Iza zidina ZIKS-a

Ne možemo birati zatvorenike, ali zato možemo službenike

Direktor ZIKS-a govori za “Vijesti” o kadrovskim problemima, radu čuvara u lokalima koje drže osobe povezane sa osuđenicima, štrajkovima, uslovima u zatvoru...
175 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 08.01.2013. 20:25h

Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Miljan Perović rekao je da zatvorski policajci i službenici obezbjeđenja nijesu dovoljno osposobljeni za posao koji obavljaju. On je, u intervjuu “Vijestima”, istakao da zatvori ne mogu birati zatvorenike, ali zato mogu službenike, tako da će se u narednom periodu više pažnje usmjeriti na izbor čuvara, kao i njihovu adekvatnu obuku.

Krajem maja Perović je zamijenio Milana Radovića na čelu ZIKS-a, a u crnogorskim zatvorima zatekao je reformu na pola puta. On je naglasio da će se u narednom periodu učiniti sve da se stvore bolji uslovi za boravak osuđenika i pritvorenika, poštovanje ljudskih prava, ali i ambijent za lakši rad zaposlenih.

 • Nakon nekoliko mjeseci provedenih na čelu ZIKS-a, da li možete reći što je ključ upravljanja zatvorom?

Kada se govori o upravljanju zatvorima prvenstveno se misli na upravljanje ljudskim bićima, kako zaposlenim tako i zatvornicima. Kada ljudi razmišljaju o zatvoru prva pomisao su im bedemi, žice, rešetke, metalna vrata i fizičko kažnjavanje.

U stvarnosti, najznačajniji aspekt zatvora čini ljudska dimenzija, s obzirom na to da se zatvori prvenstveno tiču ljudi. U zatvoru postoje dvije grupe ljudi, zaposleni i zatvorenici. Ključ dobrog upravljanja zatvorom je u prirodi odnosa između ove dvije grupe ljudi.

 • Da li je za rad u ZIKS-u potreban poseban senzibilitet?

Svakako. Rad u zatvoru podrazumijeva rad sa licima lišenih slobode koji se samim zatvaranjem nalaze u stanju potpuno ili nedovoljno ispunjenih psihičkih, socijalnih ili emotivnih potreba, zbog čega, nerijetko, ispoljavaju nezadovoljstvo i agresiju.

 • Kako rad u izolovanoj okolini utiče na službenike?

To ih, vremenom, može učiniti uskogrudim i nefleksibilnim. Sama obuka i upravljanje treba da budu osmišljena na takav način da spriječi takvu vrstu deformacije.

 • Znate li da neki Vaši službenici rade i kao obezbjeđenje u diskotekama i kafićima koji su nerijetko u vlasništvu pripadnika kriminalnog miljea čiji su članovi porodice na izdržavanju kazne?

O tome imam određena saznanja i zasad, u saradnji sa drugim nadležnim organima, preduzimamo određene radnje na obezbjeđivanju dokaza da neko od službenika ZIKS-a pruža usluge te vrste, bez obzira ko su vlasnici tih lokala, jer se radi o konfliktu interesa. To je državnim službenicima i namještenicima strogo zabranjeno.

Dokazivanja "rada na crno" je teško, jer posao obezbjeđenja u ugostiteljskim objektima nije jasno vidljiv i opipljiv, a poslodavci nijesu spremni na saradnju, jer bi i sami snosili posljedice zbog neprijavljivanja zaposlenog.

 • Da li česti štrajkovi zatvorenika utiču na odluke uprave?

Ukoliko se desi štrajk, bilo da se radi o pojedincu ili grupi lica lišenih slobode, uprava ZIKS-a problemu prilazi na jednako ozbiljan način. Najprije se upozna sa razlogom štrajka pa ukoliko ocijeni da su razlozi opravdani nastoji ih riješiti u što kraćem roku.

Ukoliko uprava ocijeni da su neopravdani i neosnovani, sa štrajkačima vodi razgovore i iznosi činjenice zbog čega njihovi zahtjevi nijesu opravdani i da istim nije moguće udovoljiti.

 • Kakav je stepen bezbjednosti u crnogorskim zatvorima?

