelja, pomaže omiljene strateške partnere. Primjera radi, iznos za obezbjeđivanje udžbenika za osnovce, nije ni deseti dio iznosa koji dajemo recimo za garancije KAP-u".

"Ono što dodatno obavezuje na prihvatanje ovog amandmana jesu prethodna obećanja koja su se čula sa adresa vlasti”, saopštio je Perić.

Pozitivna, takođe, predlaže da u školskim odborima Ministarstvo prosvjete više nema najviše članova i samim tim kontrolu nad procesom izbora direktora. Tako su sada u školskim odborima tri predstavnika ministarstva, odnosno opštine za ustanove čiji je osnivač opština i po jedan predsavnik roditelja i zaposlenih.

„Takav omjer obezbjeđuje apsolutnu kontrolu nad radom ustanove i predstavlja rješenje koje u potpunosti centralizuje obrazovni sistem. Amandmanom Pozitivne bi školski odbor brojao sedam članova - jedan predstavnik Ministarstva, odnosno jedan predstavnik opštine za ustanove čiji je osnivač opština, tri predstavnika zaposlenih, jedan predstvanik opštine i dva predstavnika roditelja“, kazao je Perić.

Pozitivna je predložila po sličnom modelu izmjene i u sastavu školskih, odnosno upravnih odbora ustanova iz oblasti stručnog obrazovanja, domova učenika, domova studenata i domova učenika i studenata, mješovitih srednjih škola i obrazovnih centara i ustanova za obrazovanje odraslih.

Dodatnim amandmanom ta partija predložiće i regulisanje procedure izbora direktora škola, kako bi oni imali veći stepen autonomije, ali i odgovornosti.

„To je i način i da se zaustavi sa partijskim zapošljavnjem i građenjem partijske infrastrukutre kroz obrazovni sistem, ali iznad svega to bi dopronijelo značajno većem kvalitetu nastavnog procesa, što pokazuje široka međunarodna praksa“, rekao je Perić.

Preporučujemo za Vas