teški uslovi za rad

Uprava za inspekcijske poslove: Fali prostora, novca i adekvatnog kadra

Na čelu tog državnog organa je odnedavno bivši direktor Uprave policije i visoki funkcioner DPS-a, Božidar Vuksanović
3 komentar(a)
Ažurirano: 21.02.2019. 22:17h

Prvu izvještajnu godinu Uprave za inspekcijske poslove obilježio je nedovoljan i neadekvatan kadar, nedostatak prostora i loše finansije. Uprava je formirana 1. juna prošle godine, kada su gotovo sve inspekcije iz ministarstava i drugih državnih organa prešle pod krov nove državne institucije.

U Izvještaju o radu Uprave za prošlu godinu, koju je u četvrtak usvojila Vlada, piše da je aktom o sistematizaciji predviđeno 335 radnih mjesta, od kojih se 269 odnosi na poslove inspektora. Međutim, trenutno u Upravi radi 279 ljudi, a od ministarstava i drugih državnih organa Uprava je preuzela 245 inspektora.

"Suočeni smo sa, bilo eksplicitno ili implicitno saopštenim zahtjevima da pojedini inspektori Uprave napuste prostorije onih državnih organa u kojima su obavljali svoje poslove do osnivanja Uprave"

“Na osnovu analize postojećeg stanja, a polazeći od utvrđenih ciljeva Uprave, evidentno je da postoji nedostatak i nedovoljno adekvatno profilisan kadrovski potencijal, nedostatak sredstava za rad i obezbjeđivanje radnog prostora, kao i nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti Uprave”, navodi se u izvještaju Uprave, koju je u prvoj izvještajnoj godini vodio Aleksandar Moštrokol.

Na čelu tog državnog organa je odnedavno bivši direktor Uprave policije i visoki funkcioner DPS-a Božidar Vuksanović.

“Suočeni smo sa, bilo eksplicitno ili implicitno saopštenim zahtjevima da pojedini inspektori Uprave napuste prostorije onih državnih organa u kojima su obavljali svoje poslove do osnivanja Uprave.

Ispunjenje takvih zahtjeva bi problematizovalo pitanje smještajnog kapaciteta Uprave, a što bi dodatno otežalo njenu, ionako nezavidnu, finansijsku poziciju”, predviđaju iz Uprave.

Kako su najavili, od naredne godine djelokrug rada Uprave biće proširen i na oblasti naplate javnih prihoda, kontrole dostavljanja finansijskih izvještaja, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, prosvjete, sporta, zaštite kulturnih dobara i kulturne baštine, te arhivska djelatnosti.

Božidar Vuksanović

Van djelokruga ove uprave ostale su oblasti inspekcijskog nadzora iz domena državne uprave, odbrane i bezbjednosti, zaštite i spasavanja, prevoza opasnih i eksplozivnih materija, kao i sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja.

U opširnom izvještaju se navodi da je tržišna inspekcija prošle godine imala 15.534 kontrola. U unutrašnjem prometu je utvrđeno 7.805 nepravilnosti, a iznos u prekršanjim nalozima je bio oko 970.000 eura.

Inspektori rada su imali 12.154 kontrola, u kojima je utvđeno 8.359 nepravilnosti. Prošle godine su inspektori zaštite na radu uradili 49 uviđaja povodom nesreća na radu od čega su sedam bile sa smrtnim ishodom, dvije kolektivne nesreće i 40 teških povreda na radu.

Turistička inspekcija je imala skoro 8.000 kontrola, a u više od polovine slučaja naišla je na nepravilnosti (5.367).

Samo 36 eura za gorivo

U Izvještaju piše da je Uprava sa budžetom od oko 4,5 miliona eura, dobila znatno manje novca nego što je planirano, što komplikuje i dovodi u pitanje sprovođenje planiranih aktivnosti i rezultate.

“Kao najeklatantniji primjer za navedeno može poslužiti podatak da je budžetom, na ime potrošnje goriva, predviđeno po 36 eura mjesečno za službena i privatna vozila koja se koriste u službene svrhe.

Iako je nesporno da je u Upravi neophodno obezbijediti optimalan odnos u korišćenju službenih automobila, u pogledu racionalizovanja načina upotrebe i potrošnje goriva, predviđena kvota za gorivo značajno je niža odnosu na prošlogodišnju, kada je bila 73 eura i nedovoljna je”, kategorični su iz Uprave.

Uništeno 400 kg neispravne hrane

Sanitarni inspektori su prošle godine imali 11.568 kontrola, pa je zbog isteklog roka upotrebe, izmijenjenih senzorskih svojstava, neispravnih deklaracija i drugih neispravnosti uništeno 412, a stavljeno van prometa 502 kilograma i litara hrane, stoji u izvještaju.

Prošle godine je zdravstvena inspekcija imala 764 inspekcijska pregleda, u kojima je utvrđeno 118 nepravilnosti.

Galerija