ODBIJEN ZAHTJEV 22 FUNKCIONERA I RADNIKA

Opština Budva "pregrmjela" tužbu "tešku" 355.000 eura

Opština Budva dobila spor po tužbi nekadašnjih funkcionera i zaposlenih u administraciji za nadoknadu zarada
4546 pregleda 2 komentar(a)
Varijabile dobijali svi zaposleni u Opštini, Foto: Vuk Lajović
Varijabile dobijali svi zaposleni u Opštini, Foto: Vuk Lajović

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu kotorskog Osnovnog i odbio tužbeni zahtjev 22 bivša budvanska funkcionera i radnika, koji su tražili da im se na ime manje obračunate zarade od 2013. do 2017. isplati 355.000 eura sa uračunatim kamatama.

To je samo jedan u nizu sudskih postupaka koje je pokrenulo više od 200 radnika opštinske administracije, tražeći isplatu razlika zbog navodno manje obračunatih koeficijenata.

“Potvrđuje se presuda Osnovnog suda u Kotoru kojom je odlučeno da se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se Opština obaveže da na ime naknade materijalne štete po osnovu manje isplaćene zarade za period od 1. januara 2013. do 1. januara 2017. isplati radnicima naknadu“, stoji u presudi Višeg suda.

U presudi je poimenice navedeno koji su radnici tražili odštetu. Na spisku su bivši visiki funkcioneri DPS-a, koji su pokrivali mjesta sekretara i sekretarki sekretarijata, koji su tužbom tražili najviše - od 25.000 do 33.000 eura. Radnici su tražili odštete od 9.000 do 15.000 eura.

Odlukom Višeg suda praktično je nagoviještena i sudbina ostalih sličnih sudskih procesa koji se vode, a ukupna odšteta koju traže radnici je oko pet miliona eura. Toliko iznosi budžet Opštine namijenjen za zarade.

Radnici su u tužbi naveli da ih je Opština oštetila isplaćivanjem manjih zarada. Precizirali su da je Opština je u januru 2008. donijela odluku kojom je utvrdila minimalnu cijenu rada od 100 eura, te da je početkom aprila 2009. donijela novu kojom je minimalna cijena rada smanjena na 85 eura. Opština potom početkom marta 2012. donosi još jednu odluku kojom minimalnu cijenu rada utvrđuje na iznos od 55 eura, ali njeno važenje oročava do 31. decembra iste godine, nakon čega nova nije donesena.

“Po ocjeni ovoga suda, neosnovani su navodi tužioca (radnika) da je Opština trebalo da im isplaćuje zaradu prema odluci iz 2008., koja je na snazi. Takođe, ne stoje navodi radnika da je Opština nakon 31. decembra 2012. nastavila da im zaradu na osnovu odluke iz marta te godine, kojom je utvrđena minimalna cijena rada u iznosu od 55 eura. Sudski vještak je objasnio da je svim radnicima u spornom periodu zarada bila isplaćivana u skladu sa uputstvima Ministarstva finansija sa obračunskom vrijednošću koeficijenta od 90 eura bruto, zbog čega su navodi tužioca bez osnova“, piše u obrazloženju presude Višeg suda.

Vatrogascima prvostepena presuda za milion eura

Opštinsko preduzeće “Mediteran reklame“ ranije je izgubilo sličan spor nakon tužbe radnika. Firma je krajem prošle godine isplatila 30.000 eura, nakon što je Viši sud donio presudu u korist tri radnika koji su vodili spor zbog umanjenja koeficijenata. Viši sud je preinačio presudu kotorskog Osnovnog koji je prvobitno presudio da odšteta iznosi 88.000 hiljada eura.

Sudske procese im je ostavilo u amanet bivše rukovodstvo firme, koja je pogrešnim obračunom koeficijenata dovelo do toga da radnici podnesu tužbe u tri odvojena spora.

Pred Višim sudom je i drugi spor, nakon što je kotorski sud presudio u korist 14 radnika „Mediteran reklama“ po istom osnovu. Oni su tražili isplatu 383 330 eura, dok je u toku i spor koji vode još šest radnika koji zahtjevaju 88.665 eura.

Spor vode i vatraogasci po istom osnovu i pred hercegnovskim Osnovim sudom dobili su prvostepenu presudu da im se isplati milion eura. Opština je podnijela žalbu Višem sudu.

Dodatak na plate do 500 eura u doba DPS-a

Da su se gotovo svim radnicima u Opštini isplaćivale i naknade mimo plata, takozvane varijabile, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI) još 2015. kada je dala negativan izvještaj u vrijeme kada je gradom upravljao DPS.

Određeni broj zaposlenih u Opštini Budva, uglavnom starješina organa, rukovodeći ljudi počev od predsjednika, preko sekretara, načelnika službi pa do savjetnika u kabinetu gradonačelnika, imali su tokom 2014. izuzetne finansijske benficije. Na ne baš male zarade njima je mjesečno isplaćivano od 200 do 500 eura.

Osim varijabile od 100 eura, koliko su primali svi zaposleni, uplaćivane su i dodatne naknade. To je pokazao preliminirani izvještaj revizije završnog računa Opštine za 2014. koji je uradila DRI.

Takav revizorski izvještaj poslužio je Specijalnom tužilaštvu da pokrene brojne istrage oko rada tadašnjeg rukovodstva.

Preporučujemo za Vas