ZAKON NEUSTAVAN

Advokatska komora: Notari nemaju pravo da obavljaju sudske poslove

Za sudske i zakonodavne poslove Ustav RCG nije predviđao mogućnost prenošenja na bilo koga",kaže se u inicijativi
0 komentar(a)
notari, Foto: Arhiva Vijesti
notari, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 04.10.2011. 14:03h

Advokatska komora je uputila Iniciijativu Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu Ustavnosti i zakonitosti Zakona o Notarima.

U inicijativi se navodi kako po je zakonski tekst neustavan i podsjeća se da je zakon o notarima donijet 2005, te da nijednom odredbom ustava nije dozvoljeno prenošenje nadležnosti sa sudova na fizička lica.

"Dakle, sudsku vlast vrše sudovi. Od ovog pravila nije predviđen nikakav izuzetak.

Prenošenje sudske vlasti na neke druge organe ili subjekte nije predviđeno nijednom odredbom Ustava, nasuprot mogućnosti prenošenja pojedinih poslova državne uprave (čl.99 Ustava RCG).

Naglašavamo formulaciju “pojedini poslovi državne uprave” i to što je ova odredba sadržana u odjeljku Ustava koji određuje organizaciju i nadležnosti Vlade, da bi se potencirala razlika između mogućnosti prenošenja tih poslova i sudskih, ili možda i zakonodavnih poslova.

Većina nadležnosti je izvorno sudska

Za sudske i zakonodavne poslove Ustav RCG nije predviđao mogućnost prenošenja na bilo koga",kaže se u inicijativi.

Sudsku vlast vrše sudovi. Od ovog pravila nije predviđen nikakav izuzetak

Dodaje se kako je iz samog Zakona o notarima jasno da je država na fizička lica (notare) prenijela sudska ovlašćenja ali i iz obrazloženja zakona, u kome se potencira “opštepoznata opterećenost sudova”, kao razlog njegovog donošenja.

"Mislimo da nije potrebno posebno dokazivati da je većina nadležnosti datih notarima izvorno sudska, što, po našem mišljenju Ustav RCG nije dopuštao.

Ali, da su neke nadležnosti notara iz oblasti poslova državne uprave, ili da su sve iz te oblasti, čitav Zakon o notarima opet bi bio neustavan, jer je čl. 99 tadašnjeg Ustava propisivao sledeće poslove državne uprave vrše ministarstva i organi uprave.

Notari nisu lokalna samouprava

Pojedini poslovi državne uprave mogu se zakonom prenijeti na lokalnu samoupravu. Pojedini poslovi državne uprave mogu se propisom Vlade povjeriti lokalnoj samoupravi, ustanovama i pravnim licima",podsjeća se u inicijativi Upravnog odbora Advokatske komore koju potpisuje njen predsjednik advokat Zdravko Begović

Pojedini poslovi državne uprave se mogu prenijeti samo na lokalnu samoupravu, a notari to nijesu

Advokati tvrde podsjećaju da se pojedini poslovi državne uprave mogu prenijeti samo na lokalnu samoupravu, a notari to nijesu.

"Povjeravanje pojedinih poslova je već drugi pravni institut, ali i tada se to može učiniti samo u korist lokalnih samouprava, ustanova i pravnih lica, a notari nijesu ništa od navedenog.

U vrijeme kad je donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima (2008.godina), na snazi je već bio novi Ustav Crne Gore, ali sa gotovo identičnim bitnim odredbama kao u ranijem Ustavu",kažu advokati.

Nisu služba pravne pomoći

Podsjećaju da su notari su zakonom definisani kao javna služba a njihovi akti predstavljaju javnu ispravu.

Notari nijesu služba pravne pomoći, oni su javna služba, sa javnim ovlašćenjima i, nažalost, monopolima

"Ovo naglašavamo da bi se unaprijed otklonio eventualni pokušaj da se notari, naknadno, predstave kao neka pravna pomoć. Notari nijesu služba pravne pomoći, oni su javna služba, sa javnim ovlašćenjima i, nažalost, monopolima.

Očigledno je iz svega prethodno iznijetog da zaknodavac, prilikom donošenja Zakona o notarima nije imao u vidu ustavna ograničenja koja ne dozvoljavaju prenošenje državnih funkcija, osim izuzetno, ali nikad ne na fizička lica",kaže se u inicijativi.

Podsjeća se da je Advokatska komora ranije davala podršku uvođenju notara u naš pravni sistem, ali ne na način suprotan Ustavu i ne uz ovako očigledne monopole, suprotno i opštim principima ekonomskog uređenja, izraženim u čl.139 Ustava