Vlada: Poboljšano stanje u bezbjednosti saobraćaja

Navedno je da je tokom prošle godine smanjen broj smrtno stradalih za 23,8 odsto, broj teže povrijeđenih za 9,5 odsto, dok je broj lakše povrijeđenih osoba manji za 1,8 odsto
419 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

U Crnoj Gori je stanje bezbjednosti saobraćaja u prošloj godini znatno poboljšano u odnosu na 2017. godinu i može se ocijeniti povoljnim, konstatovano je na sjednici Vlade.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za prošlu godinu.

Kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, prilikom predstavljanja Izvještaja konstatovano je da analiza statističkih pokazatelja o saobraćajnim nezgodama ukazuje da je stanje bezbjednosti saobraćaja u prošloj godini znatno poboljšano u odnosu na 2017. godinu i da se može ocijeniti povoljnim.

Navedno je da je tokom prošle godine smanjen broj smrtno stradalih za 23,8 odsto, broj teže povrijeđenih za 9,5 odsto, dok je broj lakše povrijeđenih osoba manji za 1,8 odsto.

Vlada je zadužila ministarstva saobraćaja i pomorstva, unutrašnjih poslova, prosvjete, zdravlja, uprave za saobraćaj i policije da realizuju sve planirane mjere na implementaciji strateških i drugih planskih dokumenata i propisa i da nastave aktivnosti na obezbjeđivanju finansijskih i drugih preduslova za sprovođenje svih potrebnih mjera prema učesnicima u saobraćaju, tokom naredne godine.

Vlada je danas donijela Uredbu o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika, kojom se propisuju bliža mjerila za ocjenjivanje, u okviru kriterijuma koji su utvrđeni Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

“Imajući u vidu da su priroda i opis poslova državnih službenika iz kategorija ekspertsko rukovodnog, ekspertskog i izvršnog kadra različiti u odnosu na poslove namještenika, propisana su i različita mjerila za ocjenjivanje u okviru kriterijuma, kao i mjerila za ocjenjivanje lica iz kategorije visokog rukovodnog kadra i starješine organa uprave”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, uređeni su način i postupak ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika i način utvrđivanja predloga ocjene rada za državnog službenika koji je raspoređen u drugu organizacionu jedinicu, odnosno državni organ, što ranijim propisom nije bilo uređeno.

Utvrđen je Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu.

Iz Vlade su objasnili da se amandman odnosi na terminološke izmjene u cilju usaglašavanja sa Zakonom o državnoj upravi. Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2014-2018, za 2019. godinu, i usvojila Izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za 2018. godinu.

“Tokom prošle godine nastavljeno je unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa preporukama i najboljom praksom Evropske unije (EU)”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je unaprijeđena prekogranična policijska saradnja i aktivnosti na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala, sprovedene su aktivnosti na rješavanju bilateralnih pitanja sa susjednim državam i aktivnosti na implementaciji zaključenih međunarodnih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju.

“Implementacija Akcionog plana je ocijenjena vrlo značajnom za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti, jačanje sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u EU, te za usklađivanje sa zahtjevima Šengena, kao ključnim izazovima u procesu pristupanja Crne Gore Uniji”.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori 2017-2020, za prošlu godinu, pri čemu je naglašeno da je postignuto gotovo stoprocentna ostvarenje planiranih mjera i djelotvorno sprovođenje politike kontrole migracionih kretanja.

U Izvještaju se navodi da su najznačajnije aktivnosti iz oblasti migracija u Crnoj Gori u prethodnom periodu donošenje novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca i Zakona o strancima.

“Standardi EU iz oblasti migracija su u najvećoj mjeri transponovani u oba zakona, a njihovom implementacijom doći će do osjetnih promjena u pogledu kvaliteta i efikasnosti ovog sistema”, piše u saopštenju Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu Memoranduma o razumijevanju između Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije „Help Hilfe zur Selbsthilfe“ i prihvaćen tekst Memoranduma.

Kako je saopšteno, realizacijom projektnih komponenti definisanih Memorandumom doprinosi se širenju radnih aktivnosti zatvorenika u okviru zatvorskog sistema, kao i njihova uspješna rehabilitacija i reintegracija kroz radno - okupacionu terapiju.

“Definisano je i učešće države u iznosu od 15 hiljada eura, koje je već obezbijeđeno, i donacija u istom iznosu, odobrena od njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, preko Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu”, dodaje se u saopštenju.