na granici

Mataguži i Vranj između dvije vatre

Ako Tuzi postanu samostalna opština, biće potegnuto pitanje na čijoj teritoriji se nalaze dva zetska sela, moguća i arbitraža
397 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 07.03.2013. 11:17h

Ukoliko Tuzi postanu samostalna opština, zetska sela Mataguži i Vranj, koja prema katastarskim granicama sada pripadaju GO Tuzi, mogla bi da se nađu u nezavidnoj poziciji.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Mišela Manojlović kazala je da bi Podgorica i Tuzi mogli da se dogovore oko ta dva sela, pojasnivši da postoji mogućnost i arbitraže.

“Za sada su gradske opštine samo vidovi ostvarivanja lokalne samouprave u glavnom gradu. Zakon o teritorijalnoj organizaciji, kada je riječ o razgraničenju između opština kao samostalnih jedinica lokalne samouprave, propisuje da granice između opština po pravilu treba da se poklapaju sa katastarskim parcelama. Ako se ne poklapaju, propisano je da opštine to pitanje rješavaju sporazumno. Ako to ne uspiju, radi se arbitraža”, kazala je juče Manojlovićeva na sjednici Odbora za planiranje i uređenje prostora, odgovorivši na pitanje odbornika Narodne stranke Slaviše Guberinića da li će mještani ta dva sela imati pravo da se izjasne da li žele da teritorijalno ostanu na području GO Golubovci.

Manojlović je kazala da bi Podgorica i Tuzi mogli da se dogovore oko ta dva sela, pojasnivši da postoji mogućnost i arbitraže

Ukoliko Tuzi dobiju status samostalne opštine, u sličnoj situaciji bi se našao i dio naselja Kuće Rakića, gdje se dvije katastarske parcele nalaze jednim dijelom na teritoriji GO Tuzi, a drugim na području glavnog grada.

Ta pitanja će se, u skladu sa zakonom, rješavati “o tom potom”, kazala je Manojlovićeva.

Odbornik SNP-a Slavko Vukčević ocijenio je da bi, s obzirom na teritorijalno razgraničenje, bilo bolje da se studije opravdanosti rade uporedo za gradske opštine Tuzi i Golubovci, jer bi GO Golubovci mogla da bude oštećena.

“Zakon ne poznaje ni nacionalne ni druge repere za razgraničenje, nego samo granice katastarskih opština. To je bitno i zbog kasnije uknjižbe imovine na teritoriji opštine i toga koja opština će naplaćivati porez od poreskih obveznika”, istakla je Manojlovićeva.

Sekretarka Skupštine Slavka Maraš kazala je da je Zakonom o Glavnom gradu predviđeno da gradska opština ima pravo da pokrene inicijativu o pitanjima iz nadležnosti Glavnog grada.

“Odluka o raspisivanju referenduma, po Zakonu o teritorijalnoj organizaciji, propisala je tu mogućnost da ukoliko se podnese inicijativa, upotpunjena sa studijom opravdanosti i mišljenjem MUP-a, Skupština grada donosi odluku o raspisivanju konsultativnog referenduma”, kazala je Maraš.

Guberinić hrabri Zećane da se osamostale

Maraš je istakla da inicijativa za referendum u GO Golubovci nije ni pokrenuta, pa se zbog toga o tome ne može ni raspravljati, iako su sličan predlog za današnju sjednicu Skupštine podnijeli iz odborničkog kluba SNP-a.

Guberinić je pak istakao da želi da ohrabri GO Golubovci da uputi Glavnom gradu sličnu inicijativu za sticanje statusa samostalne opštine, ocijenivši da ispunjavaju iste, ako ne i veće kriterijume od GO Tuzi.

Galerija