DUG "PANORAMI"

Vukovićeva riječ kao ugovor: Za prenos presa 4 eura po minutu

Nakon ponovljenog postupka Pivrednog suda, Opština Pljevlja će, ipak, morati da plati 26,5 hiljada eura za usluge u privatnoj televiziji "Panorama"
71 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 23.02.2019. 19:09h

Apelacioni sud Crne Gore, potvrdio je presudu Privrednog suda iz Bijelog Polja, koji je u ponovljenom postupku nedavno obavezao Opštinu Pljevlja da privatnoj RTV “Panorama” isplati 26,5 hiljada eura na ime izvršenih usluga marketinga, praćenja kulturnih, sportskih, zabavnih događaja i aktivnosti Skupštine Opštine od februara 2009. do 9. avgusta 2010. godine.

Opština je dužna da “Panorami” isplati i troškove parničnog postupka u iznosu od 2.950 eura.

Privredni sud je početkom godine prvi put presudio da je tužba “Panorame“ neosnovana, ali je nakon žalbe, Apelacioni sud presudu poništio i vratio na ponovni postupak.

U ponovljenom postupku sud je presudio u korist “Panorame”, utvrdivši, za razliku od prvog puta, da su Opština i “Panorama” bile u poslovnom odnosu i da je ta medijska kuća u naznačenom periodu obavila razne usluge za potrebe lokalne samouprave, iako ne postoji pisani ugovor o pružnju tih usluga osim, usmenog dogovora vlasnika “Panorame” Alije Lujinovića i tadašnjeg gradonačelnika Filipa Vukovića

Usmeni dogovor bez pečata

Sud je utvrdio da je Opština prema usmenom dogovoru Vukovića i Lujinovića, bila u obavezi da “Panorami” svakog mjeseca uplaćuje iznos od 2.000 eura.

„Opština je u dva navrata isplatila “Panorami” 7.020 eura, ali je ostao dug od 35.100 eura. Tokom trajanja prvostepenog postupka Opština je “Panorami” uplatila 11.571 euro, tako da je ta medijska kuća tražila da sud obaveže Opštinu da joj isplati 26.528 eura. Opština je tokom postupka osporila u cjelosti zahtjev “Panorame”, tvrdeći da nije postajao nikakav pismeni dogovor za obavljanje navedenih djelatnosti i da zbog toga nije dužan da plati navedeni iznos” navodi se u presudi.

Sud je smatrao neosnovanom tvrdnju Opštine da ne postoji pravni osnov za ispostavljanje faktura, jer je Opština plaćala “Panorami” za vrijeme iz utuženja u ukupnom iznosu od preko 2.000 eura, kao i uplatu na osnovu Ugovora o cesiji Atlas mont banci, čime se oslobodio svojih obaveza prema “Panorami” za navedeni iznos.

Sud je, navodi se u presudi, tako na posredan način priznao postojanje usmenog dogovora između tužioca i tadašnjeg gradonačenika Pljevalja Filipa Vukovića. Sud smatra da za punovažnost ugovora pisana forma nije bitan element i da je usmena forma dovoljna za proizvođenje pravnog dejstva.

Tokom suđenja u svojstvu svjedoka saslušani su Slavko Drašković, sekretar Skupštine Opštine koji je tvrdio da nijesu tražili uslugu tog privatnog medija, već da su zaključili ugovor sa RTV “Pljevlja” čiji je Opština osnivač o pružanju usluga.

I tadašnji sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Dragan Paldrmić na sudu je, kako je konstatovano u obrazloženju presude, tvrdio da je “Panorami” plaćeno nekoliko računa, jer je njen vlasnik Lujinović „vršio veliki pritisak iz ekonomskih razloga, njegovih finansijskih problema i blokade računa“.

Tadašnji glavni administrator Maida Bešlić je tokom postupka kazala da je u njenu kancelariju, svratio Lujinović nakon razgovora sa Vukovićem i da joj je prenio da je gradonačelnik naložio sa sačine ugovor o pružanju usluga sa “Panoramom” za potrebe Opštine.

Ona je kazala da je nakon toga obavila razgovor sa sekretarom za finansije Mustafom Klepom i da su konstatovali da takav ugovor jedino može zaključiti Direkcija za imovinu.

