Neće se ocjenjivati zakonitost osnivanja kompanije "Budva holding"

Podnosioci inicijative ističu da je kao kapital društva unijeta imovina privatnih vlasnika, iako nije završen proces denacionalizacije imovine
91 pregleda 0 komentar(a)
Ustavni sud, Foto: Luka Zeković
Ustavni sud, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 13.10.2011. 10:45h

Ustavni sud Crne Gore odbacio je danas dio inicijative za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odluke opštine Budva da osnuje kompaniju “Budva Holding” doo. Sud nije prihvatio ni drugi dio inicijative koji se odnosi na Statut “Budva holdinga”.

Inicjativu su podnijeli Branko Kaženegra i Sofija Kaluđerović sa Svetog Stefana potvrdeći da su odluka o osnivanju i statut preduzeća protivustavni, kad se radi o zaštiti prava svojine, “jer su suprotni odbredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona privrednim društvima”.

Sudija izvjestilac Miodrag Latković ističe da su podnosioci inicijative jš naveli “da su radi zaštite svojih prava kod Osnovnog suda u Kotoru pokrenuli postupak protiv Opštine Budva radi utvrđivanja prava vlasništva na zemljištu zvanom Zavala, koje je unijeto kao osnivački ulog društva”.

“Prema njihovom mišljenju sporna je djelatnost društva, jer osnivanje društva nije u interesu građana Budve, te da je prije osnivanja kompanije trebalo utvrditi svojinu nad imovinom koja je unijeta kao osnivački kapital, odnosno njen prenos u okviru zakona.

Podnosioci inicijative ističu da je kao kapital društva unijeta imovina privatnih vlasnika, iako nije završen proces denacionalizacije imovine”, pojasnio je Latković.

U odgovoru predsjednika SO Budva (Lazar Rađenović), kaže Latković, ističe se da iz obrazloženja inicijative proizilazi da se od Ustavnog suda “zahtijeva odluka o građansko-pravnom zahtjevu o kom se već vodi parnica pred Osnovnom sudu u Kotoru, da osporenim aktima nije povrijeđena nijedna od odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o privrednim društvima i da su inicijativi dati uopšteni paušalni proizvoljni komentari o pojedinim aspektima osporenih akata”.

“Ustavni sud je nakon razmatranja osporenih akata utvrdio da nema osnova za pokretanje postupka i da nijesmo nadležan da vršimo ocjenu odluke o osnivanju društva, jer se radi po pojedinačnom aktu.

Tako s obzirom na raniju praksu ovog suda, smatramo da u odnosu na ocjenu odluke o osnivanju društva, s obzirom na to da se radi o osnivačkom aktu, pojedinačnom aktu, shodno ranijem stanovištu ovog suda, smatramo da u odnosu na taj dio inicijative treba odbaciti inicijativu.

Što se tiče Statuta ovog društva, želim napomenuti da Zakon o privrednim društvima određuje sadržinu Statuta društva i da osporavani statut u svemu sadrži sve ono što je tim zkonom i predviđeno, pa iz razloga predlažem da se i u odnosu na ovaj dio inicijative, odnosno ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta ova inicijativa ne prihvati”, zaključio je Latković

Bonus video: