Mugoša ne sluša Savjet Evrope: Rome će ponovo da zatvore u geto

Od Cme Gore je traženo zatvaranje tog naselja i nastanjenje pripadnika romske i egipćanske populacije u različite djelove glavnog grada ili države
0 komentar(a)
vrela ribnicka, romi. djeca, Foto: Boris Pejović
vrela ribnicka, romi. djeca, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 13.08.2011. 09:49h

Prvi čovjek glavnog grada dr Miomir Mugoša donio je sredinom prošlog mjeseca odluke kojima se nalaže rušenje izbjegličkog Kampa II, i predviđa gradnja tri nova stambena objekta u Kampu I.

Prema zamisli gradonačelnika Podgorice, Romi i Egipćani iz Kampa II, biće preseljeni u novoizgrađene objekte, uprkos upozorenjima o zabrani segregacije eksperata Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope (ECRI).

Stručni tim ECRI-ja, koji je radio izvještaj za Crnu Goru o stanju ljudskih prava, upozorio je u svom izvještaju da crnogorski Romi i Egipćani trpe diskriminaciju, žive u nehumanim i opasnim životnim uslovima, a da izbjeglički kamp na Koniku predstavlja segregaciju.

Programski direktor Fondacije za stipendiranje Roma (FSR) Andrija Đukanović ocijenio je kako takva rješenja nijesu dobra niti održiva

Jedan od zahtjeva Evropske unije koje Cma Gora mora ispuniti da bi otvorila pristupne pregovore sa Evropskom unijom, tiče se upravo izbjegličkog kampa na Koniku.

Od Cme Gore je traženo zatvaranje tog naselja i nastanjenje pripadnika romske i egipćanske populacije u različite djelove glavnog grada ili države, ne bi li se spriječila segregacija, odnosno getoiziranje jedne manjine.

Međutim, u odlukama koje je Mugoša donio sredinom prošlog mjeseca piše kako se objekti na Koniku I grade da bi se "obezbijedili kvalitetniji uslovi za stanovanje romske populacije" i to njihovim premještanjem iz Kampa I u Kamp II.

Zaboravio upozorenja EK

Izmjenama planske dokumentacije, u koju su "Vijesti" imale uvid, obuhvaćeno je područje površine 13,87 hektara, i 27.000 eura za njenu izradu, što će biti plaćeno iz budžeta Glavnog grada. Predviđa se da izrada planske dokumentacije bude završena za oko četiri i po mjeseca.

"Moramo zatvoriti Konik II i poboljšati uslove u kampu Konik I"

Mugoša je donošenjem ovih odluka samo realizovao ideje najavljene prije pola godine, kada je šef delegacije Evropske unije u Cmoj Gori, ambasador Leopold Maurer, upozorio da se status kampa na Koniku mora riješiti.

"Moramo zatvoriti Konik II i poboljšati uslove u kampu Konik I, kazao je tada Mugoša, prenebregavajući upozorenja EK da se ne grade naselja u koja su smješteni pripadnici samo jednog naroda.

Odlukom da se ruši Konik II, a ljudi presele na Konik I, Mugoša je, kako smatraju u Fondaciji za stipendiranje Roma omogućio novu segregaciju ove manjine.

Zabranjeni princip segregacije

Programski direktor Fondacije za stipendiranje Roma (FSR) Andrija Đukanović ocijenio je kako takva rješenja nijesu dobra niti održiva.

Iz Glavnog grada nije odgovoreno na pitanje "Vijesti" da li znaju da novim potezima vrše getoizaciju

"Uporno se primjenjuje zabranjeni princip segregacije, a poznato je da oni koji žive isključeni ne mogu da se nadaju da će biti dobro prihvaćeni i integrisani", kazao je Đukanović.

On je rekao za "Vijesti" kako Podgorica kao moderan grad sebi ne smije da dozvoli stvaranje segregatnih četvrti, već da se treba opredijeliti za pristup osmišljavanja multikulturalnih cjelina.

"To sigurno jeste izazovno, ali to jedino i ima smisla. Apelovao bih da se prije ovih koraka dobiju adekvatna mišljenja romskih struktura, ali i stručnjaka iz oblasti održivog razvoja, ljudskih prava, sociologije, bezbjednosti i kulture", poručio je Đukanović.

Iz Glavnog grada nije odgovoreno na pitanje "Vijesti" da li znaju da novim potezima vrše getoizaciju, dok se nacionalni koordinator Dekade Roma Sabahudin Delić nije javljao na telefon, niti odgovarao na SMS-ove.

U kampovima u Podgorici trenutno boravi oko 1.500 raseljenih osoba sa Kosova, dok u drugim opštinama živi oko 1.600 raseljenika RAE populacije.

Socijalna bomba

Đukanović je ocijenio da će rješavanje statusa izbjeglica u Cmoj Gori tek da postane vruće političko i ekonomsko pitanje.

Dio predstavnika civilnog društva godinama promoviše i zagovara drugačiji tretman i momentalnu integraciju bez daljeg odlaganja

"Treba da budemo zahvalni procesu evropskih integracija i zalaganjima Evropske komisije i agencija UN što je ovo pitanje počelo ozbiljnije da se tretira. Vlast je godinama pokazivala priličnu nezainteresovanost i ponašanje da ništa ne mora da preduzme dok ne bude na to prinuđena", kazao je Đukanović.

Tvrdeći da dio predstavnika civilnog društva godinama promoviše i zagovara drugačiji tretman i momentalnu integraciju bez daljeg odlaganja, on je upozorio kako trenutno rješenje status stranaca sa stalnim boravkom nije trajno.

"Te iste osobe će za par godina postati redovni državljani. Umjesto da ih prihvatimo već sada i otvorimo im raspoložive društvene mogućnosti, mi smo od par hiljada ljudi napravili svojevrsnu socijalnu bombu koja će, iz bezbjednosnih i ekonomskih razloga, pokrenuti i pojačanu distancu ostatka stanovništva", upozorio je Đukanović.

Neophodno školovanje djece

Eksperti Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancija Savjeta Evrope, upozorili su u svom izvještaju da romski i egipćanski mališani ne smiju biti odvojeni od djece iz drugih zajednica, jer to, po njihovom mišljenju, ozbiljno utiče na njihovu integraciju u crnogorsko društvo.

"ECRI poziva vlast da omogući porodicama djece školske dobi koji žive u kampu na Koniku da se presele u standardne stanove"

"ECRI smatra da se rješenje za djecu koja žive na Koniku mora brzo naći, ne bi li se ostvarilo njihovo pravo na obrazovanje", piše dalje.

Naglašava se da je neophodno omogućavanje školovanja djece u različitim školama, a porodicama omogućiti smještaj u različite djelove grada.

"ECRI poziva vlast da omogući porodicama djece školske dobi koji žive u kampu na Koniku da se presele u standardne stanove u različite djelove grada ili države, kako bi oni mogli da ostvare svoje pravo na obrazovanje na temelju Protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima", naglašava se u dokumentu.