NIJE PRVI PUT

Lukšić svima obećao pripravnički

Za tu namjenu Vlada će sljedeće godine izdvojiti oko 10 miliona eura
18 komentar(a)
Ažurirano: 07.06.2012. 19:17h

Država planira da svim visokoškolcima koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sljedeće godine omogući da obave pripravnički staž, odnosno da dobiju stručno osposobljavanje u trajanju od devet mjeseci.

Za tu namjenu Vlada će sljedeće godine izdvojiti oko 10 miliona eura, predviđeno je juče usvojenim Predlogom zakona o stručnom osposobljavanju visokoškolaca.

Tokom stažiranja, država će pripravnicima plaćati polovinu prosječne neto-zarade za prethodnu godinu, koja je u aprilu 2012. iznosila 491 euro. To, praktično, znači da bi 10 miliona trebalo da bude dovoljno za isplatu pripravničkih zarada

Premijer Igor Lukšić kazao je da se, prema procjeni Vlade, na Zavodu nalazi oko 2.000 nezaposlenih visokoškolaca, a da se očekuje da će do septembra diplomirati još oko 2.500.

On je pojasnio da će ovakvo stručno osposobljavanje biti priznato kao radno iskustvo u trajanju od godinu i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. ”To je novi model pripravničkog staža”, rekao je Lukšić.

Povlastice za poslodavce

On je najavio da će ulaganje u stručno osposobljavanje biti dodatni program budžeta, najavivši i povlastice za poslodavce: “Ako sami žele da izmire ta sredstva (plate), ona će im biti priznata kao višak plaćenog poreza, odnosno kao poreski kredit”.

Predlog zakona je pripremilo Ministarstvo prosvjete

On je istakao da će Zakon biti proslijeđen Skupštini po skraćenom postupku, kako bi se mogao primjenjivati od početka 2013, te da donošenje Zakona neće ugroziti pravo srednjoškolaca da odrade svoj pripravnički staž: “Ti propisi nijesu konfliktni”.

Predlog zakona je pripremilo Ministarstvo prosvjete, a u Vladi smatraju da će donošenje i primjena Zakona uticati na smanjenje nezaposlenosti.

“Osnovni razlozi za donošenje zakona su smanjenje nezaposlenosti visokoobrazovanih..., olakšavanjem prelaska iz obrazovnog procesa u svijet rada i njihovim osposobljavanjem za samostalno obavljanje posla”, saopštili su iz Vlade.

Čami kući ko nije imao vezu

Dodaje se da se novim zakonom uspostavlja se pravni okvir koji pruža mogućnost svim licima sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva, da tokom devet mjeseci stručnog osposobljavanja steknu znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti samostalno obavljanje posla, bez zasnivanja radnog odnosa.

Ovako uspostavljen sistem omogućiće korisnicima da steknu odgovarajuće radno isksustvo i ispune preduslov za polaganje stručnog ispista, dok će poslodavcima u javnom i privatnom sektoru omogućiti da prepoznaju potrebne stručnjake, koje bi, po isteku perioda stručnog osposobljavanja, mogli da radno angažuju”, .

Brojni visokoškolci proteklih tri godine, osim većine onih koji su imali veze u vladajućim strankama, nijesu mogli da polažu pripravnički, zbog čega kasnije nijesu mogli da se zaposle.

Vlada je prestala da izdvaja novac za njihove pripravničke zarade, zbog čega je masovna pojava da svršeni akademci čame na Zavodu za zapošljavanje.

Galerija