Protest

Mještani odlučni: Ne damo Reževiće

Na parceli koja se nalazi u ekskluzivnoj građevinskoj zoni, udaljenoj oko 120 metara od mora, lokalnom studijom lokacije, predviđena je izgradnja vjerskog objekta
252 pregleda 12 komentar(a)
Ažurirano: 16.08.2012. 15:25h

Ruska državljanka Irina Filatova koja je početkom maja od Opštine Budva za 411 hiljada eura kupila atraktivnu parcelu od 822 kvadrata u Rijeci Reževića, nadomak Svetog Stefana, neće moći na njoj ništa da gradi, jer će je u tome spriječiti mještani, jednoglasan je stav žitelja i Mjesne zajednice Reževići.

Na parceli koja se nalazi u ekskluzivnoj građevinskoj zoni, udaljenoj oko 120 metara od mora, lokalnom studijom lokacije, predviđena je izgradnja vjerskog objekta – parohijski dom bruto građevinske površine 370 kvadrata.

“Mještani Rijeke Reževića zajedno sa MZ Reževići ne će dozvoliti gradnju na toj lokaciji i spriječiće komunalno opremanje urbanističke parcele, kao i sječu šume koja se na njoj nalazi. Nećemo dozvoliti zaklanjanje naše crkve kao što se desilo sa crkvom Svete Nedjelje u Tudorovićima gdje je novosagrađeno Rusko selo potpuno zatvorilo pomenuti crkveni objekat”.

“Nikad više se neće ponoviti da se ne uvaži glas građana sa teritorije Reževića o rasprodaji naše zemlje. Znamo za dalje najave prodaje naše zemlje. Nijedan novi objekat neće biti sagrađen dok se ne sagradi cjelokupna infrastruktura do planirane urbanističke parcele, jer ne ćemo dozvoliti da postojeću infrastrukturu, koja je potrošena na postojeće objekte, koriste za profit nekih novih investitora”, rekao je predsjednik Savjeta MZ Dragan Vuković za “Vijesti”.

Lokacija na kojoj je planiran parohijski dom

Mjesna zajednica je, dodao je on, podnijela zahtjev za uknjižbu na pomenutoj parceli, jer je ona, tvrdi, pravni sljedbenik Poreske opštine Krstac na koju se do prije pola vijeka vodilo zemljište.

“Mjesna zajednica je podnijela i zahtjev Upravi za nekretnine o dozvoli da, kao stranka, učestvuje u postupku uknjižbe na tu parcelu. U postupku kupoprodaje zemljišta u dijelu ovjere ugovora o kupoprodaji pred notarem Irenom Polović, nije prihvaćen predlog notara o mogućnosti neslaganja zemljišno-knjižnog stanja predmetnog zemljišta u odnosu na stari katastar.”

“Predmetna parcela je po starom katastru bila dio čestice zemlje 147/1 KO Krstac i vlasništvo Poreske opštine Krstac. Taj pravni subjekt je nestao, a pravni nasljednici ove parcele su građani sela Rijeka Reževića. Sada već davne 1968. počelo je ozelenjavanje ove parcele i na njoj su sada čempresi i borova šuma. Neposredno iza ove parcele je crkva Sv. Vasilije, a danas egzistira kao crkva Svetog Save”.

Mjesna zajednica je podnijela zahtjev za uknjižbu na pomenutoj parceli, jer je ona pravni sljedbenik Poreske opštine Krstac na koju se do prije pola vijeka vodilo zemljište

“U decembru 2006. Mitropolija crnogorsko-primorska predala je zahtjev za izradu planske dokumentacije za više prostora na teritoriji Budve, pa i ovog, iako zemljište nije u njihovom vlasništvu”, istakao je Vuković. Njihova MZ, dodao je on, predala je primjedbe na nacrt LSL Rijeka Reževića i traži brisanje te urbanističke parcele.

Uvidom u potvrdu o regulisanju obaveze od 411.000 eura prema Opštini Budva, poručio je Vuković, “vidi se da je riječ o kompenzacionom poslu prema 28 fizičkih i pravnih lica, iako je vrh izvrš ne vlasti obećao da će novac ići radnicima za izmirenje njihovih dugovanja”.

Opština koja je tek nakon druge sprovedene licitacije uspjela da proda zemljište, još ranije je saopštila da je riječ o pravno valjanom poslu, te da nema nikakvih opterećanje na pomenutoj parceli.

Treba li stranac da diže parohijski dom

Lokalnom studijom lokacije Rijeka Reževića, podsjetio je Vuković, na dijelu katastarske parcele 1346/1 dozvoljena je izgradnja vjerskog objekta-parohijskog doma, koji bi sadržao suteren, prizemlje i jedan sprat.

“Uprava za nekretnine Budve je 2010, na zahtjev Sekretarijata za imovinu opštine, promijenila upis za ovu parcelu po kulturi šuma 5. klase, dok je ona stvarno 1. klase, kao svojinu države Crne Gore, kojom raspolaže Opština. Uprava za nekretnine je 14. aprila 2010. u G listu unijela rješenje o zabilježbi žalbe vrhovnog državnog tužilaštva na katastarsku parcelu. Dvije godine kasnije, 9. maja 2012, pred notarom je potpisan kupoprodajni ugovor između Opštine Budva i Irine Filatove iz Moskve. Znači li to da fizičko lice, ujedno strani državljanin, treba da gradi parohijski dom”, upitao je Vuković.

Mjesna zajednica je podnijela zahtjev za uknjižbu na pomenutoj parceli, jer je ona pravni sljedbenik Poreske opštine Krstac na koju se do prije pola vijeka vodilo zemljište, poručio je predsjednik Savjeta MZ Dragan Vuković

Galerija

Preporučujemo za Vas