snimanje priloga

Privatna RTV Panorama od opštine Pljevlja naplatila 34 hiljade eura

Pregledom faktura može se zaključiti da je lokalna uprava toj medijskoj kući plaćala izvještavanja sa književnih večeri, izložbi...
8 komentar(a)
Ažurirano: 03.02.2012. 03:33h

Dolaskom Filipa Vukovića na čelo opštine krajem 2006. godine prihodi iz opštinskog budžeta privatne Radio televizije Panorama počeli su drastično da rastu. To se može zaključiti iz računa koje je ta medijska kuća dostavljala Opštini Pljevlja za pružanje svojih usluga tokom Vukovićeve vladavine.

Pregledom faktura koje je RTV Panorama dostavljala Opštini može se zaključiti da je lokalna uprava toj medijskoj kući plaćala izvještavanja sa književnih večeri, izložbi, pa čak i polaganja cvijeća na spomenik palim borcima na Stražici, što bi trebalo da bude redovan posao svakog medija koji želi objektivno da izvijesti svoje sugrađane o događajima u gradu.

U periodu od 2006. do kraja Vukovićeve vladavine opštinom 2011. godine, RTV Panorami je iz opštinskog budžeta, koji se puni novcem svih građana, isplaćeno nešto manje od 34.000 eura.

U 2006. godini RTV Panorama je Opštini Pljevlja ispostavila pet računa u ukupnom iznosu od 494 eura. U 2007. broj računa je bio značajno veći, pa je te godine Opština toj televiziji uplatila 11.140 eura.

Montiranje repetitora

Posebno je čudna odluka predsjednika Opštine dr Filipa Vukovića da nekoliko mjeseci nakon izbora za predsjednika Opštine RTV Panorami iz tekuće budžetske rezerve odobri isplatu 5.000 eura za nabavku opreme za montiranje repetitora u Šulima, kako bi taj privatni medij realizovao projekat za prenos i emitovanje RTV signala za građane mjesnih zajednica Šula i Bukovica.

U 2008. Opštini je ispostavljen veći broj računa, a ukupna plaćanja su iznosila 837 eura. Zanimljivo je da su tri računa iz 2008. godine u trezoru Opštine evidentirana tek 2011. godine.

RTV Panorama je tokom glavne rasprave povukla tužbu za novčani iznos od 11,5 hiljada eura.

Krajem prošle godine Privredni sud u Bijelom Polju odbacio je tužbu RTV Panorama protiv Opštine Pljevlja radi isplate duga od preko 35.000 eura, nastalom u periodu od 1. februara 2009. do 31. 12. 2010. godine.

Iako je izgubila spor, sudija Faruk Mušović obavezao je Opštinu da RTV Panorami na ime troškova parničnog postupka uplati iznos od 1.965 eura. Opština je na ovakvu odluku uložila žalbu Apelacionom sudu smatrajući da je Privredni sud rješenjem o troškovima bitno povrijedila odredbe parničnog postupka.

U tužbenom zahtjevu RTV Panorame navedeno je da su radnici tog privatnog medija u dogovoru sa Opštinom za njihove potrebe u naznačenom periodu obavili razne usluge, za šta navodno postoje pismeni zahtjevi određenih službi lokalne uprave kao i TV snimci.

RTV Panorama je tokom glavne rasprave povukla tužbu za novčani iznos od 11,5 hiljada eura, jer je Opština tokom prošle godine uplatila 7.000 eura za period prije utuženja, a kasnije još 2.000 iz perioda utuženja i obavezala se da Atlas banci isplati oko 9,5 hiljada eura, Panoraminog duga.

U tužbi punomoćnika RTV Panorama navedeno da je ugovor o pružanju usluga sa Opštinom usmeno zaključen sa tadašnjim predsjednikom Opštine Filipom Vukovićem, sekretarom za finansije Mustafom Klepom i glavnim administratorom Maidom Bešlić.

Vuković ima amneziju?

Navedeno je da su oni navodno prihvatili usmeni dogovor i obavezali se da RTV Panorami mjesečno uplaćuju dvije hiljade eura za snimanje i emitovanje programa, bez obzira na trajanje programa na osnovu priloženih faktura.

Predstavnici Opštine su osporili osnov i visinu potraživanja, tvrdeći da Opština sa RTV Panoramom nije sklopila ugovor i da im nije poznato na osnovu čega su ispostavljane fakture.

Vuković je predlagao i da se RTV “Panorami” pomogne u vidu subvencija iz budžeta u iznosu od 20.000 eura, ali taj predlog nije podržala skupštinska većina.

Vlasnik RTV “Panorama” Alija Lujinović se nije javljao na telefonske pozive dopisnika “Vijesti”, a bivši gradonačelnik je kazao da se ne sjeća tih odluka, ni tih faktura.

“Morao bih da pregledam svu dokumentaciju da bih mogao da komentarišem, jer skoro pola godine nijesam u Opštini”, kratko je prokomentarisao Vuković.

Preporučujemo za Vas