SOCIJALNA ZAŠTITA

SDP: Uzimamo od bogatih da damo siromašnima

Predstavljene desetine amandmana na sporni predlog zakona o dječijoj i socijalnoj zaštiti
78 pregleda 18 komentar(a)
Ažurirano: 22.05.2013. 06:43h

Čak 97 odsto porodilja bilo bi zaštićeno ukoliko se prihvati amandman SDP-a na Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti da se nadoknada koju će država refundirati u slučaju porodiljskog odustva ograniči na dvije prosječne zarade u državi (952 eura).

Tako tvrde iz manje vladajuće partije, a do takvog rješenje došli su sa ciljem da “pomire” predlagača i zahtjeve zaposlenih.

“Amandami su predloženi u cilju sprečavanja zloupotreba od strane poslodavca u vezi sa nadoknadom za porodiljsko odsustvo, ali i da se ne smanjuju prava zaposlenima koji primaju tu nadoknadu”, kazao je Damir Šehović na sjednici skupštinskog zakonodavnog odbora.

Novina u predlogu SDP-a je da bi novac, koji bi se obezbijedio na taj način, usmjerili na nezaposlene koji imaju pravo na ovu nadoknadu.

“Oni su do sada primali 26 eura, a mi predlaženo da to bude 100 eura. Od tri odsto najbogatijih koji imaju pravo na nadoknadu uzimamo da bi dali najsiromašnijim”, objasnio je Šehović.

S druge strane, Pozitivna Crna Gora je predložila da se briše sporni član koji ograničava refundaciju za vrijeme porodiljskog odsustva, kao i SNP.

Snežana Jonica (SNP) je predložila i da se visine socijalne zaštite ne vezuje za fikse iznose, već da se usklađuje sa indeksom rasta cijena dva puta godišnje, u januaru i julu.

Predlog Pozitivne je da se visina materijalnih davanja usklađuje sa troškovime života i zaradama i to u procentu od 75 odsto u odnosu na troškove, a ostatak u odnosu na kretanje zarada.

“Svjedoci smo da su se od januara zarade smanjivale, dok su troškovi života neprestalno rasli. Smatramo da bi na ovaj način korisnici materijalih davanja imali korigovana primanja, koja bi bila usklađena sa stvarnim troškovima života u držav i ”, poručila je Ana Ponoš.

Iz Pozitivne su predložili i da se zakonu dodaju kompezaciona prava na osnovu invaliditeta, kao novi tip prava te populacije.

“Osobe sa invaliditetom ne smiju da primaju te nadoknade po osnovu materijalnog statusa, već na osnovu društvenog položaja u kojem se nalaze, odnosno prema nivou i obimu prepreka sa kojima su suočene”, objasnila je Ponoš.

SNP traži i da osobe sa invaliditetom, koje su na evidenciji nezaposlenih, dobijaju nadoknadu po tom osnovu sve do radnog angažmana i da se ustanovi nadoknada nezaposlenom roditelju djeteta sa invaliditetom u visini jedne prosječne zarade.

Amandmani koji su predloženi na Predlog zakona o dječjoj i socijanoj zaštiti, njih 46, podržani su od Zakonodavnog odbora kao usklađeni sa Ustavom i zakonima. Matični Odbor za zdravstvo raspravljaće o njima u četvrtak.

Galerija