Institut alternativa

Zabrinjavajuće: DRI nije pokrenula niti jedan postupak protiv javnih funkcionera

DRI godinama objavljuje izvještaje koji pokazuju brojne nezakonitosti u radu javnih funkcionera
57 pregleda 1 komentar(a)
Državna revizorska institucija, Foto: Luka Zeković
Državna revizorska institucija, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 11.11.2012. 12:47h

Činjenica da Državna revizorska institucija (DRI) nikada nije pokrenula odgovarajuće postupke protiv javnih funkcionera, iako izvještaji godinama svjedoče o brojnim nezakonitostima u oblasti upravljanja javnim novcem i imovinom, je zabrinjavajuća, ocijenjeno je iz Instituta Alternativa.

DRI godinama objavljuje izvještaje koji pokazuju brojne nezakonitosti u radu javnih funkcionera. Povodom toga se konkretno ništa ne preduzima i sve ostaje na konstataciji nepravilnosti.

Saradnik na projektima Instituta, Marko Sošić, smatra da bi akteri u sistemu kontrole javnih finansija trebali da pokrenu odgovarajuće postupke kako bi se utvrdile krivične i prekršajne odgovornosti.

„Zabrinjavajuća je činjenica da akteri u sistemu kontrole javnih finansija nisu pokretali odgovarajuće postupke u okviru svojih nadležnosti, koji bi vodili ka utvrđivanju

„Ne treba zaboraviti da, nepoštovanjem preporuka DRI, Vlada zapravo ne poštuje Skupštinu Crne Gore, koja ih je prošle godine usvojila kao svoje zaključke“, ocijenio je Sošić

On smatra da takva praksa DRI doprinosi razvoju neodgovornosti, kako na nivou nadležnih rukovodilaca tako i nivou državnih službenika.

„Čini se da je, nakon sedam godina rada, vrijeme da se u preporukama DRI ode dalje od nalaganja da se usvojeni zakoni moraju poštovati. Ovdje mislimo na potrebu da se uporni “prestupnici” moraju kažnjavati“, poručio je Sošić.

Da bi se to desilo, smatra on, potrebno je regulisati nivoe odgovornosti u oblasti javnih finansija, prije svega kada je riječ o prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti.

Kako je naveo, treba ukazati na činjenicu da DRI ne može sve sama i da ne treba sva očekivanja u vezi utvrđivanja odgovornosti u javnim finansijama prebacivati na tu instituciju.

On je podsjetio da je Zakonikom o krivičnom postupku ustanovljena obaveza prijavljivanja krivičnog djela svih državnih organa, kao i organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova.

„Stoga snažne kritike treba uputiti drugim akterima u sistemu javnih finansija koji treba da sa posebnom pažnjom prate rad DRI i, ukoliko smatraju da navodi iz izvještaja ukazuju na biće krivičnog djela, pokrenu potrebne radnje“, sugerisao je Sošić.

Prema njegovom mišljenju, tim treba da se bavi Državno tužilaštvo, Uprava policije, Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki i Uprava za antikorupcijsku inicijativu.

„To je posao i za Upravu za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Poresku upravu i druge“, ukazao je Sošić i dodao da izvještaji DRI treba da brojnim akterima služe kao indikator i polazna osnova za sopstvene provjere i pokretanje eventualnih krivičnih prijava i drugih radnji.

„Stoga je u određenom smislu, kritika na račun DRI zbog nepodnošenja krivičnih prijava tek donekle na mjestu jer je ništa manji dio odgovornosti na tužilastvu i policiji, a i ostalim akterima“, kazao je Sošić.

Prema njegovim riječima, pored prekršajne i disciplinske, uporno izostaje i politička odgovornost.

„Ne treba zaboraviti da, nepoštovanjem preporuka DRI, Vlada zapravo ne poštuje Skupštinu Crne Gore, koja ih je prošle godine usvojila kao svoje zaključke“, ocijenio je Sošić.

Institutu Alternativa je preporučio predsjedniku Vlade da na prvoj narednoj sjednici zatraži informaciju od ministara o navodima iz izvještaja DRI i zauzme stav o odgovornosti za nezakonitosti u radu svojih funkcionera.

„Zahtijevamo da Vlada informiše javnost o tome zašto se uporno ne poštuju preporuke DRI i da li Vlada stoji iza nezakonitosti u radu svojih funkcionera i činovnika“, rekao je Sošić.

On smatra da ministar finansija treba da učestvuje u radu nadležnog skupštinskog odbora kada na dnevnom redu bude Izvještaj o reviziji završnog računa budžeta što, kako je podsjetio, prošle godine nije bio slučaj.

„Ministar tom prilikom mora objasniti razloge za nepoštovanje preporuka DRI i skupštinskih zaključaka“, zaključio je Sošić.

Preporučujemo za Vas