počinju pripreme

Pogledajte kako izgleda vježba za spašavanje u slučaju poplava

Sad imaju informacije o broju ugroženih domaćinstava, članova porodica, broja djece, starih i osoba sa invaliditetom
72 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 25.02.2019. 10:45h

Geografski informacioni sistem (GIS) za procjenu rizika od poplava u 12 opština završen je, a Sektor za vanredne situacije uz podršku Sistema UN I Švedske agencije za civilnu zaštitu u narednom periodu radiće na opštinskim planovima za smanjenje rizika i Nacionalnoj platformi za smanjenje rizika.

Kako je rečeno na vježbi spašavanja u slučaju poplava i predstavljanju informacionog sistema koje je održano na Plavnici cilj je identifikovanje strukture populacija izloženih riziku, razvoj metoda i strategija za njegovo smanjenje i izrada planova za pripremu odgovora na katastrofu.

GIS je pružio informacije o broju ugroženih domaćinstava, članova porodica, broja djece, starih i osoba sa invaliditetom, što nijesu imali u toku prošlogodišnjih poplava.

Sistem je omogućio i mapiranje privrednih objekata, kao i broj domaćih životinja koji se nalazio na područjima ugroženim poplavama.

“Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, omogućio je procjenu rizika od poplava u 12 najugroženijih opština I taj proces je pružio ključne informacije o ugroženosti infrastrukture i društveno-ekonomskih resursa i o stanovništvu koje je izloženo riziku”, kazao je stalni koordinator sistema UN i predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski.

Prema njegovim riječima na osnovu postojećih procjena Vlada Crne Gore sada može da preduzme niz preventivnih mjera za smanjenje rizika od poplava u ugroženim područjima, počevši od obrazovnih mjera i podizanja nivoa svijesti do strukturnih i infrastrukturih mjera na ojačanju rječnih obala.

“Na osnovu ovih procjena Vlada može da razvije planove za smanjenje rizika koji se odnosi na pitanja gdje će stoka i druge životinje biti premještene u slučaju poplava, kako obezbijediti kontinuitet u obrazovanju djece u slučaju da se neka škola nalazi na području u riziku da bude poplavljeno, koliko je potrebno zaliha hrane,vode,ljekova”, kazao je Vrbenski.

Zamjenik ministra za vanredne situacije Zoran Begović poručio je da je zadatak Crne Gore da radi na sistemu koji će građanima obezbijediti njihovu i sigurnost njihove imovine. Kako je kazao tri su ključna zadatka među kojima planska dokumentacija za 12 opština sa čijom će se izradom krenuti u januaru.

“Zadatak je I da pristupimo mehanizmu civilne zaštite i Crna Gora je te aktivnosti započela prije četiri mjeseca. Državi je značajno da bude što prije dio evropske porodice civilne zaštite jer na taj način možemo koristiti mehanizam civilne zaštite u vanrednim situacijama. Treći zadatak je uspostavljanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika i to nije samo naša obaveza već i potreba države da povede dijalog o rizicima”, poručio je Begović.

Kako je kazao urađenoj procjeni rizika, prema savjetu međunarodnih institucija, bilo potrebno dodati mapu područja. I Hidrometeorološki zavod Crne Gore,istakao je on, realizuje aktivnosti koje će omogućiti da, zavisno od količine padavina, prate koliki je stepen ugroženosti objekata.

“Izrada plana koju treba da radimo sa opštinama mora tačno definisati gdje ćemo da evakuišemo, ko će da vrši evakuaciju I to treba unaprijed da znamo”, objasnio je on.

Begović je tokom vježbe spašavanja, koja zbog vremenskih prilika nije bila potpuna, kazao i da je formirano 27 timova za spašavanje I evakuaciju, kao I da će ih na narednom sastanku Operativnog štaba rasporediti na lokacije očekivanih poplava. On je uručio i donaciju u opremi predstavnicima raftera i kajakaša koji su dio timova za spašavanje.

Galerija