Vlada će za održavanje puteva izdvojiti preko 40 miliona eura

Radovi se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke (EIB), a iz budžeta je planirano izdvajanje do 400 hiljada eura
0 komentar(a)
Ažurirano: 06.04.2012. 12:28h

Za održavanje crnogorskih puteva u ovoj godini planirano je izdvajanje 44,14 miliona eura, ali će rebalansom budžeta taj iznos biti smanjen za 1,9 miliona, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Andrija Lompar.Lompar je agenciji Mina-business rekao da Vlada na sjednici u četvrtak usvojila Plan razvoja i održavanja državnih puteva za ovu godinu, na osnovu Predloga koji je pripremilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.Planom su, kako je kazao, utvrđeni prioritetni radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji državnih puteva u ovoj godini za čiju realizaciju je, prije rebalansa, bilo predviđeno 44,14 miliona eura, od čega 9,94 miliona iz tekućeg budžeta i 34,2 miliona iz kapitalnog. "Budžetom je planirano finansiranje izrade tehničke dokumetacije za Jadransko-jonski autoput u iznosu od 200 hiljada eura i 500 hiljada za eksproprijaciju zemljišta, za izgradnju autoputa Bar – Boljari, dionica od Smokovca do Veruše", naveo je Lompar.

Za rješavanje uskih grala 15,3 milionaPrema njegovim riječima, u toku ove godine u okviru Programa rješavanja uskih grla, za šta je iz budžeta izdvojeno 15,3 miliona eura predviđen je završetak izgradnje mosta na kanalu Port Milena u Ulcinju, izgradnja bulevara na ulazu u Bar i gradnja mosta na Tari.

Osim toga, kako je dodao, predviđena je izgradnja treće faze obilaznice oko Golubovaca, druge faze obilaznice oko Nikšića i izrada tehničke dokumentacije za izgradnu bulevara od Budve do Bečića. "Pored navedenog, Plan predviđa izgradnju tunela Tivran, trećih traka, kao i nastavak realizacije Programa rekonstrukcije raskrsnica, sanacije mostova, klizišta i kosina kao i presvlačenje asfaltnih kolovoza magistralnih i regionalnih puteva", rekao je Lompar.U okviru izgradnje trećih traka, planirana je izgradnja treće trake na lokalitetu Kuside na magistralnom putu Nikšić – Vilusi dionica Kuside. Dužina dionice koja se rekonstruiše je 5,5 kilometara.

Radovi se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke (EIB), a iz budžeta je planirano izdvajanje do 400 hiljada eura

Radovi od kredita EIB

Radovi se, kako je objasnio, finansiraju iz kredita Evropske investicione banke (EIB), a iz budžeta je planirano izdvajanje do 400 hiljada eura.Lompar je saopštio da je iz kapitalnog budžeta potrebno izdvojiti 1,5 miliona eura za rekonstrukcije raskrsnica Jaz, Cetinje - M 2.3, one u Morinju, raskrsnice na magistralnom putu M.2 u Baru, zatim na magistralnom putu M.2.1 u Bijelom Polju i raskrsnice na ulazu u Mojkovac.U skladu sa Prostornim Planom Crne Gore do 2020. u toku ove godine biće izvođeni radovi na rekonstrukciji putnih pravaca Vilusi – Petrovići, Berane –Lubnice, Vladimir – Sukobin, Krute – Vladimir, Gusinje – Grnčar, M-18 dionica Tuzi – Božaj, Berane – Petnjica.

Predviđena je i rekonstrukcija puta Slijepač most – Tomaševo – Pljevlja, dionica Pavino Polje –Kovren."Projekti rekonstrukcija obuhvataju proširenje i sanaciju trupa puta, sanaciju kosina, presvlačenje novim asfaltnim zastorom i uređenje saobraćajne signalizacije. Rekonstrukcije su potrebno radi boljeg povezivanja pojedinih nerazvijenih područja sa glavnim magistralnim putevima i turističkim centrima kao i prilazima ka graničnim prelazima ka Kosovu i Albaniji", objasnio je Lompar. On je kazao da je u prošloj godini počela, a nastaviće se i u ovoj, rekonstrukciji puteva M-18, dionica Tuzi-Božaj, zatim Gusinje – Grnčar, Vilusi – Petrovići i M 2-4, raskrsnica za Ostros –Sukobin.

Radovi će biti finansirani u visini realizacije, kako je i predviđeno Zakonom o budžetu za ovu godinu

Planirana sanacija pet tunela i deset klizištaLompar je saopštio da je u okviru Programa eliminisanja posljedica poplava na magistralnim i regionalnim putevima u toku ove godine, planirana sanacija pet tunela i deset klizišta za šta je u budžetu predviđen iznos od 500 hiljada eura. Radovi će biti finansirani u visini realizacije, kako je i predviđeno Zakonom o budžetu za ovu godinu. Program, kako je objasnio, podrazumjeva sanaciju tunela 2, 4 i 10 na magistralnom putu M-2, dionica Podgorica – Kolašin, tunel 8 na magistralnom putu M-2, dionica Ribarevina – Špiljani, i tunela broj 50 na magistralnom putu M -18 Šćepan Polje – Plužine.

U okviru Programa biće sanirana i klizišta Kumbor, Baošići, Mogren na magistralnom putu M-2 (Debeli Brijeg – Kotor – Budva), tri klizšta na magistralnom putu M -18 Plužine – Nikšić, tri na magistralnom putu M - 2 Petrovac-Podgorica i klizište na regionalnom putu R-4 Pljevlja – Đurđevića Tara, lokalitet Vlaškovac."U cilju uspostavljanja efikasnog drumskog transporta koji ispunjava najviše standarde bezbjednosti i profesionalnosti, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u toku prošle godine za oko 1,85 hiljada kilometara magistralnih i regionalnih puteva u okviru Programa redovnog održavanja i rekonstrukcije puteva izdvojilo 43 miliona EUR od čega samo za sjevernu regiju 32 miliona, čime je realizovano više od 40 projekata", rekao je Lompar.

Galerija