KERIJEV IZVJEŠTAJ

Stejt Dipartment: U Crnoj Gori se i dalje trafikuje

U Izvještaju stoji da su žrtve seks trafiknga primarno žene i djevojke iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, BiH i Kosova
14 komentar(a)
Džon Keri, Foto: Reuters
Džon Keri, Foto: Reuters
Ažurirano: 19.06.2013. 22:33h

Crna Gora je izvor, tranzitna zemlja i odredište za muškarce, žene i djecu koji su žrtve seks trafikinga i prinudnog rada, piše u Izvještaju Stejt dipartmenta o trgovini ljudima u svijetu u proteklih godinu dana, koji je sinoć predstavio američki državni sekretar Džon Keri.

U Izvještaju stoji da su žrtve seks trafiknga primarno žene i djevojke iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, BiH i Kosova i u manjem obimu iz ostalih država Istočne Evrope.

“Djeca etničkih Roma, Aškalija i Egipćana, izbjeglice, kao I nezbrinuta djeca iz Crne Gore, Kosova, BiH i Srbije moraju da prose na ulicama. Bilo je izvještaja da su romske djevojke iz Crne Gore, koje su često silom kućne pomoćnice, prodavane u ropske brakove u romskim zajednicama na Kosovu. Djevojke i žene iz Crne Gore su žrtve seks trafikinga u ostalim balkanskim zemljama”, stoji, između ostalog, u izvještaju.

Dodaje se da Vlada Crne Gore ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trafikinga, ali da čini značajne napore da ih dostigne. U Izvještaju piše da je Vlada povećala finansijsku pomoć žrtvama tokom praćenog perioda, da je pokrenula više gonjenja počinilaca trgovine ljudima, ali da su istrage i presude i dalje rijetke.

U izvještaju se kritikuje praksa Vlade da priznaje za žrtve trafikinga samo one koji su pristali da učestvuju u krivičnom postupku koji rezultiraju osuđujućom presudom, što bi, kako smatraju u Stejt dipartmentu, moglo da ograniči napore da se otkrije i pomogne mnogo veći broj žrtava.

Stejt dipartment preporučuje Crnoj Gori da snažno goni slučajeve seks trafikinga i prinudnog rada, uključujući i državne službenike koji su saučesnici, te da prikupi i podijeli podatke o broju gonjenja, presuda i identifikovanih žrtava u zemlji i van nje.

Jedna od preporuka je da je potrebno proaktivno formalno priznavanje žrtava i u slučajevima koji možda ne rezultiraju krivičnim gonjenjem protiv počinilaca trgovine ljudima, te da se mora povećati pomoć potencijalnim žrtvama trafikinga među RAE populacijom i drugom ranjivom djecom. Napominje se da je potrebno ohrabriti žrtve trafikinga da učestvuju u gonjenju trafikanata.

Izvještaj zaključuje da je Vlada Crne Gore pokazala skromnu primjenu zakona u 2012. godini, pa je broj istraga i presuda opao. Američka vlada je konstatovala da je Crna Gora identifikovala osam potencijalnih žrtava trafikinga u 2012. godini, uključujući dvoje djece, što je jedna žrtva više nego u 2011.

Preporučujemo za Vas