oko milion mjesečno!

Popović: Naplata parkinga u Podgorici nelegalna i mimo zakona

Popović: Potpuno se nepravilno naplaćuje parking i vi ste svjesno zavukli ruke u džepove građana, na šta niste imali pravo i nemate pravo do usvajanja elaborata
195 pregleda 15 komentar(a)
Ažurirano: 26.05.2012. 07:46h

"Da li se građani Podgorice tjeraju na ovaj način da počnu da voze bicikl i da idu pješke. Nekom računicom sam došla do podatka da u Podgorici ukupno ima 4.325 parking mjesta, pomnožila sam tu cifru sa 40 centi prosječnom cijenom parkiranja u drugoj zoni i pomnožila sa 17 sati koliko važi parkiranje, došla sam do računice da Parking servis pod uslovom da je zauzetost 100 odsto zaradi skoro 30.000 eura dnevno, a mjesečno skoro 900.000 eura.

Imate li podataka koliki je stepen zauzetosti parking mjesta ili samo vodite račune o profitu", pitala je odbornica SNP-a Zdenka Popović na Centralnoj javnoj raspravi povodom Nacrta elaborata o parking zonama, kada je saopštila da Skupština Glavnog grada nikada nije dala saglasnost za cjenovnik Parking servisa i da je zbog toga naplata parkinga u gradu nelegalna i mimo zakona.

Rukovodilac tehničke službe u Parking servisu Alija Hamzić rekao je da bi računica koju je navela Popović o zaradi na dnevnom i mjesečnom nivou bila idealna.

Prvi dan naplate parkinga preko Morače bez kazne >>>Počinje SMS parking. Šta kažu Podgoričani? (TV) >>>SMS parking i preko Morače >>>Pune gradsku kasu naplaćivanjem parkinga ispred zgrada >>>

Parking se naplaćuje u dijelu grada pored Ribnice, dijelu Stare varoši do Željezničke stanice i za Ljubović. Preko Morače, parking se naplaćuje između Ulice serdara Jola Piletića (uključujući mjesta u toj ulici) i Ulice 13. jula, Moskovske do Dalmatinske ulice,zatim su to Dalamatinska ulica, Ulica Meše Selimovića, Bulevar Mihaila Lalića, Bulevar Džordža Vašingtona i desna obala Morače. Naplata je počela 17. januara prošle godine u centru grada, ali do sada nije bio urađen elaborat o tome.

Naplata parkinga na ulicama glavnog grada je, tvrdi bivši odbornik Ljubiša Nenezić, nelegalna jer nije donesena po zakonskoj proceduri, odnosno nije bilo javne rasprave, a o njoj se nije izjasnila ni Skupština Glavnog grada, zbog čega je on podnio inicijativu o pokretanju procedure ustavnosti i zakonitosti ranije odluke.

Naplata parkinga na ulicama glavnog grada je, tvrdi bivši odbornik Ljubiša Nenezić, nelegalna jer nije donesena po zakonskoj proceduri, odnosno nije bilo javne rasprave, a o njoj se nije izjasnila ni Skupština Glavnog grada, zbog čega je on podnio inicijativu o pokretanju procedure ustavnosti i zakonitosti ranije odluke

U međuvremenu, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je tek 16. maja dostavio Nacrt elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja i načinu naknade za parkiranje.

Zdenka Popović je ukazala na činjenicu da su na sjednici polovinom marta donijeli odluku o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada, kojom je bilo predviđeno da Skuština donese pomenuti elaborat.

"Rok za donošenje elaborata je bio 30 dana odnosno 24. april, a do tada se mogao donijeti elaborat barem za centralni dio ako ne za dio Preko Morače i oko željezničke stanice. Po kojem zakonu naplaćujete parking u centralnoj zoni jer niste imali pravo da naplaćujete dok se elaborat ne donese. Ne sjećam se za dvije godine koliko sam odbornik da je Skupština dala saglasnost na cjenovnik koji donosi Parking servis.

Ako građani dođu da se parkiraju u centru u nekoj od zona gdje recimo 50 centi košta parking, građanin ne zna u kojoj se zoni radi, koja je vrsta naplate, koja vozila mogu da se parkiraju jer nema elaborata. Znači, potpuno se nepravilno naplaćuje parking i vi ste svjesno zavukli ruke u džepove građana, na šta niste imali pravo i nemate pravo dok se ovaj elaborat ne usvoji", kazala je Popović.

Za nju je zoniranje bilo potpuno opravdano rješenje, jer je centar bio prebukiran prethodno, ali uvođenje novih nameta građanima u trenutku svjetske krize, kako je rekla, nije bilo potrebno.

"Ne igrajte se sa građanima"

Savjetnica za pravna pitanja u Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj, Vukosava Bašanović, kazala je da je Skupština Glavnog grada 2009. godine donijela odluku o javnim parkiralištima i garažama i tadašnjom odlukom i odredbom članom 16 bilo je dato ovlašćenje izvršnom organu na prijedlog organa lokalne uprave za poslove saobraćaja da donese akt kojim se utvrđuju zone za dozvoljeno vrijeme parkiranja motornih vozila i način kojim se mogu parkirati.

"Obrađivač je cijeneći rješenje zakona o lokalnoj upravi dao ovlašćenja gradonačelniku Glavnog grada da je odgovoran za izvršenje odluke i drugih akata koje donosi Skupština, a mi kao obrađivači smo ocijenili da ovaj akt može donijeti izvršni organ i da se u potpunosti može primijeniti u praksi. Za ove dvije zone donijet je elaborat na način kako je propisivala praksa koja je bila na snazi sve do izmjena 16. marta 2012. godine. Odlukom o javnim parkiralištima je definisano šta su javna parkirališta, stalna i posebna, određuje se i cijena parkiranja, a ovim elaboratom je ostalo da se urade samo tehnička pitanja, vrsta motornih vozila koja se mogu parkirati, način i namjena naplate", rekla je Bašanović.

Na njen odgovor Popović je kazala da se igraju sa građanima i postavila pitanje šta da rade građani koji su platili doplatnu kaznu nakon što je isteklo za izradu elaborata.

Predsjednik Mjesne zajednice “Jedinstvo” iz Maslina Ljubo Popović je dao prijedlog da se ukine naplata kod KBC-a, da se obuhvati problem parkinga za teretna vozila i da se jedna strana ulica u prigradskim naseljima obilježi da se mogu parkirati vozila.

Cijena parkiranja po zonama putem SMS-a po započetom satu je 60, 50 i 40 centi za prvu, drugu i treću zonu.

Galerija

Preporučujemo za Vas