podaci anb-a

Vučinić: Smanjen broj kriminalnih grupa u Crnoj Gori

Šarić, Kalić, barski klanovi, imaju oznaku tajnosti i o njima poslanici nijesu mogli da daju informacije
64 pregleda 7 komentar(a)
Ažurirano: 24.05.2013. 15:33h

Prema podacima koje je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić, saopštio članovima Odbora za bezbjednost broj kriminalnih grupa u Crnoj Gori je smanjen a ANB je radio u stabilnimbezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori.

To je informacija koju je, na osnovu izvještaja o radu ANB-a, novinarinama nakon zatvorene sjednice saopštio predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić.

"Iz informacije koju smo dobili broj grupa je manji u odnosu na prethodnu godinu tako da ćemo se mi ovim grupama i organizovanim kriminalom baviti u kontinuitetu. Dakle, ono što mogu reći poslije današnje informacije da je broj grupa manji u odnosu na prethodnu godinu. Informacija je imala stepen tajnosti o tome vam ne mogu reći, to je sve što sam mogao da vam kažem", rekao je Nuhodžić novinarima ali nije mogao da saopšti koliko kriminalnih grupa imau Crnoj Gori zbog tajnosti podataka.

Predstavnici opozicionih partija, koji su prisustvovale sjednici Odbora (Pozitivna i SNP) nijesu zadovoljni učincima tajne službe u prošloj godini. Konkretni slučajevi

Šarić, Kalić, barski klanovi, imaju oznaku tajnosti i o njima poslanici nijesu mogli da daju informacije ali ističu da se pričalo o svemu.

Prema riječima Nuhodžića, izvještaj o radu ANB-a usvojen je većinom glasova dok su poslanici iz SNP-a i Pozitivne bili uzdržani.

Zoran Miljanić (Pozitivna) rekao je da zbog tajnosti sjednice Odbora za bezbjednost neće moći iznijeti puno podataka ali ima veoma značajnih podataka koje smo danas dobili.

"Ima obilje informacija o stanju pogotovu organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Zajedničko je za sve službe ne samo za ANB nego i za Upravu policije, tužilaštvo i ostale organe koji treba da se bave borbom protiv organizovanog kriminala jeste da ima puno grupa, ima puno lica, ima puno kriminalnih takozvanih klanova. Samo čega nema, nema rezultata njihovog rada odnosno nema procesuiranih slučajeva. To je osnovni problem kako u radu ove Agencije tako i u drugih državnih organa. Pozitivna Crna Gora nije zadovoljna ovim izvještajem, nismo ga podržali, podržali smo zaključke odnosno ostali smo uzdržani ali izvještajem nismo zadovoljni", rekao je Miljanić.

Nuhodžić je izvještaj vidi kao realan i objektavan.

“Da li može bolje,može,baš kao i u životu što uvijek može bolje i više ,tako u poslu uvijek može još bolje”,rekao je Nuhodžić.

Nuhodžić je saopštio da je Odbor je na osnovu diskusije o dokumentu kojim su predstavljene aktivnosti ANB većinom glasova prihvatio izvještaj i donio zaključke.

"Prvi zaključak je da su se aktivnosti ANB-a u 2012. odvijale u pravcu zakonom utvrđenih nadležnosti daljeg sprovođenja reformi sa posebnim osvrtom na zaokruživanje pravne infrasturkture, usavršavanje organizacionog modela i stvaranje uslova za efikasniji i kvalitetniji rad Agencije po svim segmentima. ANB je svoju nadležnost u protekloj godini ostvarila u uslovima stabilnih bezbjedonosnih prilika u Crnoj Gori na koje su pozitivno uticale okolnosti da su sve zemlje u regionu opredijeljene za evropske integracije a većina njih i za NATO integracije", rekao je Nuhodžić.

