POTREBNA POMOĆ

Ako država ne ispuni obaveze Pljevlja ostaju bez studenata

U Opštini kažu da funkcionisanje Akademskog centra i postojanje studijskih programa mašinstva i kulinarskog menadžmenta u Pljevljima značajno opterećuju opštinski budžet
70 pregleda 9 komentar(a)
Ažurirano: 13.05.2012. 21:28h

Ukoliko se država ozbiljnije ne uključi u finansiranje studijskih programa koji se izvode u Akademskom centru u Pljevljima, lokalna uprava u tom gradu biće prinuđena da zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalazi, najvjerovatnije od naredne školske godine obustavi upis novih studenata.

U Opštini kažu da funkcionisanje Akademskog centra i postojanje studijskih programa mašinstva i kulinarskog menadžmenta u Pljevljima značajno opterećuju opštinski budžet, jer, za razliku od drugih gradova, sav teret finansiranja spao je na lokalnu samoupravu.

Stručni tim Opštine Pljevlja, kojeg je nedavno formirao predsjednik Opštine, uradio je izvještaj o dosadašnjim aktivnostima na izgradnji i funkcionisanju Akademskog centra u Pljevljima i predložio zaključke o opravdanosti daljeg postojanja sadašnjih studijskih programa.

Opština je, za vrijeme mandata Filipa Vukovića, u rekonstrukciju nekadašnjeg vojničkog kluba, za potrebe Akademskog centra i nabavku opreme utrošila 1.515.903 eura

U tom izvještaju, stručni tim koji su činili Veselin Paldrmić, Dijana Anđelić, Slavica Krstajić, Miladin Gogić i Zoran Vojinović, predložio je da predsjednik Opštine i nadležni sekretarijat sagledaju potrebu i svrsishodnost visokoškolskog obrazovanja u Pljevljima.

„Predlažemo da predsjednik Opštine i nadležni sekretarijat stupe u kontakt sa resornim ministarstvom i Univerzitetom Crne Gore i na bazi Zakona o visokom obrazovanju, analogno, kao u drugim opštinama Crne Gore, u pogledu finansiranja studijskih programa sagledaju potrebe i svrsishodnost visokoškolskog obrazovanja u Pljevljima, kako postojećih, tako i eventualno otvaranje novih studijskih programa. Pri tom treba uzeti u obzir nivo tekućih izdataka za studijski program mašinstvo i program menadžmenta u kulinarstvu”, piše u izvještaju.

Troškovi iznosili 254.371 eura

Stručni tim konstatuje da su “troškovi koji su pali na teret Opštine Pljevlja za funkcionisanje tih dvaju studijskih programa u prošloj godini iznosili 254.371 euro, od čega za menadžment u kulinarstvu 30.000 eura.

"Moramo sa Vladom razmotriti status, da vidimo da li će Vlada ući u finansiranje ovog posla, ili mi moramo, zbog teške ekonomske situacije u kojoj je opština, prekinuti dalji upis studenata"

Opština je, za vrijeme mandata Filipa Vukovića, u rekonstrukciju nekadašnjeg vojničkog kluba, za potrebe Akademskog centra i nabavku opreme utrošila 1.515.903 eura.

Stručni tim navodi u izvještaju da je lokalni parlament za te poslove izvršnoj vlasti u tekućem budžetu od 2008. do 2011. odobrio upola manje novca, 719.000 eura.

Doskorašnji predsjednik SO Pljevlja, a sadašnji odbornik SNP-a u lokalnom parlamentu, Velimir Golubović, kaže da je osnovni cilj formiranja komisije da se vidi koliko se novca troši za tu namjenu.

„Moramo sa Vladom razmotriti status, da vidimo da li će Vlada ući u finansiranje ovog posla, ili mi moramo, zbog teške ekonomske situacije u kojoj je opština, prekinuti dalji upis studenata. To podrazumijeva, naravno, da trenutno upisani studenti dovrše svoje školovanje, jer bi bilo nemoralno prekidati to što je započeto“, rekao je Golubović.

"Finansiranje je državna obaveza"

Golubović napominje da je finansiranje visokog obrazovanja državna obaveza, a ne opštine, osim na dobrovoljnoj osnovi.

„Niko nije protiv toga da postoji fakultet u gradu, ali se mora sagledati situacija i utvrditi da li budžet pruža šansu da se održi finansiranje. Trenutno, prihodi budžeta ne pružaju tu mogućnost i došli smo u situaciju da ne možemo da finansiramo naše osnovne obaveze, kao što je krpljenje rupa na putevima, a finansiramo nešto što zakon nije predvidio kao našu obavezu“, rekao je Golubović.

