Drljević: Iskoristiti proces pristupanja za unapređenje kvaliteta života

Drljević je, zajedno s pregovaračima za poglavlja 19 i 27, Ljiljanom Simović i Sašom Radulovićem, u okviru projekta „Evropski dan u tvom gradu“, posjetio Rožaje
328 pregleda 1 komentar(a)
Drljević na sastanku sa rukovodstvom Rožaja, Foto: Gov.me
Drljević na sastanku sa rukovodstvom Rožaja, Foto: Gov.me

Predstavnici lokalnih samouprava važan su dio reformskih procesa cjelokupnog društva i period pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji treba da iskoriste za jačanje sopstvenih kapaciteta i povlačenje novca iz evropskih fondova, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević tokom posjete Opštini Rožaje.

Drljević je, zajedno s pregovaračima za poglavlja 19 i 27, Ljiljanom Simović i Sašom Radulovićem, u okviru projekta „Evropski dan u tvom gradu“, posjetio Rožaje.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, on je sa predsjednikom Opštine Ejupom Nurkovićem razgovarao o ulozi opština u pristupnim pregovorima i koristima od budućeg članstva, s fokusom na oblasti socijalne politike i zapošljavanja i oblast životne sredine i klimatskih promjena.

Posjetio je i Gimnaziju „30. septembar“ i učestvovao na javnoj debati „Uloga lokalnih samouprava u pristupnim pregovorima“.

Drljević je, tokom sastanka sa predstavnicima lokalne samouprave, naglasio da je, osim Vlade koja odgovorno i posvećeno vodi proces pristupanja države EU, veoma bitan doprinos civilnog sektora, akademske i poslovne zajednice i, posebno, lokalnih samouprava.

Njih, kako je rekao, očekuju brojne obaveze i mogućnosti, kako u procesu pristupanja, tako i nakon stupanja u članstvo.

„Iz tog razloga je važno da predstavnici lokalnih samouprava budu dio reformskih procesa i da se na vrijeme upoznaju sa politikama EU i njenim propisima i standardima. Lokalnim samoupravama su u procesu pristupanja na raspolaganju brojne mogućnosti iz evropskih fondova čije je efikasno korišćenje preduslov za unapređenje kvaliteta života građana“ , rekao je Drljević

On je dodao da je potrebno da se, u partnerstvu s Vladom, konstantno radi na jačanju kapaciteta opština radi efikasnijeg povlačenja sredstava iz dostupnih fondova.

Drljević i Nurković su saglasni da su projekti sprovedeni na području rožajske opštine primjer kako se, uz podršku sredstava iz EU fondova, a koristeći sopstveno znanje, iskustvo i rad, može unaprijediti život i rad građana Rožaja.

Nurković je, tokom javne debate, naglasio da je, budući da se najveći dio pravnih tekovina EU primjenjuje na lokalnom nivou, potrebno što više uključiti predstavnike lokalnih samouprava u pregovarački proces.

„Znamo i da se najveći dio reformskog procesa zapravo odnosi na lokalni nivo na koji je usmjeren veliki dio finansijske podrške Evropske unije, međutim evidentno je da nam je bilo vrlo teško doći do ovih sredstava. Mi smo vrijedno radili u posljednih nekoliko godina i počeli da dobijamo projekte finansirane od strane EU“, kazao je Nurković.

On je posebno istakao značaj osnivanja Rivolving fonda za opštine koji je predviđen novim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, koji postaje operativan.

Ljiljana Simović je tokom javne debate istakla da se Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodeći programe finansirane iz IPA fondova, priprema za korišćenje Evropskog socijalnog fonda (ESF), čime će biti ispunjeno treće mjerilo za zatvaranje poglavlja 19. Socijalna politika i zapošljavanje.

Kako je kazala, nakon ulaska Crne Gore u EU taj fond će biti dostupan svim građanima Crne Gore.

Saša Radulović je poručio da je poglavlje 27 najvažnije, jer štiti život sam, od vode do vazduha.

Kako je dodao, svaki korak na putu prema zatvaranju tog poglavlja je razvojna šansa.

Drljević i Nurković su posjetili projekte koje je Opština Rožaje u prethodnom periodu realizovala: projekat „CRAFTSMAN“, koji se sprovodi u okviru programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora.

Pojašnjeno je da je cilj projekta promocija zapošljavanja i mobilnost radne snage u prekograničnoj oblasti kroz povećanje nivoa zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja za zanatlije, kao i projekat „Razvoj ženskog preduzetništva u opštini Rožaje“.

Ocjenjuje se da je njegovo sprovođenje doprinijelo unapređenju kvaliteta života u opštini Rožaje kroz osnaživanje žena u oblasti preduzetništva i promociju kulture cjeloživotnog učenja.