Uslov za napredak

Drobnič: Potrebno riješiti status izbjeglica

Crnogorska vlast od 2010. napravila pomak po pitanju rješavanja statusa izbjeglica i ukazao da je to i Evropska komisija u poslednjem Izvještaju o napretku navela
1 komentar(a)
Suad Numanović, Mitja Drobnič, Foto: Luka Zeković
Suad Numanović, Mitja Drobnič, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 26.11.2012. 16:59h

Rješavanje pitanja izbjeglica i raseljenih lica spada u jedan od ključnih stubova regionalne saradnje i ključni je uslov za napredak za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, kazao je šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnič.

Cilj projekta je obezbjeđivanje rješenja za pripadnike RAE populacije i drugih interno raseljenih lica kako bi se ili integrisali u crnogorsko društvo ili iskoristili pravo na dobrovoljni povratak u zemlje porijekla.

Ukupna vrijednost projekta je 3.000.000 eura, od kojih će 2.5 miliona eura biti obezbijeđeni iz IPA fondova, a 500.000 će izdvojiti Vlada.

U toku je postavljanje posljednjih 18 od planiranih 212 kontejnera koji će omogućiti da se svaka od 150 porodica smjesti u tim kontejnerima

"Prva komponenta projekta će se fokusirati na mjere socijalne integracije, uključujući obrazovanje, zdravstvene usluge i zapošljavanje kako bi se pomoglo Romima da sami dođu do posla i da se izdržavaju", kazao je Drobnič i naveo da će ta komponenta koštati 1,3 miliona eura.

Drobnič je poručio da će druga komponenta projekta, u koju će biti uloženo 1,7 milina eura, početi u 2013. i obezbijediti izgradnju stanova i društvenih centara na Koniku.

On je kazao da je crnogorska vlast od 2010. napravila pomak po pitanju rješavanja statusa izbjeglica i ukazao da je to i Evropska komisija u poslednjem Izvještaju o napretku navela.

"Konkretno, više od 50 odsto raseljenih je apliciralo ili je dobilo legalni status. Međutim, mnogo toga još treba uraditi. Bilo bi dobro da Vlada, za ostale koji još nisu aplicirali za promjenu statusa, razmotri mogućnost za produženje roka za apliciranje i nakon decembra“, poručio je Drobnič.

On smatra da je neophodno uložiti dodatni napor kako bi se ovoj populaciji osigurao odgovarajući pristup ekonomskim i socijalnim pravima.

Prema njegovim riječima vođe projekta, Klausa Moka, cilj je da se doprinese postizanju trajnog i održivog rješenja za RAE populaciju na Koniku.

"Tu imamo tri osnovna cilja. Prvi je da raseljenim obezbijedimo pristup u zdravstvu, obrazovanju i drugim životno važnim oblastima kako bi se integrisali u potpunosti u društvo", poručio je Mok.

On je dodao da je drugi cilj podrška onima koji žele da da se vrate u državu porijekla, dok bi se treći cilj odnosio na jačanje kapaciteta lokalnih institucija prilikom vođenja ovog projekta. Mok je istakao da 1.050 osoba sa Konika treba da dobiju lične dokumente i da budu u stanju da regulišu svoj status.

Ministar rada i socijalnog staranja, Suad Numanović, kazao je da je cilj ovog projekta obezbjeđivanje trajnih i održivih riješenja za pripadnike RAE populacije i drugih interno raseljenih lica koja žele da se integrišu u Crnoj Gori ili da iskoriste pravo na dobrovoljni povratak u zemlje porijekla.

On je podsjetio da raseljeni sa Konika imaju pravo na osnovu Zakona o stranicima da se do kraja godine prijave za nastanjenje ili privremeni boravak u Crnoj Gori.

"Oni će shodno ovom odobrenom statusu imati prava na rad i zaposlenje, obrazovanje i stručno usavršavanje, socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje i pristup tržištu roba i usluga“, rekao je Numanović.

On je apelovao na raseljene da se do kraja godine prijave i u skladu sa Zakonom regulišu svoj status.

Numanović je podsjetio da je nakon požarara u kampu “Konik I”napravljeno šatorsko naselje, kako bi se omogućio kakav takav život.

Prema njegovim riječima, u toku je postavljanje posljednjih 18 od planiranih 212 kontejnera koji će omogućiti da se svaka od 150 porodica smjesti u tim kontejnerima.