ISTRAŽIVANJE:

ND Vijesti najviše kritikuje Vladu, Komar: To nije vrijednosno loše

Istraživači Centra za društvena istraživanja pratili su od 3. januara do 30. aprila četiri dnevne novine - Pobjedu, Vijesti, Dan i Dnevne novine
10 komentar(a)
Ažurirano: 15.05.2012. 10:32h

Nezavisni dnevnik "Vijesti" najnegativnije izvještava u posljednja četiri mjeseca o Vladi Crne Gore, Evropskoj uniji i obrazovanju i to sa aritmetičkom sredinom od -0.44, pokazalo je istraživanje Centra za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka pod nazivom "Strukturalna analiza sadržaja štampanih medija u Crnoj Gori".

Istraživači Centra pratili su od 3. januara do 30. aprila četiri dnevne novine - Pobjedu, Vijesti, Dan i Dnevne novine, a analizirali su 137 indikatora, od kojih su izdvojene tri oblasti - Vlada, EU i obrazovanje.

Evaluator Centra, Milena Šofranac ja saopštila da je analizirano 37.335 članaka, a da su građani Crne Gore bili "zasuti" sa aritmetičkom sredinom od -0.19 negativnih novinskih natpisa.

Na pitanje "Vijesti", da li se kritika vlasti, evropskih integracija Crne Gore i stanje u obrazovanju konotiralo kao po građane negativna informacija, odgovorila je profesorica FPN-a, Olivera Komar koja je kazala da "to vrednosno nije loše".

"Negativna konotacija u istraživanju u vrednosnom smislu ne znači da je kritika loša", rekla je Komar.

U Centru su članke ocijenjivali sa ocjenama veoma negativno (-2), umjereno negativno (-1), neutralno (0), umjereno pozitivno (1) i veoma pozitivno (2).

U periodu od 3. januara do kraja aprila ukupno je analizirano 37.335 članaka.

Najčešće teme

Pet najfrekventnijih tema koje su "Vijesti" pokrivale bile su političar (ličnost), građanin (građanstvo), strana država, privatne firme i sudstvo.

Pobjeda je najčešće pisala o stranoj državi, političarima, građanima, međunarodnim odnosima i Pobjedi.

Dan o političarima, građanima, stranoj državi, sudstvu i Srbiji, a Dnevne novine o stranim državama, građanima, političarima, Podgorici i sudstvu.

Evaluator Centra, Esmin Imeri saopštio je da se na naslovnoj strani ND Vijesti, našlo 30 naslova o Vladi Crne Gore, a unutrašnjosti novine 156.

U Pobjedi na naslovnoj strani je bilo 35 naslova, a 141 članak se bavio radom Vlade, Dan je na naslovnici pomenuo 43 puta vladu, a u unutrašnjosti lista bilo je 202 članka, dok su Dnevne novine imale 45 naslova i 150 članaka.

Veoma negativno ocijenjeno je 54 članka ND Vijesti, umjereno negativno 77, neutralno 28, umjereno pozitivno 25, a veoma pozitivno 2.

Obrazovanje jednom na naslovnoj strani

Kad je u pitanju EU, ona se naslovnoj strani Vijesti našla 5 puta, dok je u periodu četri mjeseca u unutrašnjosti lista bilo 86 članaka.

"Kao veoma negativno ocijenjeno je 13 članaka, umjereno negativno 26, neutralno 23, umjereno pozitivno 24 i veoma pozitivno 5", kazao je Stefan Jelić.

Temu obrazovanja predstavila je Šofranac koja je saopštila da su Vijesti imale jedan tekst na naslovnici u vezi sa ovom oblašću, dok je u unutrašnjosti novine bilo 48 članaka.

"Kao veoma negativno je ocijenjeno 5 članaka u Vijestima, umjereno negativno 3, neutralno 3, umjereno pozitivno 23, i veoma pozitivno 15", pojasnila je Šofranac.

Preporučujemo za Vas