Panorama zamalo u budžetu

Klepo je tvrdio da mu nije poznato da je zaključen ugovor između Lujinovića i Vukovića, ali je kazao da je lokalna vlast namjeravala da iz budžeta izdvaja 20.000 eura subvencije “Panorami” godišnje, ali da to nijesu podržali odbornici skupštinske većine u pljevaljskom parlamentu.

Tadašnji potpredsjednik Opštine Avdo Ajanović posvjedočio je da je prisustvovao sastanku na kojem je dogovoreno da se pomogne “Panorami” u vidu subvencija iz budžeta.

Ostaje nejasno zbog čega je tadašnja opštinska vlast DPS-a pokušala da na budžet stavi finaniranje privatnog medija i zbog čega je Vuković sklapao bilo kakav usmeni dogovor sa vlasnikom “Panorame”, kada Opština ima svoj javni servis RTV “Pljevlja”.

Naplaćivali prenos presa

RTV “Panorama” je od Opštine najmanje naplatila novca po osnovu reklama ili drugih marketinških usluga.

Posebno je zanimljivo što je naplaćivan i prenos konferencija za štampu, četiri eura po minutu. Naplaćivane su između ostalih i priloge o posjetama ministara zdravlja i rada i socijalnog staranja “Zračku nade”, bugarskog konzula, književno veče Svetislava Basare, kao i intervju sa njim i francuskim umjetnicima.

Fakturisano je i snimanje svečanog otvaranja mlječne pijace, veče umjetničke muzike, druženje sa Ljubovjem Ršumovićem i Dušanom Govedaricom u školama, a na fakturi se našao i izvještaj o projekatu izgradnje stanova Rudnik uglja.

“Panorama” je Opštini fakturisala i podjelu premija pljevaljskim stočarima, koju je obavio tadašnji ministar Milutin Simović.

Na računima je kao jedinica mjere korišćen minut, na drugim dan, dok na trećim nema nikakve jedinice mjere, osim iznosa koji treba da se plati.

Posebno je zanimljivo što je naplaćivan i prenos konferencija za štampu, četiri eura po minutu. Naplaćivali su između ostalih i priloge o posjetama ministara, konzula, književne večeri, otvaranje mlječne pijace, veče umjetničke muzike...

Krenulo im za vrijeme Filipove vladavine

Jedno je sigurno da je dolaskom Filipa Vukovića na čelo Opštine krajem 2006. godine privatna RTV “Panorama” počela da ubira značajne prihode od Opštine.

To se može zaključiti iz računa koje je ta medijska kuća dostavljala Opštini Pljevlja za pružanje svojih usluga tokom Vukovićeve vladavine.

Pregledom faktura koje je “Panorama” dostavljala Opštini može se zaključiti da je lokalna uprava toj medijskoj kući plaćala izvještavanja sa književnih večeri, izložbi, pa čak i polaganja cvijeća na spomenik palim borcima na Stražici, što bi trebalo da bude redovan posao svakog medija, koji želi objetivno da izvjesti svoje sugrađane o događajima u gradu, a neki se kose i sa novinarskom etikom, možda i zakonom.

U periodu od 2006. do kraja Vukovićeve vladavine Opštinom 2011. godine, “Panorami” je iz opštinskog budžeta isplaćeno nešto manje od 34.000 eura.

Posebno je čudna odluka predsjednika opštine dr Filipa Vukovića da nekoliko mjeseci nakon izbora za predsjednika Opštine RTV “Panorami” iz tekuće budžetske rezerve odobri isplatu 5.000 eura za nabavku opreme za montiranje repetitora u Šulima, kako bi taj privatni medij realizovao projekat za prenos i emitovanje RTV signala za građane mjesnih zajednica Šula i Bukovica.

Alija osuđen za falsifikovanje

Interesantno je i to da su neke fakture ispostavljane u periodu kada je “Panorami” inspekcija zabranila rad.

Zbog neizmirenih zarada i doprinosa inspekcija rada u martu 2010. zatvorila je Radio televiziju „Panorama“, ali “Panorama” i dalje neometano emituje program. Inače, Alija Lujinović je nedavno osuđen zbog falsifikovanja potpisa na jednom od ugovora o radu sa jednim od zaposlenih u toj televiziji.

Galerija

Preporučujemo za Vas