O IZVJEŠTAJU O NAPRETKU U OBLATI ŽIVOTNE SREDINE

"Green Home": Velikog napretka nije bilo, neke ocjene poražavajuće

Navodi se da je posebno poražavajuća konstatacija iz izvještaja da u oblasti upravljanja otpadom nije bilo napretka
0 komentar(a)
šuma, planina, Foto: Arhiva Vijesti
šuma, planina, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 19.04.2018. 14:03h

Izvještaj o napretku Evropske komisije u dijelu koji se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene, jasno upućuje da velikog napretka u prethodnoj godini nije bilo, ocijenjeno je iz NVO Green Home (GH).

“Dok su svega par podoblasti ocijenjenje na nivou dobre pripreme, kao što je kvalitet vazduha i buka, za otpad se jasno navodi da nema progesa, klimatske promjene i kvalitet voda su ograničenog progresa, dok je identifikacija i proglašavanje morskog zaštićenog područja još na samom početku. S obzirom na to da nam je više od decenije trebalo da se samo približimo eventualnom otvaranju poglavlja 27, veoma smo zabrinuti daljim tokom procesa”, ocijenjeno je iz GH.

Navodi se da je posebno poražavajuća konstatacija iz izvještaja da u oblasti upravljanja otpadom nije bilo napretka u Crnoj Gori, “uzimajući dodatno u obzir činjenicu da smo prema Zakonu o otpadu bili dužni da do kraja 2017 recikliramo 25 odsto otpadnog materijala”.

“Crna Gora je u procesu pristupanja EU preuzela obavezu da do 2020. godine zaštiti najmanje 10 odsto crnogorske obale, odnosno uspostaviti najmanje tri morska zaštićena područja za narednih godinu i po dana, što je, obzirom na nivo trenutnog stanja i operativne spremnosti na nivou metafizike. Kada je riječ o kvalitetu voda u izvještaju je istaknuto da je potrebno usvojiti planove upravljanja vodama te uspostaviti monitoring statusa voda, takođe i riješiti problem komunalnih otpadnih voda koje predstavljaju glavni izvor zagađenja vodotokova. Smatramo da je veliki problem i izazov postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici koji je izgrađeno 1978. godine i planirano je za 55.000 – 60.000 stanovnika a sada prerađuje vodu za 108.000 stanovnika. Komunalna otpadna voda iz ovog postrojenja završi u Moraču bez ili sa nedovoljnim stepenom prečišćavanja”, piše u komentarima GH.

Navodi se da Izvještaj i preporuke EK ukazuju na to da Crna Gora nedovoljno radi na jačanju administrativnih i finansijskih kapaciteta, primjeni zakonske regulative što usporava i usložnjava cjelokupni proces pregovora.

“Posljedice nedovoljne posvećenosti i kvalitetnog angažovanja donosioca odluka i vezanih društvenih aktera u procesu aproksimacije će u narednom periodu bivati sve izraženije, a posebno nakon otvaranja pregovaračkog poglavlja koje treba i zatvoriti, nadamo se ne za još narednih 10 godina”, ocijenjeno je iz GH.

Preporučujemo za Vas