CANU sprema rječnik crnogorskog jezika

Bazu za pisanje “Rječnika” čini Izvornik, izrađen 2012. u Institutu za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“
137 pregleda 118 komentar(a)
Ažurirano: 03.07.2013. 07:35h

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti objaviće do kraja godine registar sa preko 40.000 riječi koje će biti osnov za izradu prvog "Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika".

Kako je "Vijestima" rečeno iz CANU, rječnik će imati više tomova i uvažavaće aktuelnu gramatiku i pravopis crnogorskog jezika.

Rad na prvom rječniku crnogorskog jezika počet je prije dvije godine, ali je intenziviran od aprila nabavkom savremenog skenera za knjige, koji je novina ne samo u Crnoj Gori nego i u svijetu. Takođe, kreiran je namjenski softver prema lingvističkim zahtjevima za digitalnu obradu.

"Koristimo sva raspoloživa tehnička sredstva da bismo digitalizovali naše izvore, skratili na taj način vrijeme i uradili ono što je preduslov da se radi riječnik - bazu podataka", ističu iz CANU.

Planirano je da se nakon završetka prve faze, u kojoj je angažovano šest stručnjaka, publikuje registar riječi koje će u kasnijoj fazi biti predmet leksikografske obrade i uređenja odrednica.

Za realizovanje ovog projekta, 2011. formiran je Savjet projekta, za čijeg je tada koordinatora izabrana prof. dr Tatjana Bečanović.

Sjedište CANU

U Savjetu su 17 istaknutih naučnika i stručnjaka iz različitih oblasti i to tijelo je donijelo odluku da izdanje "Rječnika" bude ćirilično, uz napomenu da se u kasnijim fazama može uraditi i latinično izdanje "jer Crna Gora treba da njeguje i jedno i drugo pismo".

Bazu za pisanje "Rječnika" čini Izvornik, koji je 2012. izrađen u Institutu za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš". Izvornik obuhvata djela iz različitih oblasti i disciplina, a sastavljen je od "reprezentativnih ostvarenja crnogorske književnosti" i djela crnogorskih autora iz različitih oblasti.

"Taj korpus će doprinijeti strukturnom i semantičkom bogatstvu leksike u Rječniku, složenosti i isprepletenosti značenja i raznolikoj sferi njene upotrebe", objašnjavaju iz CANU.

Oni su objasnili da je građa obuhvaćena Izvornikom, koju čini ukupno 421 jedinica, podijeljena po oblastima, što omogućava stvaranje baza podataka i kreiranje posebnih rječnika u okviru svake oblasti.

Taj materijal će, kako navode u CANU, rezultirati nastankom elektronske baze crnogorskog jezika koja će, zajedno sa Rječnikom, predstavljati veliki doprinos crnogorskoj kulturi.

"Ovaj korpus može inicirati neka nova istraživanja i leksikografske poduhvate, a nesporno je i da će istoričari jezika, dijalektolozi, etnolozi, kulturolozi u ovom korpusu naći bogatu građu kako za praćenje razvoja crnogorskog jezika tako i za kulturnu stratifikaciju Crne Gore", tvrde u Akademiji.

Akademija za sada sve sama finansira

Izrada registra finansira se od sredstava koje je CANU zaradila na drugim projektima, dok će za publikovanje Rječnika biti potrebna i finansijska pomoć države, kao i veći broj kvalifikovanih lingvista, kojih nema dovoljno u Crnoj Gori.

"Mi hoćemo još jednom da dokažemo da smo pouzdan partner i da znamo da radimo. Kada izradimo registar uputićemo ga Vladi, koja će, ako smatra da treba da se završi posao, finansirati drugi dio projekta“, napominju u CANU, ukazujući da je rad na rječnicima posao nacionalnih akdemija, pa su pojedine akademije u svijetu napravljene da bi izradile rječnik.

Galerija