brojne nepravilnosti

U sudstvu mimo procedure potrošili 750.000 eura

Iz iste jedinice su, postupkom neposrednog sporazuma, izvršili nabavku roba i usluga u iznosu od 64.484,41 eura, suprotno Zakonu o javnim nabavkama
0 komentar(a)
vIŠI SUD, Foto: Boris Pejović
vIŠI SUD, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 08.10.2011. 08:18h

Sudovi se tokom 2010. nijesu pridržavali Zakona o javnim nabavkama - tokom prošle godine u sudstvu su, na ime nabavke roba, radova i usluga, potrošili više od 750.000 eura, ali bez sprovođenja zakonom propisanog postupka nabavke.

To piše u izvještaju Državne revizorske institucije, o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja potrošačke jedinice - sudstvo.

Veći dio tih nabavki odnosi se na kancelarijski (potrošni i štampani) materijal, birotehničku opremu i tonere (411.000,00 eura) i nabavku i instaliranje opreme za uvođenje Pravosudnog informacionog sistema (PRIS-a).

“Sudstvo je za zakup poslovnog prostora za potrebe Upravnog suda Podgorica sprovela otvoreni postupak javne nabavke. U pozivu za javno nadmetanje naznačeno je da javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke je utvrđena u iznosu od 14.500 koliko iznosi mjesečni zakup, a ne u iznosu ukupne nabavke od 696.000 eura za ugovoreni period od četiri godine, što nije u skladu sa zakonom, kojim je precizirano da procijenjena vrijednost javne nabavke predstavlja ukupnu naknadu koju će naručilac platiti ponuđaču za robu, uslugu ili radove”, piše u Izvještaju DRI.

Dodaje se da su iz iste jedinice, postupkom neposrednog sporazuma, izvršili nabavku roba i usluga u iznosu od 64.484,41 eura, suprotno Zakonu o javnim nabavkama, jer je tokom fiskalne godine dijelila predmet nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu, s namjerom izbjegavanja primjene Zakona i propisanog postupka nabavke.

Opširnije u štampanom izdanju

Preporučujemo za Vas