ispod propisa

Vazduh bio slabijeg kvaliteta tokom avgusta

„Tokom avgusta na svim mjernim mjestima zabilježene su povremeno povećane koncentracije praškastih čestica"
77 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 10.09.2012. 15:39h

Povećana koncentracija praškastih čestica, koja je u toku avgusta bila prisutna u većini gradova Crne Gore, nije mogla da ima posljedice po zdravlje ljudi, pokazala je hemijska analiza sastava vazduha.

“Pored povećane koncentracije praškastih materija, jako je važan njihov hemijski sastav, upravo zbog mogućeg uticaja na ljudsko zdravlje. Dobili smo sada i te analize i odgovorno možemo reći da su svi parametri bili ispod maksimalno dozvoljene koncentracije. Hemijska analiza je potvrdila da građani nijesu bili ugroženi i da je sastav vazduha bio bezbjedan”, kazala je pomoćnica direktorke Agencije za zaštitu životne sredine, Lidija Šćepanović.

Ona je ponovila da su tokom avgusta na svim mjernim mjestima zabilježene su povremeno povećane koncentracije praškastih čestica kao rezultat velikog broja požara, koji su u kombinaciji sa nepovoljnim meteorološkim prilikama uslovili pogoršanje kvaliteta vazduha.

Ona je na konferenciji kazala da je različit bio broj dana u kojima je bila povećana koncentracija praškastih materija po crnogorskim gradovima.

“Kada je Podgorica u pitanju, u toku avgusta, izmjereno je deset prekoračenja dnevne srednje kocentracije praškastih materija, i najveća je izosila 142,56 mikrograma po metru kubnom. Srednja dozvoljena vrijednost je 50. U Pljevljima, je bilo 14 prekoračenja sa najvećom izmjenenom 25. avgusta - 216,08 mikrograma po metru kubnom. U Tivtu je bilo osam prekoračenja, najveće je bilo 74,01, dok su Baru izmjerena tri, sa najvećom vrijednošću od 63.61 mikrograma po metru kubnom”, kazala je Šćepanović.

U izvještaju koji je objavljen na sajtu Agencije konstatuje se da su maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida tokom avgusta u Podgorici bile ispod propisane ciljne vrijednosti od 10 miligrama po metru kubnom. Srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka sadržaja olova tokom avgusta bila je manja od 0.5 mikrograma po metru kubnom, a ispod ciljne vrijednosti je bio i sadržaj poliaromatskih ugljovodonika i benzo-a-pirena, iznosio je 0.489.

Slična situacija je i u drugim gradomima, tamo je sadržaj bezo-a-pirena u Pljevljima je bio 0.215 miligrama po metru kubnom, što je ispod ciljne vrijednosti od jedan miligram.

“Zbog mogućih negativnih uticaja na zdravlje bili smo u stalnoj komunikaciji sa Insitutom za javno zdravlje i mogle su se čuti preporuke da osobe koje su osjetljive što manje borave na otvorenom. Agencija će i dalje pratiti stanje kvaliteta vazduha i u ukoliko dođe do prekoračenja, ponovo će na snazi biti preporuke”, kazala je Šćepanović.

Galerija