Završena rasprava

Baković: Poštovanje prava i sloboda građana nije zadovoljavajuće

Ombudsman je reako da je i dalje prisutna „otvorena i prikrivena diskriminacija lica sa invaliditetom“
0 komentar(a)
Ažurirano: 23.02.2019. 20:45h

Poslanici u Skupštini Crne Gore završili su raspravu o Izvještaju o zaštitniku ljudskih prava i sloboda za 2011.godine, tokom koje je ombudsman Šućko Baković ocijenio da se poštovanje prava i sloboda građana od organa javne uprave, i pored ostvarenog napretka, ne može ocijeniti zadovoljavajućim. On smatra i da i dalje postoje pojedinačni slučajevi kršenja ljudskih prava i sloboda.

"Organi javne uprave i u 2011. godini su neopravdano dugo vodili postupke i nijesu odlučivali po zahtjevima građana. U istom periodu građani su podnosili i pritužbe na odugovlačenje sudskog postupka. Žene su i dalje u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce. Izostale su mjere koje bi dionijele potpuno uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u obrazovni proces", smatra Baković, navodeći da je i dalje prisutna „otvorena i prikrivena diskriminacija lica sa invaliditetom“.

Navodeći da se građanima onemogućava ostvarivanje prava na povraćaj imovine, Neven Gošović (SNP) rekao je da je u izvještaju konstatovano da u Crnoj Gori nema masovnog kršenja ljudskih prava i sloboda.

"Ali je baš tako“, pitao je Gošović.

Halil Duković (DPS) kazao je da se kroz poštovanje ljudskih prava određuje demokratski kapacitet države i društva, ali i da je Izvještaj realna slika stanja u Crnoj Gori.

"I najbolji pokazatelj gdje se griješi i šta treba raditi da se unaprijedi poštovanje ljudskih prava i sloboda“, rekao je Duković.

Novica Stanić iz Nove ukazao je na slabu zastupljenost Srba u javnim službama, organima vlasti i državne uprave, dok je Koča Pavlović (PzP), najavljujući uzdržanost prilikom glasanja, rekao politička diskriminacija nazastupljeniji oblik diskriminacije u Crnoj Gori.

„Da biste dobili posao, morate biti član partije“, rekao je Pavlović.

Kemal Purišić iz BS rekao je da je Izvještaj sveobuhvatan i da sadrži preciznije podatke o stanju ljudskih prava i sloboda od prethodnih.

„Zabrinjava nas činejnica da se neke ključne preporuke za poštovanje prava i sloboda ne sprovode“, rekao je on.