Drugi zaključak Odbora da je ANB u prošloj godini imao djelotvornu i intenzivnu saradnju sa obavještajnim i bezbjedonosnim službama drugih država i međunarodnih organizacija ocijenio značajnim nastavak aktivnosti usmjerenih na prikupljanju analizi, procjeni i primjenu podataka koji se zbog karaktera i stepena bezbjedonosnog rizika mogu svrstati u kategoriju organizovanih kriminalnih aktivnosti. Prema njegovim riječima zaključili su i da, s obzirom na sve češću pojavu sajber kriminala i značaja pitanja ekonomske bezbjednosti zemlje pohvalnim intenzivne obuke i usavršavanja kadrova ANB-a u kontekstu blagovremene izgradnje kapaciteta za ove oblasti uz intenzivnu saradnju sa partnerskim službama.

"Odbor je važnim ocijenio pozitivnu ocjenu sprovedenu redovnom godišnjom kontrolom bezbjedonosnih procedura za zaštitu NATO podataka čime je Crna Gora još jednom pokazala da je ozbiljan i kredibilian partner NATO-u. Odbor će nastaviti da kroz parlamentarni nadzor prati aktivnosti ANB-a po segmentima njenog djelovanja", rekao je predsjednik Odbora za bezbjednost.

Vasilije Lalošević je rekao i da je bilo riječi o kadrovskim promjenama u ANB-u ali nije mogao saopštiti detaljnije informacije.

"Bilo je riječi o tome o nagovještajima koje smo čuli na otvorenoj sjednici Odbora da su pojedini pripadnici Uprave policije umiješani u neke slučajeve, bilo je riječi o tome a takođe smo pitali da li ima takvih slučajeva i u ANB-u i ponavljam u ovom trenutku nažalost zbog službenih tajnih podataka ne mogu vam detaljnije reći ali je bilo priče", rekao je Lalošević. Prema informacijama "Vijesti" premijer Mila Đukanovića i potredsjednika Vlade Duška Marković naložili su direktoru ANB-a da smijeni dio načelnika tvrdeći da nijesu dovoljno sposobni a da za neke navodno ima indicija da su povezani sa kriminalnim grupama.Vučinić je za "vijesti" to demantovao navodeći kakao su kadrovske promjene u skladu sa reformama.

Informacije o Keljmendiju

Vasilije Lalošević je saopštio da je na sjednici odbora za bezbjednost zatvorena za javnost pristigla tražena informacija od ANB-a na njegov i zahtjev Velizara Kaluđerovića a koja se tiče kontrolnog saslušanja direktora ANB, ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i direktora Uprave policije Slavka Stojanovića u vezi novih momenata iz afere "Listing" odnosno u "svijetlu hapšenja Nasera Keljmendija čije se ime pominjalo u toj aferi".

"Mi smo danas dobili na stolu kratku informaciju, ovom priliku imamo i obećanje ministra MUP-a poslova da će dostaviti našem Odboru tu informaciju u ponedjeljak i onda će ta informacija biti kompletirana. Ona se tiče najnovijih podataka i novih momenata oko boravaka u Crnoj Gori Nasera Keljmendija. Riječ je o boravcima do septembra mjeseca 2012. poslovnim i privatnim kontaktima sa osobama u Crnoj Gori", rekao je Lalošević. On je rekao da je na Odboru dogovoreno održavanje posebne sjednice povodom toga.

"Dakle, razgovaraćemo i o narko kartelima, o trafikingu kroz Crnu Goru, ovim klanovima koji egzistiraju u Crnoj Gori i prevashodno svemu ovome što se tiče hapšenja i boravka u Crnoj Gori Nasera Keljmendiija. Ona će biti najvjerovatnije održana nakon razmatranja izvještaja o VDT, radu MUP-a, na plenumu, u drugoj polovini juna mjeseca", rekao je Lalošević.

Prema njegovim riječima, nagoviješteno je je da će ta sjednica omogućiti i informacije "koje se tiče jedne vrlo značajne oblasti koja se danas pominjala u velikom dijelu sjednice a to je pranje novca" u Crnoj Gori odnosno na toj sjednici će biti pozvan i direktor Uprave za sprečavanje pranja novca.

Galerija

Preporučujemo za Vas