Nedomaćinsko trošenj

Ivanišević preporučuje, Čarapić ćuti, svi rasipaju novac građana

Nema podataka ni da je tužilaštvo povodom nalaza DRI nekoga izvelo pred sud, tako da se dolazi do začaranog kruga u kojem je evidentno kršenje zakona
0 komentar(a)
Ažurirano: 01.11.2012. 17:20h

Iako na to ima pravo, Državna revizorska institucija od osnivanja 2004. godine nije podnijela nijednu prekršajnu, a kamoli krivičnu prijavu, bez obzira što su gotovo sve kontrole državnih institucija otkrile nenamjensko trošenje novca građana.

Nema podataka ni da je tužilaštvo povodom nalaza DRI nekoga izvelo pred sud, tako da se dolazi do začaranog kruga u kojem je evidentno kršenje zakona za koje niko krivično ne odgovara, nego nastavlja čak da obavlja istu funkciju.

Dok srpski mediji objavljuju informacije tamošnjih državnih revizora o podnijetim prekršajnim i krivičnim prijavama protiv ministara, pomoćnika, sekretara, direktora, gradonačelnika, načelnika uprava, crnogorski revizori na čelu sa Miroslavom Ivaniševićem godinama pišu “preporuke”.

Prema Zakonu o državnoj revizorskoj institucija, DRI je dužna da “bez odlaganja, obavijesti subjekta revizije kada smatra da postoji osnov za pokretanje postupka za naknadu štete”.

Ukoliko je kontrolom utvrđeno da je nanesena šteta državnoj imovini, DRI bez odlaganja treba da obavijesti državnog tužioca koji je, u slučaju da odustane od takvog zahtjeva, dužan da obavijesti DRI, a ona Skupštinu i Vladu o razlozima za nepokretanje postupka za naknadu štete.

Zakon nalaže krivične prijave

“Institucija je dužna da bez odlaganja podnese krivičnu prijavu ako u postupku revizije utvrdi da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo”, takođe je jedna od odredbi Zakona po kojem radi DRI.

Njen predsjednik Miroslav Ivanišević, nekadašnji član rukovodstva DPS-a i ministar od povjerenja Mila Đukanovića, nije juče želio da komentariše posljednju kontrolu o tome kako je Ministarstvo rada trošilo državni novac.

Vuk Maraš iz MANS-a smatra da ima prostora da tužilaštvo interveniše podjednako brzo kao DRI.

"Tužilac bi trebalo, čak i kada pročita navode u medijima, da se aktivira i da ispita da li su ti navodi tačni i da na osnovu toga pokrene krvično gonjenje. To je obaveza tužioca", rekao je Maraš “Vijestima”.

On je rekao da je MANS u postojećem Akcionom planu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala predložio mjere kojima bi se pratilo da li tužilaštvo i državna revizorska institucija rade to na adekvatan način: "Podaci, nažalost, pokazuju da bukvalno takvih aktivnosti do sada nije bilo, odnosno, da DRI nije podnosila krivične prijave uopšte, a da tužilaštvo maltene nije imalo samoinicijativu".

"U svakoj razvijenoj demokratskoj državi postojala bi maltene trka između DRI i tužilaštva ko će prvi to da procesuira, jer na taj način se čuva državni novac i kažnjavaju svi koji su njime nezakonito upravljali".

Maraš smatra da u Crnoj Gori jednostavno ne postoji volja da se procesuiraju slučajevi korupcije na visokom nivou.

Na udaru samo Fond za manjine

Do sada su revizorski izvještaji pokazali nenamjensko trošenje novca i nezakonit rad, nepoštovanje zakona o javnim nabavkama, neadekvatno planiranje budžeta, držanje novca na neprijavljenim računima, ali i drastične primjere kao što je zapošljavanje i plaćanje radnika na osnovu volje direktora.

Tako se ispostavilo, na primjer, da je rukovodstvo Crnogorskog narodnog pozorišta "nenamjenski trošilo novac koji su dobili od Ministarstva sporta, medija i kulture", da je 290.108 eura prenijeto sa redovnog računa u blagajnu, da Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) nije prikazala 16.400 eura sopstvenih prihoda, 5.000 eura prihoda od donacija, ali ni 38.500 eura prihoda od kamata na oročene depozite...

DRI je konstatovala niz nepravilnosti u radu Pravnog fakulteta, da opština Bar duguje 1,395 miliona eura za poreze i doprinose na plate za prošlu godinu i 415.000 za 2010. godinu, da je RTCG u posljednje tri godine potrošila više od 38 miliona eura iz budžeta, a da nikome nije polagala račune.

Preusmjeravanje novca sa jedne na drugu poziciju, mimo zakona, utvrđeno je čak i u računovodstvima Sudskog savjeta i Vrhovnog državnog tužilaštva.

Fond za manjine, u kojem su takođe pronađene malverzacije, jedina je institucija u koju su ušli službenici policije nakon revizorskog izvještaja.

Plaćanje radnim grupama je odobrio Katnić

Povodom nalaza Državne revizorske institucije da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koje vodi Suad Numanović, prošle godine nenamjenski trošilo novac građana, Ministarstvo je juče poslalo opširno reagovanje u kojem tvrdi da nije bilo zloupotreba “što se vidi i iz izvještaja DRI ukoliko se isti pažljivo pročita“.

Iz Numanovićevog kabineta je saopšteno da su svojim novcem plaćali službena putovanja predstavncima Unije poslodavaca i dva sindikata za učešće na međunarodnoj konferenciji rada u Ženevi, što je bila obaveza Vlade, kao i da su aviokarte objezbijedili putem javnih nabavki.

Dodali su da su naknade za 80 članova raznih radnih tijela isplatili uz prethodno potpisana rješenja ministarstva finansija i da za to imaju dokumentaciju, kao i da su poštovali proceduru javnih nabavki, za koju isto imaju dokumentaciju.

Tvrde da su zbog nedostatka novca na određenim pozicijama bili prinuđeni da koriste pozicije koje nijesu definisane kao namjenska potrošnja, kako bi ispoštovali dinamiku plaćanja prema dobavljačima koji su najavljivali tužbe za naplatu potraživanja.

„Zarade inspektora rada su uvećane u iznosu od 10 do 30 odsto na predlog glavnog inspektora rada. Centri za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite imaju vanredne prihode koji se obezbjeđuju donacijama i pomoćima fizičkih i pravnih lica tako da taj novac od 1,05 odsto predstavljaju prihod centara i ustanova mimo novca koji se prenose iz budžeta“, objašnjenje je tog Vladinog resora.

Ističe se da je nedostajući novac za socijalne izdatke isplaćen kroz preusmjeravanje novca uz saglasnost Vlade i da za to postoji zaključak. DRI je utvrdila da je Numanovićev resor odstupio kod dokumentovanja i pravdanja izdataka, da proces javnih nabavki nije bio transparentan i ekonomičan, da su preusmjeravali novac mimo propisa i da o tome nijesu dali revizorima detaljnu dokumentaciju, da su plaćali putovanja osobama koje ne rade u ministarstvu i da su nepravilno obračunavali dnevnice za službena putovanja, da je 41,7 hiljada eura isplaćeno članovima radnih grupa, ali da spiskovi nemaju rješenja o njihovom formiranju i visini naknade...

Galerija

Preporučujemo za Vas