spremne tužbe

CANU: Zaključci Vlade su nezakoniti

Skupština je, na sjednici, ovlastila Predsjedništvo da iskoristi sva dopuštena pravna sredstva u cilju rješavanja problema u vezi sa zaključcima Vlade
136 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 26.09.2012. 14:21h

Zaključci Vlade, o mjerama koje treba preduzeti u skladu sa Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, su nezakoniti i doneseni suprotno odredbama Zakona o budžetu i Zakona o CANU, ocijenjeno je na sjednici skupštine Akademije.

Skupština je, na sjednici, ovlastila Predsjedništvo da iskoristi sva dopuštena pravna sredstva u cilju rješavanja problema u vezi sa zaključcima Vlade. Predsjednik Akademije, Momir Đurović, istakao je da, u skladu sa tim, CANU ima dvije pripremljene tužbe za Upravni i Ustavni sud.

“Mi ne tužimo ni Vladu ni nikoga, nego zaključke”, naglasio je on.

Skupština, kako se dodaje, obavezuje Predsjedništvo Akademije da u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima države Crne Gore traži rješenje za prevazilaženje postojeće situacije u skladu sa Zakonom o CANU.

Na sjednici su i usvojeni prijedlozi pravilnika o postupku kandidovanja i izbora vanrednih, redovnih i inostranih članova CANU, i o postupku kandidovanja i izbora potpresjednika i generalnog sekretara Akademije. Na taj način je CANU, kako tvrdi Đurović, “u svakom segmetnu i u svakom detalju ispoštovala Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti” i ispunila sve obaveze koje protiču iz Zakona.

Momir Đurović

“Zakon o CANU je dosljedno primijenjen i odluke Akademije nijesu osporavane od strane sudova i protiv njih nije pokretan postupak”, zaključeno je na sjednici Skupštine.

Novi Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti usvojen je u februaru ove godine. Njime se ukida Dukljanska akademija nauka i umjetnosti i predviđa poseban postupak kojim će njeni članovi sticati zvanje redovnog, vanrednog, odnosno inostranog člana Crnogorske akademije.

Saglasno članu 32 Zakona o CANU, prvo je trebalo da se konstituiše Skupština CANU, na način što je na posebnoj sjednici Skupštine trebalo verifikovati članstvo akademika DANU u članstvo Crnogorske akademije. Na taj način bi tako konstituisana Skupština dobila legitimitet za donošenje daljih odluka.

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je tajnim glasanjem izabrala samo pet članova Dukljanske akademije, dok su preostala 22 akademika odbijena. Izabrani akademici su, ipak, odbili da pređu u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti, objašnjavajući da će u CANU preći samo ukoliko pređu svi članovi DANU, a ne pojedinačno.

Vlada Crne Gore je, u julu, obavezala Ministarstvo finansija da prekine isplatu budžetskih sredstava opredijeljenih za finansiranje naučnoistraživačkih projekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, sve dok CANU ne obezbijedi dosljednu primjenu Zakona.

Galerija

Preporučujemo za Vas