IA: Crna Gora mora da uspostavi evidenciju beskućnika

U Institutu alternativa kažu da su svjesni finansijskih ograničenja lokalnih samouprava da posebno obezbijede ove usluge
1 komentar(a)
beskućnici, Foto: Blog.godreports.com
beskućnici, Foto: Blog.godreports.com
Ažurirano: 04.03.2013. 18:02h

Crna Gora treba da uspostavi evidenciju beskućnika i u Predlogu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti jasno definise vrstu, nadležnost i način pružanja socijalnih usluga ovoj populaciji smatraju u Institutu alternativa.

"Koliko je ustavno određenje Crne Gore kao socijalne države i države socijalne pravde afirmisano u praksi potvrđuje činenjenica da se prvi put u crnogorskom zakonodavstvu pojam beskućnika pojavljuje u Predlogu zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti iz 2012. godine" saopštili su iz IA.

Institut alternativa smatra da je dobro što je Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti vraćen na doradu, posebno u dijelu jasnijeg razgraničenja podjele nadležnosti između centara za socijalni rad i lokalnih samouprava. "Kako je prioritet na razvoju socijalnih usluga, smatramo da Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti treba posebno da definiše usluge skloništa i /ili prihvatilišta za beskućnike, te da ove usluge treba da budu u nadležnosti lokalnih samouprava" stoji u saopštenju.

U Institutu alternativa kažu da su svjesni finansijskih ograničenja lokalnih samouprava da posebno obezbijede ove usluge za potrebe lokalnog stanovništva, ali da smatraju da sklonište za beskućnike treba da postoji makar u onim lokalnim samoupravma u kojima je problem beskućništva najviše zastupljen.

"Stoga je potrebno da Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa svim socijalnim akterima, prioritetno centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama, što prije uspostavi evidenciju ovih lica. Činjenica da nadležni u Ministarstvu ne raspolažu ni okvirnim brojem beskućnika u Crnoj Gori, ukazuje da su beskućnici uskraćeni za zaštitu osnovnih ljudskih prava, te da se beskućništvo kao najozbiljniji socijalni problem ignoriše od strane države" kaže se u saopštenju.

"Svjesni da je problem beskućništva kompleksan i da u sebi sadrži brojne pravne dileme i pitanja, apelujemo da država ne zaboravi da si i ljudi bez krova nad glavom njeni punopravni građani, a ne građani drugog reda" zaključuju u IA.

Bonus video: