Štampani mediji su u maju u tri slučaja prekršili pretpostavku nevinosti

Monitoringom su obuhvaćeni dnevni listovi Vijesti, Dan, Pobjeda i Dnevne novine
129 pregleda 0 komentar(a)
Novine, Foto: Shutterstock
Novine, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 04.07.2018. 12:27h

Štampani mediji u maju većinom su izvještavali o djeci i mladima i u tri slučaja su prekršili pretpostavku nevinosti, pokazuju podaci monitoringa medija u okviru projekta „(Ne)Zastupljeni u medijima“.

Monitoringom je zabilježeno da pravo na privatnost nije prekršeno, ali jeste na pretpostavku nevinosti.

„U tri objavljena teksta, i to u dva slučaja neadekvatnim naslovom i u jednom slučaju neadekvatnim sadržajem teksta“, navodi se u saopštenju.

Prema monitoringu, u maju je objavljeno 399 tekstova u kojima se pominju marginalizovane grupe.

Monitoringom su obuhvaćeni dnevni listovi Vijesti, Dan, Pobjeda i Dnevne novine.

„Dnevni list Dan prednjači u objavama sa 236 tekstova, zatim Pobjeda sa 76, Dnevne novine sa 53 i Vijesti sa 34 teksta“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u aprilu su štampani mediji objavili 274 teksta o pomenutim grupama, a razlika u broju tekstova u aprilu i maju je realna, sa obzirom na to da je maj mjesec polumatura i matura.

„U odnosu na posmatrane grupe, mediji su u maju najčešće izvještavali o djeci i mladima, pa su o tome napisana 324 teksta, a o osobama sa invaliditetom 32.

Prema podacima monitoringa, Romi i Egipćani se pominju u 19 slučajeva, LGBTIQ osobe u 13, žene žrtve nasilja u devet tekstova, dok o bivšim ili sadašnjim korisnicima droga nijesu pisali.

Kada je u pitanju način na koji su pomenute grupe predstavljene u tekstu, analizom je utvrđeno da se uglavnom radilo o neutralnim tekstovima, njih je bilo 329, zatim pozitivnim 59, dok su u 11 objava marginalizovane grupe bile predstavljene negativno.

Skoro svi tekstovi su bili u formi izvještaja, a samo po jedan u formatu analize i komentara.

„U više od polovine zabilježenih tekstov, u 262, novinari su koristili samo jedan izvor informacija, dok su pripadnici pomenutih grupa u samo 14 objava bili izvor“, pokazuju rezultati monitoringa.

U 286 tekstova, kako je utvrđeno, kontekst je bio neutralan, pretežno pozitivan u 101, dok je pretežno negativnih bilo 12 tekstova.

Kada je riječ o temama objavljenih tekstova, rezultati pokazuju da je tema u manje od polovine tekstova bila proslava polumature ili mature.

"Bilo je 177 takvih tekstova, obrazovanje i zapošljavanje marginalizovanih grupa, kulturni i sportski život bili su tema u 84 teksta, a učešće marginalizovanih grupa u društvenom životu u 34 teksta", pokazala je analiza štampanih medija.

O kršenju zakona od strane pripadnika marginalizovanih grupa i humanitarnoj pomoći govorilo se u po deset tekstova.

Projekat sprovode medijske organizacije 35mm i SAFRA, odnosno Radio KRŠ, sa ciljem poboljšanja vidljivosti maloljetnijih i marginalizovanih grupa, a finansiran je od ambasade Australije u Beogradu.

Bonus video: