Traže povraćaj

Bratstvo Camaj ne da đedovinu Popoviću

Tužioci, bratstvo Camaj, kao zakonski nasljednici koristili su više decenija zemljište u Vuksanlekićima, a država im pri tom nikada nije zadirala u imanja
157 pregleda 0 komentar(a)
Čedo Popović, Foto: TV Vijesti
Čedo Popović, Foto: TV Vijesti
Ažurirano: 23.01.2012. 17:57h

Maraš, Deda, Marko, Đerđa i Zef Camaj iz Vuksanlekića, traže sudskim putem svoja prava na zemljište koje je, kako tvrde, u njihovoj svojini više od 300 godina, a koju je firma AD "Kooperacija", u čijem je formalno pravnom vlasništvu bila nakon nacionalizacije zemljišta poslije Drugog svjetskog rata, uknjižila na "Carine" d.o.o. u vlasništvu Čedomira Popovića.

Tužioci, bratstvo Camaj, kao zakonski nasljednici koristili su više decenija zemljište u Vuksanlekićima, a država im pri tom nikada nije zadirala u imanja.

Na pomenutom zemljištu sadili su lubenice, sijali pšenicu, koristili parcele kao pašnjake, sagradili lokalni stadion, iskopali bunar te napravili osvjetljenje za lokalno stanovništvo.

Ističu da su imali zajedničku, zakonitu, mirnu i savjesnu državinu više od 300 godina, ali s obzirom na to da je formalno pravno zemljište bilo uknjiženo na ime AD "Kooperacija" tražili su, podnijevši zahtjev 25.2.2011. da se utvrdi njihovo pravo na svojinu, posebno zbog toga što je, kako kažu, pravo na njihovu svojinu bilo oduzeto jednopartijskim komunističkim zakonima.

Vlasnik "Carina" Čedomir Popović, kazao je da nije njegova firma ta koja je oduzimala svojinu bratstvu Camaj, već da je to "neko" davno radio

"Polazeći od činjenice od Opšte deklaracije o ljudskim pravima, koja u članu 17 propisuje “da svako može da posjeduje imovinu sam ili u zajednici sa drugim, te da niko ne može biti samovoljno lišen svoje imovine” i od člana 1 Protokola Konvencije o ljudskim pravima i slobodama koja propisuje “da svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonima”, može se zaključiti da tužioci imaju apsolutno pravo da zahtijevaju svoje pravo na zajedničku svojinu", kazao je Gojčaj, ističući da je do 1949. godine shodno članu 16 i 49 opšteg imovinskog zakonika, pomenuto zemljište u Vuksanlekićima bilo u svojini bratstva Camaj.

Novo ročište 21. februara

AD “Kooperacija” d.o.o, kako je kazao, nije se odazivala na nekoliko zakaznih ročišta u Osnovnom sudu, a međuvremenu tuženi otuđuje svoje nepokretnosti i upisuje kao formalno pravnog vlasnika “Carine” d.o.o. bez obzira na to, ta transakcija je apsolutno ništavna jer niko ne može na drugog prenijeti više prava nego što sam ima.

"Nakon novonastale situacije, tužilac preinačuje tužbu označivši novotuženog “Carine” d.o.o. što sud prihvata, a firma “Carine” preko oglasa u “Pobjedi” od 21.09.2011. godine pokušava da osujeti potraživanje tužilaca na način da javno oglašava prodaju sporne nepokretnosti. Sud je predlog tužioca za određivanje privremene mjere kojom se tuženom zabranjuje otuđenje i opterećenje imovine iz lista nepokretnosti prihvatio kao osnovano, a poslije usvajanja zabrane od prvostepenog parničnog postupka tuženi daje prigovor koji se usvaja i vraća na ponovno razmatranje", kazao je Gojčaj.

On je dodao da je novo ročište zakazano za 21. februar u 11 časova na kojem će se u dokaznom postupku saslušati vlasnik "Carina" Čedomir Popović, u svojstvu svjedoka na okolnosti sticanja prava svojine nepokretnosti u Vuksanlekićima.

Iz "Carina" saopštili da nijesu zemlju oduzimali

Vlasnik "Carina" Čedomir Popović, kazao je da nije njegova firma ta koja je oduzimala svojinu bratstvu Camaj, već da je to "neko" davno radio.

"Potpuno je jasno da ja nisam učestvovao u tome, a mogu samo da kažem da je presuda Osnovnog, Višeg i Vrhovnog suda presudila u korist AD “Kooperacija”. Što se tiče otuđenja imovine, ukinuta je privremena mjera zabrane", rekao je Popović.

Preporučujemo za Vas