Pravni problemi

CEMI: Za pomoć se obratilo 26 zavisnika

Savjetnici u toj organizaciji podučavali su klijente, uputili su 15 pravnih savjeta, 13 pismena, a zastupali su ih i u tri predmeta pred sudom
2 komentar(a)
Ažurirano: 02.08.2012. 11:56h

Centru za monitoring se u proteklih sedam mjeseci za pravnu pomoć obratilo 26 zavisnika od psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz te organizacije.

Kako je kazala pravna savjetnica Snežana Mićanović, najviše problema su zavinsici imali sa krivičnim pravom, ali su se obraćali i za zaštitu prava iz drugih oblasti.

“Pozitivno nas je iznenenadilo to što su korisnici psihooaktivnih supstanci bili upoznati sa svojim pravima i obratili nam se kako bi ih zaštitili”, kazala je Mićanović.

Savjetnici u toj organizaciji podučavali su klijente, uputili su 15 pravnih savjeta, 13 pismena, a zastupali su ih i u tri predmeta pred sudom. Podnijeli su i četiri tužbe, od toga dvije zbog zaštite roditeltjskog prava, a dvije zbog povrede časti i ugleda.

“Postupak po jednoj od podnijetih tužbi za vršenje roditeljskog prava je pravosnažno okončan, dok je drugi postupak u toku. U postupku koji je okončan, roditeljsko pravo je dodijeljeno našem klijentu. Podnijete su dvije tužbe za naknadu štete zbog povrede ugleda i časti. Postupak po jednoj je u toku, dok je drugi okončan poravnanjem”, kazala je Mićanović.

Kako je rekla, u okviru projekta su bila i tri zastupanja u sudskim postupcima, a takođe je pružena pravna pomoć štićenicima Centra za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori.

“Cilj projekta je uspostavljanje sistema efikasne pravne zaštite korisnika psihoaktivnih supstanci, i bilo bi neophodno da se projekat nastavi, najvjerovatnije u septembru ili oktobru”, kazala je Mićanović.

Centar za monitoring je u januru počeo sa realizacijom projekta kancelarija za besplatnu pravnu pomoć licima korisnicima opojnih droga, koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu. Projekat je zvanično završen 31. jula.

Preporučujemo za Vas