Ugovorom je predviđeno da Opština plaća profesorima put od Podgorice do Pljevalja i nazad, smještaj sa doručkom i dnevnice za dan održavanja nastave

Prema ugovoru koji su 7. maja 2008. godine potpisali tadašnji gradonačelnik Filip Vuković i dekan Mašinskog fakulteta, profesor Goran Ćulafić, lokalna samouprava obavezala se da obezbijedi prostorije za izvođenje nastave i opremanje kabineta, od najjednostavnijih nastavnih učila do projektora i računara.

Posebno je interesantno da je Opština na sebe preuzela i obavezu finansiranja troškova puta profesorima, kao i njihovog smještaja, a uz to im isplaćuje i dnevnice.

Ugovorom je predviđeno da Opština plaća profesorima put od Podgorice do Pljevalja i nazad, smještaj sa doručkom i dnevnice za dan održavanja nastave. Pored toga, Opština se, u skladu sa ugovorom, obavezala da plaća Mašinskom fakultetu 89.393 eura po semestru, odnosno 178.786 eura za jednu školsku godinu.

Opština je, u novembru prošle godine, potpisala aneks ugovora kojim je ranije ugovoreni iznos koji je plaćan Mašinskom fakultetu smanjila za oko 16.400 eura po godini. Država je ove godine prihvatila 20 redovnih studenata na budžet Crne Gore, a Mašinski fakultet snosi troškove interneta.

Opština se obavezala ugovorom

Studijski program Hotelskog edukativnog centra iz Miločera počeo je 2009, a Opština Pljevlja se ugovorom obavezala da obezbijedi smještaj nastavnog osoblja i saradnika, što godišnje iznosi oko 30.000 eura.

Vlada je Opštini Pljevlja ustupila na privremeno korišćenje zemljište površine 10.000 kvadrata i zgradu površine 1,46 hiljada kvadrata

Predsjednik Opštine Pljevlja Miloje Pupović ranije je “Vijestima” rekao da je sadašnji način finansiranja Akademskog centra i studijskih programa na štetu nekih drugih projekata koji bi se mogli realizovati u opštini.

„Treba preispitivati da li je ovako najbolje, da li bi školovanje drugdje bilo jeftinije, da li bi drugdje to obrazovanje bilo bolje, da li kadrovi sa ovom diplomom nalaze posao... U svakom slučaju, šarenilo u ovoj oblasti visokog školstva treba urediti. Država bi po ovom pitanju morala da zauzme ujednačen i jasniji stav“, smatra Pupović.

Karakteristično je da je Opština uložila više od 1,5 miliona eura u rekonstrukciju zgrade Akademskog centra, a da prethodni predsjednik, kako tvrde u sadašnjoj lokalnoj administraciji, nije potpisao sa Ministarstvom odbrane ugovor kojim bi se regulisala međusobna prava i obaveze.

Vlada je Opštini Pljevlja ustupila na privremeno korišćenje zemljište površine 10.000 kvadrata i zgradu površine 1,46 hiljada kvadrata u kasarni u Pljevljima za potrebe otvaranja studijskog programa i zadužila Ministarstvo odbrane da reguliše sa Opštinom međusobna prava i obaveze.

Stručni tim je predložio da predsjednik Opštine konačno definiše status ustupljenih nepokretnosti.

Ugovori potpisivani sa privilegovanom firmom

Iz priloga o realizovanim ugovorima na adaptaciji Akademskog centra može se zaključiti da je najveći dio poslova izvelo preduzeće “Tehnogradnja”, koje je u Akademskom centru izvelo radove u iznosu od više od 1,3 miliona eura.

Tako je ukupan iznos ugovora potpisan sa “Tehnogradnjom” za te poslove iznosio 564.000 eura, što je za preko 50 hiljada eura više u odnosu na najveću ponudu

Karakteristično za tu firmu, čiji je vlasnik blizak prijatelj i partijski drug Filipa Vukovića, je da je često, nakon što bi bila izabrana na tenderu za izvođača radova sa najpovoljnijom ponudom, potpisivan aneks ugovora koji značajno povećava ponuđeni iznos te firme i firmi koje su još učestvovale na tenderu.

Samo na taj način, nakon potpisivanja pet aneksa ugovora, ta firma je prihodovala oko 186.000 eura. Opština je sa “Tehnogradnjom” 17. jula 2008. sklopila prvi ugovor na iznos od 466.530 eura za radove na adaptaciji i izgradnji objekta za potrebe Mašinskog fakulteta.

Nakon dva i po mjeseca potpisan je aneks tog ugovora na dodatni iznos od 97.802 eura. Tako je ukupan iznos ugovora potpisan sa “Tehnogradnjom” za te poslove iznosio 564.000 eura, što je za preko 50 hiljada eura više u odnosu na najveću ponudu, koju je na tom tenderu dostavila firma “BAS” iz Nikšića.

Slično je postupano i sa drugim ugovorima koji su potpisivani sa tom firmom.

Galerija

Preporučujemo za Vas