Umjesto Vodenog grada opštini Budva ostali krediti

Španska kompanija iz Valensije, tada je otvorila svoju firmu u Crnoj Gori, „Aqua park“, koja se kreditno zadužila na iznos od 1,5 miliona eura
0 komentar(a)
Ažurirano: 13.11.2011. 19:17h

Gorka sjećanja na neuspjeli projekat izgradnje atraktivnog vodenog grada, „Action park“, prvog takve vrste na crnogorskoj obali i ovom dijelu Jadranu, po svemu sudeći i dalje su bolna, jer Opština koja je bila garant firmi „Aquapark“ zaduženoj za realizaciju ovog kapitalnog poduhvata i dalje plaća kredit koji je ta kompanija uzela od NLB banke.

Upravo odlukom o kreditnom zaduženju Opštine Budva za iznos od 1,1 milion eura, koja je na dnevnom redu Skupštine opštine, lokalna uprava namjerava da preostali dio kredita ujedini sa još dva zaduženja kod NLB banke, te na taj način olakša svoje poslovanje.

Velika sanaciona akcija teške finansijske situacije, koju je naslijedio novi gradonačelnik Lazar Rađenović, do sada je dala pozitivne rezultate, a odluka o objedinjavanju kredita olakšava poslovanje lokalne uprave.

U nezgodnoj situaciji Opština se našla još, sada daleke, 2006. kada je zaključila ugovor sa španskom kompanijom „Numeriko trejd limited“, kojoj je povjerila projekat izgradnje velikog Vodenog grada.

Kompanija se zadužila 1, 5 miliona eura

Španska kompanija iz Valensije, tada je otvorila svoju firmu u Crnoj Gori, „Aqua park“, koja se kreditno zadužila na iznos od 1,5 miliona eura u namjeri da na šest hektara zemlje, izdate na 20 godina, započne izgradnju „Action parka“.

Zbog brojnih poteškoća koje su pratile izgradnju, firma je ubrzo odustala od cijelog projekta, a na pleća Opštine pada kredit. U međuvremenu Opština je pregovarala sa ruskom kompanijom „Miraks“ koja je započela izgradnju na Zavali, da ona preuzme na sebe projekat izgradnje, što je Miraks i prihvatio, ali od Vodenog grada, ostala je samo lijepa kompjuterska animacija. Na brdu Topliš Rusi su napravili sadržaje za odrasle, i otvorili poznatu diskoteku „Miracle lounge“.

Ali i taj projekat ostaje nezavršen, te cijeli posao Opština preuzima na sebe, ostajući kao glavni dužnik banci na ime kredita.

Opština je preuzela još dva kredita i to onaj zaključen između NLB Montenegrobanke, ’’Rokšped’’ d.o.o. Podgorica i Opštine u iznosu od 284.450 eura.

Opština je preuzela još dva kredita i to onaj zaključen između NLB Montenegrobanke, ’’Rokšped’’ d.o.o. Podgorica i Opštine u iznosu od 284.450 eura.

“Stanje tog duga je trenutno 199.454 za glavnicu i 54.349 eura za kamatu. Takođe , objedinjuje se i ugovor o dugoročnom kreditu zaključen između NLB Montenegrobanke i Komunalno-stambenog javnog preduzeća 'Budva'’, u iznosu od pola miliona eura. Stanje duga posljednjeg dana oktobra po ovom zaduženju iznosi 416.916, od čega 255.129 otpada na nedospjelu glavnicu, 148.095 na dospjelu glavnicu i 13.691 euro na kamatu”, navodi se u odluci Sekretarijata koja će biti pred odbornicima.

Plaćanje kredita odloženo na godinu

Opština Budva se, u namjeri da objedini tri zaduženja u jedan kredit, obratila Ministarstvu finansija, koje je kazalo da je nenadležno, uz naglasak da Opština u skladu sa zakonskim propisima treba da realizuje navedenu namjeru.

“Odobrenjem ovog kredita Opština Budva reguliše postojeće obaveze po navedenim dugovanjima i time izbjegava obračun i plaćanje zateznih kamata zbog kašnjenja sa otplatama ovih zaduženja. Ovim reprogramom odlaže se plaćanje prispjelih obaveza, a bez povećanja ukupnog zaduženja”, navodi se u obrazloženju odluke.

Objedinjavanjem kredita, Opština se zadužuje tako što joj se odobrava grejs period od 12 mjeseci, sa rokom otplate od pet godina.

Na Toplišu Top Hill

Opština Budva dala je u zakup zemljište na brdu Topliš, na kome je bila predviđena izgradnja Vodenog grada podgoričkoj firmi “Top Hill” koja je bila prvorangirana na tenderu za zakup tog atraktivnog zemljišta od jednog hektara.

Kompanija je prihvatila da za godišnji zakup 9.283 kvadrata uplati 109.000 eura, koliko je kao minimalnu zakupninu tražila Opština.

Podgorička firma otvorila je najveću diskoteku na otvorenom “Top Hill” na Jadranu, koja je minula dva ljeta bila centar zabave i ludog noćnog provoda.

Galerija