za jednaka prava

Traže donošenje Zakona o istopolnoj zajednici

Inicijativa, koju je potpisala zamjenica Ombudsmana Marijana Laković, podnešena je na predlog NVO LGBT Forum Progres
0 komentar(a)
Ažurirano: 24.02.2019. 12:15h

Instutucija Ombudsmana uputila je inicijativu Skupštini za donošenje Zakona o istopolnoj zajednici, čime bi se izjednačila prava osoba u heteroseksulanoj i homoseksulanoj vanbračnoj zajednici.

Inicijativa, koju je potpisala zamjenica Ombudsmana Marijana Laković, podnešena je na predlog NVO LGBT Forum Progres, a zbog, kako je navedeno, potrebe za donošenjem propisa koji bi omogućio usklađivanje domaćeg normativnog okvira sa međunarodnim i eventualno spriječavanje diskriminacije po bilo kojem osnovu.

“Usvajanjem predloženog zakona ispoštovala bi se praksa Evropskog suda za ljudska prava, obustavila diskriminacija crnogorskih građana i građanki zbog njihove seksualne orjentacije i rodnog identiteta i nastavilo sa adekvatnim ispunjavanjem obaveza Crne Gore na putu pristupanja Evropskoj Uniji”, piše u obrazloženju.

Navodi se i da postojećom pravnom praksom istopolni parovi koji žive u istim ili bitno sličnim emocionalnim i ekonomskim zajednicama kao i heteroseksualne osobe, bez objektivnog i razumnog opravdanja, stavljeni su u znatno nepovoljniji i pravno nezaštićen položaj.

“Usvajanjem predloženog zakona ispoštovala bi se praksa Evropskog suda za ljudska prava", piše u obrazloženju

“Inicijativa Ombudmana ukazuje na postojanje razlike u tretmanu i diskriminatorski odnos prema ljudima zbog njihove seksualne orjentacije kao i na neusklađenost crnogorskog zakonodavstva sa relevantnim međunarodnim pravom i sudskom praksom koji obavezuju Crnu Goru”, navodi se u Inicijativi.

Predlog za donošenja posebnog pravnog akta kojim bi se regulisala prava osoba u homoseksulanoj zajednici nedavno je prema Vladi uputila i Stručna radna grupa za pripremu analize pravnih propisa sa aspekta LGBT prava.

Inicijative Ombudsmana i Vladine radne grupe pozdravili su aktivisti Forum Progresa, i podsjetili kako zakone o istopolnim zajednicama već imaju: Andora, Austrija, Mađarska, Island, Luksemburg, Velika Britanija, Hrvatska, Slovenija, Švedska, Švjacarska, Danska, Finska, Njemačka, Češka i Lihtenštajn, dok za sada ukupno sedam zemalja priznaju pravo na brak između istopolnih osoba (Belgija, Island, Holandija, Norveška, Porugal, Španija i Švedska).

Iz te organizacije saopšteno je kako priznavanje prava na istopolno partnerstvo vide kao prelazno rješenje do ostvarivanja prava na brak svim građanima Crne Gore.