RASPISAN KONKURS

U vrtićima mjesta za 3.843 mališana

U te ustanove se mogu upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i vrtića od tri godine do polaska u školu
0 komentar(a)
vrtići - upis, Foto: Luka Zeković
vrtići - upis, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 24.02.2019. 00:58h

Konkurs za upis djece u predškolske ustanove "Ljubica Popović" i "Đina Vrbica" raspisan je danas i predviđen je upis za 3.843 mališana.U ustanovi "Ljubica Popović" ima 2.139 mjesta, a u "Đini Vrbici" 1.714.Kako se precizira u konkursu objavljenom u crnogorskoj štampi, u te ustanove se mogu upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i vrtića od tri godine do polaska u školu.Prilikom upisa potrebno je priložiti popunjen zahtjev za upis djeteta, izvod iz matične knjige rođenih za djecu koja se prvi put upisuju i potvrde o zaposlenju roditelja. Za djecu koja imaju smetnje ili teškoće u razvoju potrebno je rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program.Kako se pojašnjava u Konkursu, ukoliko se prijavi veći broj djece od broja slobodnih mjesta, prvenstvo će imati djeca zaposlenih roditelja, djeca samohranog roditelja kao i porodice sa dvoje ili više djece predškolskog uzrasta.Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice neophodno je priložiti potvrdu iz Centra za socijalni rad a za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status.Precizira se da će se djeca bez roditeljskog staranja, ona čiji su roditelji ostvarili pravo na materijalno obezbjeđenje porodice po propisima o socijalnoj zaštiti i djeca iz najosjetljivije grupe stanovništva upisivati bez primjene navedenih kriterijuma.Konkurs je otvoren 15 dana od objavljivanja.