KOLEGE ŠTITE KOLEGE

Zdravstveni radnici koji ukažu na korupciju su nezaštićeni

Mnogi zdravstveni radnici znaju da se neke njihove kolege bave tim radnjama, ali ne žele, iz kolegijalnih razloga, da prijave takve slučajeve
54 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 29.07.2011. 20:55h

Vlada je preporučila čelnicima zdravstvenog sektora da, kroz posebna zakonska rješenja, zaštite medicinske radnike koji prijavljuju korupciju.

U analizi Procjena rizika od korupcije u oblastima od posebnog značaja, Vlada konstatuje da zdravstveni radnici u tom pogledu nijesu dovoljno zaštićeni, ali da nisu pokrenute ni inicijative da se stanje popravi.

"Otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da zdravstveni radnici ne spadaju u državne službenike i namještenike, te nemaju adekvatnu zaštitu u slučaju da prijave sumnje o postojanju korupcije", piše u dokumentu koje je uradilo Ministarstva finansija.

Dalje se navodi da nije preporučljivo da se zdravstveni radnici podvode pod režim državnih službenika, ali da bi, kroz zakon o radu i u skladu sa drugim internim pravilima, trebalo obezbijediti njihovu zaštitu u slučaju prijavljivanja neregularnosti u ustanovama u kojima rade.

Kao primjer nepostojanja jasne interne procedure prilikom reagovanja na prijave o korupciji, u dokumentu se navodi postupanje rukovodstva Kliničkog centra Crne Gore nakon anonimnih prijava u jednoj radijskoj emisiji, u kojima su bila navedena imena ljekara, koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama.

"Utisak je da, uz to što je nepostojanje propisa o jasnoj internoj proceduri i pravilima u ovim slučajevima uticala na prilično slabu reakciju rukovodstva, koje je samo željelo da upozori zaposlene da se okanu takve prakse, bez pretjerane želje za procesuiranjem prijava i eventualnim kažnjavanjem", piše u dokumentu.

Mnogi zdravstveni radnici znaju, ali ćute o korumpiranosti kolega

Konstatuje se da je rukovodstvo, bez jasne ideje o daljim koracima, zatražilo izjave od tih ljekara, koji su negirali svoje učešće u bilo kakvim oblicima korupcije.

Problem je i u postojanju tolerancije prema korupciji, pa mnogi zdravstevni radnici znaju da se neke njihove kolege bave tim radnjama, ali ne žele, iz kolegijalnih razloga, da prijave takve slučajeve nadležnim organima. Navode i da se pojam tradicije i zahvalnosti koristi kao paravan za razne malverzacije.

Piše i da "kada bi postojao kvalitetan sistem nagrađivanja, urađen po učinku i kvalitetu rada, onda bi i zaposleni bili manje skloni koruptivnim radnjama".

"Utisak je da ne postoji dovoljno razvijena svijest za sprovođenje relevantnih antikorupcijskih odredbi. Čini se da rukovodstvo u zdravstvu nema prave inpute o korupciji, jer je veoma mali broj prijava, što onemogućava lociranje kritičkih tački i procedure", stoji u dokumentu.

Preporuka je da se uvede obaveza cikličnog istraživanja i periodičnog izvještavanja o tome da li su mjere predložene na osnovu prethodnih istraživanja dovele do pomaka u odnosu na pređašnje stanje.

Kao rizične pojave za korupciju, u dokumentu se pominje utvrđivanje lista čekanja, pa se savjetuje veća transparentost i dnevno ažuriranje, kao i monitoring odluka o prioritetima prilikom čekanja na pregled ili dijagnostiku.

Zaštitnici da imaju veću autonomiju

Iz Ministarstva finansija savjetuju i veću nezavisnost zaštitnika prava pacijenata, koji su početkom godine imenovani u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.

"Zaštitnika bira direktor ustanove, pa postoji bojazan da se pacijenti ne usuđuju da ulažu prigovor, jer vjeruju da je zaštitnik pod uticajem direktora. Na to ukazuje i relativno mali broj prigovora, u nekim slučajevima nijedan", poručuju u dokumentu.

Zamjerke su imali i na rad Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, koje postoje u svim ustanovama, ali, "nisu aktivne u pogledu planiranja i donošenja antikorupcijskih mjera".

"Razlog leži u nerazumijevanju činjenice da se suzbijanjem korupcije podiže kvalitet zdravstvene usluge, pa su u svom radu više posvećene drugim pitanjima iz svoje nadležnosti", piše u tom Vladinom dokumentu.

Zbog toga preporučuju da se komisije i zaštitnici obavežu na izvještavanje o sprovođenju antikorupcijskih mjera.

Preporučujemo za Vas