Zadovoljavajući, ali uvijek može biti i bolji.

 • Što je potrebno uraditi da se poboljša?

Potrebno je najprije obezbijediti dovoljan broj kvalitetnih službenika.

 • Kakvi su uslovi za rad u ZIKS-u?

Svugdje u svijetu rad u zatvorima je prepoznat kao veoma težak, odgovoran, zahtjevan i stresan. Što se tiče drugih uslova za rad, kao što su prostorije u kojima borave za vrijeme obavljanja dužnosti, sve kancelarije su opremljene potrebnim tehničkim uređajima, kancelarijskim namještajem zbog čega smatram da su uslovi za rad u tom smislu zadovoljavajući. U narednom periodu uprava će nastojati uslove za rad službenika ZIKS-a podići na još veći nivo.

 • U kakvim uslovima borave zatvorenici?

U dosta solidnim, pa čak u pojedinim organizacionim jedinicama moglo bi se reći dosta dobrim, a uprava stalno preduzima aktivnosti na poboljšanju uslova za smještaj i boravak osuđenih i pritvorenih lica. Tokom 2012. godine adaptirano je i rekonstruisano dosta paviljona.

Još je prisutan problem prenatrpanosti koji je naročito izražen u najsloženijoj organizacionoj jedinici, kazneno popravnom domu Podgorica gdje je veći broj zatvorenika od stvarnih smještajnih kapaciteta čak 40-50 procenata. U ostalim organizacionim jedinicama problem je manje izražen.

Kamere još nijesu svuda gdje treba

 • Prema ranijim navodima osuđenika, službenici su ih zlostavljali na mjestima koja nisu pokrivena video nadzorom. Da li ste zatekli te “crne tačke”?

Postoje međunarodni standardi koji se moraju poštovati prilikom instaliranja kamera. Osnovno načelo je da se mora poštovati pravo na privatnost pa se video nadzor po pravilu ne instalira u prostorijama u kojima se zatvorenici odmaraju, koje im služe za održavanje lične higijene i toaletima.

Pod video nadzorom ne mogu biti ni prostori na kojima su postavljeni sandučići putem kojih se zatvorenici obraćaju ombudsmanu i drugim međunarodnim i domaćim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Ovdje se radi o poštovanju principa povjerljivosti.

 • Da li je sada sve pokriveno video nadzorom?

Iako je projekat instaliranja video nadzora u ZIKS-u realizovan u velikoj mjeri, možemo reći da još nije zaokružen, niti može biti u neko dogledno vrijeme. To je proces koji traje i kojeg treba stalno usavršavati i nadograđivati. U cilju poboljšanja uslova boravka i proširenja smještajnih kapaciteta, posljednjih par godina konstanto se adaptiraju i rekonstruišu objekti u kojima su zatvorenici smješteni. Na taj način dolazi do izmjena paviljona i u građevinskom smislu, što povlači i određene promjene u samom video nadzoru.

Nema zatvora u svijetu gdje je unos droge i telefona potpuno eliminisan

 • Da li ste suzbili unošenje mobilnih telefona, droge i drugih nedozvoljenih predmeta u zatvor?

Ne može se reći da smo to potpuno spriječili, ali može se konstatovati da se dosta uradilo uspostavljanjem kvalitetnije kontrole lica i stvari na glavnoj prijavnici. To smo postigli raspoređivanjem sposobnih i odgovornih službenika, većom kontrolom putem kamera i upotrebom i drugih tehničkih pomagala.

Na ovaj način problem se sasijeca u korijenu, tako da je sve manji broj nedozvoljenih stvari koje službenici obezbjeđenja prilikom pretresa pronalaze kod zatvorenika ili u prostorijama u kojima borave.

 • Da li je to efikasno?

Za sada se prilično uspješno otkrivaju i oduzimaju nedozvoljene stvari, i dalje ćemo istrajavati i raditi da ih bude još manje, što ne znači da će takve pojave biti 100 odsto eliminisane jer u svijetu nije zabilježen nijedan, tehnički i tehnološki savremeno opremljen zatvor, da je riješio problem unosa mobilnih telefona, droge...

Galerija

Preporučujemo za Vas