Vojska nastavila iseljenje iz kasarne "Orjenski bataljon"

Kasarnu je naftna kompanija Azerbejdžana, “State oil company of Azarbaijan Republic” ( SOCAR), na tenderu dobila u devedesetogodišnji zakup
1168 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 15.10.2012. 16:02h

Vojska Crne Gore svakodnevno morskim i kopnenim putem iseljava opremu iz kasarne “Orjenski bataljon” u Kumboru, koju je naftna kompanija Azerbejdžana, “State oil company of Azarbaijan Republic” ( SOCAR), na tenderu dobila u devedesetogodišnji zakup.

Rok za iseljenje Vojske bio je prvi, pa 10. oktobar. U lokalnoj upravi Herceg Novog “Vijestima ” su kazali da bi selidba trebalo da bude završena do kraja mjeseca.

Od pet metalnih hangara, Mornarica Vojske Crne Gore će jedan, površine 1.140 kvadratnih metara, premjestiti u kasarnu “Pero Ćetković” u Baru za smještaj tehničkih materijalnih sredstava koje su ranije bile skladištene u kasarni “Orjenski bataljon”, a dvije metalne nadstrešnice u vojni dio Luke Bar.

Kasarna “Kumbor ” u doba Austrougarske monarhije i Kraljevine Jugoslavije bila je kolijevka razvoja torpednog naoružanja, pa taj uređaj ima i istorijsku vrijednost

Hangari u Kumboru montirani su još u vrijeme austrougarske vladavine Bokom i bili su namijenjeni smještaju hidroaviona.

Na prodaju će biti ponuđena i pumpna stanica ukupnog kapaciteta 475 kvadrata, sa devet rezervoara koji su smješteni u dva podzemna objekta.

U kasarni “Orjenski bataljon” u Kumboru i u izdvojenom objektu Pristan nalaze se specijalizovane radionice sa opremom za održavanje torpednog i mornaričko-minskog naoružanja.

Kako torpedno i minsko naor užanje u VCG više nije u upotrebi i nalazi se na listi za uništenje, VCG nema potrebe za radionicom i opremom za održavanje tog naoružanja.

U Kumboru se nalazi 15 brodskih sidara pojedinačne težine po tri tone iz perioda od prije Drugog svjetskog rata

Odlučeno je da se Pomorskom muzeju u Kotoru pokloni kompresor vazduha visokog pritiska, marke “stabilmenti whitehead SHS/31 4S-II FUIME”, proizveden 1926. godine.

Kasarna “Kumbor ” u doba Austrougarske monarhije i Kraljevine Jugoslavije bila je kolijevka razvoja torpednog naoružanja, pa taj uređaj ima i istorijsku vrijednost.

U Kumboru se nalazi 15 brodskih sidara pojedinačne težine po tri tone iz perioda od prije Drugog svjetskog rata, koja će Ministarstvo odbrane izmjestiti na druge lokacije koje koristi VCG.

Opština Herceg Novi će dobiti dva sidra koja će izložiti, na kasnije za to određenim lokacijama.

Lansirna rampa za ispitivanje torpeda

Nekadašnja kasarna u Kumboru iz koje se Vojska iselila prije pet godina prostire se na površini od 241.695 kvadratnih metara na kojoj je 90 objekata visokogradnje površine blizu 63.000 kvadrata.

U kompleksu su zgrade komande i kasarne gde su bili smješteni vojnici, vojna ambulanta, magacini i hangar za hidroavione, koji je izgradila još austrougarska vojska.

Na doku u krugu kasarne je i lansirna rampa za ispitivanje torpeda, koju je prije Drugog svjetskog rata konstruisao pomorski kapetan Miroslav Štumberger.

U Kumboru je bila stacionirana najelitnija - specijalna jedinica - diverzanti 82. pomorskog centra.

I crkva u krugu

U krugu kasarne je i katolička crkva Sveta neđelja iz sedmog vijeka koju je oslikao najpoznatiji barokni slikar sa naših prostora Tripo Kokolja.

On je crkvu oslikao najvjerovatnije u prvoj deceniji 18. vijeka, kada je Vicko Bujović postao vlasnik imanja u Kumboru.

Crkva Sveta neđelja

“Ispod dekoracije sa početka 20. vijeka u crkvi se nalazi stariji slikani sloj. Ispod podljuspanog sloja kreča nazirale su se, posebno u apsidi, površine čiji kolorit i crtež su odavali ruku umjetnika koji je oslikao unutrašnjost crkve sv. Ane iznad Perasta. Izrazitu sličnost sa rješenjem koje je Kokolja primijenio u crkvi sv. Ane pokazivala je površina na desnoj strani srednjeg stepenika iznad oltara, ukrašena marmorizacijom na način kako je to izvedeno u crkvi sv. Ane.

Ovaj karakteristični detalj je nedvosmisleno pokazivao da se u crkvi Svete neđelje u Kumboru nalazi nepoznato djelo Tripa Kokolje”, konstatovala je Jasminka Grgurević, konzervator nakon istraživanja crkve 2004.

Galerija

Bonus video: