SPREMAN ODGOVOR

Borba za Goricu tek počinje: Traži se 6.000 potpisa protiv bušenja

Rukavicu je bacila lokalna vlada, i to preko resornog sekretarijata koji je, kako kažu aktivisti, odbacio ekološke argumente kao neubjedljive
0 komentar(a)
Ažurirano: 10.12.2012. 13:26h

Borba protiv probijanja tunela kroz brdo Gorica, tek predstoji, najavili su iz Udruženja “Ljubitelja Gorice i prirode”.

Rukavicu je bacila lokalna vlada, i to preko resornog sekretarijata koji je, kako kažu aktivisti, odbacio ekološke argumente kao neubjedljive.

Iz Udruženja su najavili da ne odustaju od odbrane ”pluća grada”, i najavili su novu akciju prikupljanja potpisa sa partnerskim NVO i građanima od 12. do 25. decembra, sa ciljem da se skupi preko 6.000 potpisa, kako bi se o tome raspravljalo na Skupštini Crne Gore.

Sredinom novembra Udruženje je u saradnji sa NVO, kao i brojnim građanima, organizovalo prikupljanje potpisa protiv izgradnje tunela, a za samo 12 sati prikupljeno je 2.500 potpisa.

Cilj peticije je bio da se o izgradnji tunela kroz Goricu raspravlja na Skupštini Glavnog grada.

''Sada je cilj da se sa preko 6.000 potpisa građana Podgorice i Crne Gore omogući rasprava na nacionalnom nivou i spriječi izglasavanje Strateškog plana razvoja Podgorice, sve dok je u njemu ovaj kontroverzni projekat. Istovremeno, sredinom nedjelje počinjemo sa press konferencijama na Gorici, na kojima ćemo podsjetiti javnost na prirodne, rekreativne i ekološke potencijale naše Gorice'', navedeno je u saopštenju.

U Izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu strateškog plana razvoja Glavnog grada 2012-2017, obrađivač odnosno sekretarijat za lokalnu upravu, smatra da su neosnovani predlozi učesnika za brisanje tog projekta iz Strateškog plana jer je riječ o projektu koji je od 1991. godine bio sadržan u planskoj dokumentaciji Glavnog grada i koji će sada i u budućnosti biti potreban Glavnom gradu 'radi dislociranja sve gušćeg saobraćaja iz užih gradskih zona'.

''Budući da ga nije prepoznao kao prioritet, Glavni grad do sada nije pristupio izradi studije izvodljivosti koja bi na naučnim i stručnim osnovama analizirala prednosti i nedostatke svih mogućih rješenja pa i ovog, sa naročitim osvrtom na posljedice po životnu sredinu. Realizaciji projekta pristupiće se isključivo pod pretpostavkom da Studija ukaže na tunel kao jedino i najracionalnije rješenje'', navodi se u obrazloženju sekretarke za lokalnu samoupravu Mišele Manojlović.

Iz Udruženja smatraju da lokalna samouprava nije ponudila stručno definisane odgovore i pozivaju nadležne u Glavnom gradu da im objasne na osnovu kojeg zakonskog akta nisu dostavili javnosti na uvid detalje jednog tako velikog projekta kao što je saobraćajni tunel kroz brdo Gorica.

''Odgovorite nam konkretno, na osnovu kojih studija ste odlučili da nama, građanima Glavnog grada i našim budućim pokoljenjima, poklonite, u vidu donacije (koje i kakve, i to ne znamo) saobraćajni tunel kroz zeleno srce grada'', apelovalo je Udruženje “Ljubitelja Gorice i prirode”.

Međutim, sa druge strane, manojlović navodi da područje Zagoriča, danas ima između 15.000 i 20.000 stanovnika, sa tendencijom daljeg rasta ovog broja.

“Saobraćajna komunikacija Zagoriča sa ostatkom grada obavlja se otežano s obzirom na terenska ograničenja koja predstavljaju brdo Gorica, Morača i željeznička pruga. Saobraćajnice koje ga povezuju sa gradom oko brda ne omogućavaju dobar protok saobraćaja u naselju. Dodatno, na tom području planiran je novi kompleks sa nizom sadržaja koji će usloviti dodatno opterećenje saobraćajne infrastrukture, uz činjenicu da se drastično povećava i ukupan broj motornih vozila. Sa druge strane, jedine ulice koje Zagorič povezuju sa centrom grada su Ulica Nikole Tesle, koja je rekonstruisana tek prije nekoliko godina ali i pored toga nedovoljna za postojeću frekvenciju saobraćaja i Ulica Ludviga Kube kojoj tek predstoji rekonstrukcija”, navodi Manojlović.

Nema brisanja, sada je idejno rješenje

U izvještaju, koji je potpisala Manojlović, navodi se i da je procjena uticaja svakog projekta na životnu sredinu obavezan dio projektne dokumentacije bez koje se ne može pribaviti odobrenje za građenje, ali projekat o izgradnji tunela 'definisan je na nivou ideje i, kao i svi ostali u okviru ovako postavljene mjere, podložan je izmjenama u cjelini ili pojedinim elementima, u zavisnosti od faktora rizika koji mogu odložiti ili onemogućiti njegovu realizaciju kao što je produbljivanje ekonomske krize, odnosno nedovoljan iznos sredstava'.

''S druge strane, ukoliko nisu sadržani u Strateškom planu, nema osnova za njihovo kandidovanje za donacije, kao ni za kandidovanje alternativnih projekata na koje ukaže Studija izvodljivosti a kojima bi se postigao cilj.

Iz svih navedenih razloga obrađivač nije prihvatio predlog za njegovo brisanje, ali prihvata izmjene u fazi projekta tako što će riječi “na nivou ideje”, zamijeniti sa “urađeno idejno rješenje” kao i dopune u opisu projekta u skladu sa izmijenjenom fazom'', navedeno je u izvještaju.

Galerija