PRIJAVA OBJEKATA

Po Akcionom planu, prvo će se legalizovati divlja naselja u Baru

Pretvaranja neformalnih u formalna naselja predviđena su za period od 2011. do 2014. godine
0 komentar(a)
Ažurirano: 02.07.2011. 09:03h

Građani koji su nelegalno gradili, moći će u roku od šest mjeseci da podnesu dokumenta za legalizaciju objekata.

Ukoliko u tom roku ne prijave neregularne građevine, nadležne institucije povećaće porez za njihove nepokretnosti i uvećati takse za devastaciju projekta.

To, između ostalog, piše u novom Akcionom planu pretvaranja neformalnih u formalna naselja predviđenom za period od 2011. do 2014. godine, koji je nedavno usvojila Vlada.

Pretvaranje neformalnih u formalna naselja predviđeno je za period od 2011. do 2014. godine

“Nakon usvajanja planske dokumentacije i završetka moratorijuma na rušenje objekata, stvoriće se uslovi da objekti koji nijesu ušli u proces formalizacije budu srušeni”, stoji u dokumentu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Analize u vidu pilot-projekta

U istom se navodi i da će zakonom biti predviđen postupak i koja su dokumenta potrebna, u zavisnosti od kategorije objekta, za podnošenje prijave za legalizaciju.

Iz tog vladinog tijela planirali su da primarne analize legalizacije sprovedu na manjim lokacijama u vidu pilot-projekta, pa će tako nadležni prvo krenuti od Bara, Žabljaka i Bijelog Polja.

“S obzirom na to da je problem neformalnih naselja izražen na širem prostoru Crne Gore, cilj je da se navedene analize i naredni koraci prvo sprovedu na određenoj manjoj lokaciji, kako bi se nakon sprovođenja cjelokupnog postupka mogle definisati pozitivne i negativne strane projekta i nakon toga na što kvalitetniji i efikasniji način sprovele na svim preostalim lokacijama”, piše u dokumentu.

Biće snimana teritorija Crne Gore

Kako je navedeno, Akcioni plan donosi se sa ciljem definisanja koraka kako bi se na odgovarajući način riješili problemi seizmičkih rizika, plansko–urbanističke disorganizacije prostora, nedovoljne infrastrukturne opremljenosti prostora, niskog nivoa kvaliteta života, nepostojanja odgovarajućih javnih institucija, ugrožavanja ekoloških standarda i rizika po ljudsko zdravlje, kao i naplate komunalija i poreza.

Ppostojće 3D prikaz objekata u prostoru zajedno sa spratnošću i površinom

Paralelno sa tim aktivnostima biće snimana teritorija Crne Gore, pa će postojati 3D prikaz objekata u prostoru zajedno sa spratnošću i površinom. U akcionom planu stoji da je proces bitan zbog utvrđivanja građevina koje su prekoračile spratnost i površinu, te da bi se onemogućilo da vlasnici nanovo nadograđuju objekte ili uvećavaju površine.

Nakon njegove izrade stvoriće se uslovi za preklapanje snimka sa planskim dokumentima, pa će se na taj način prepoznati svi neformalni objekti koji se nalaze u prostoru i koji treba da budu legalizovani.

Regulisati pravni status građevina

U Akcionom planu stoji i da radna grupa za izradu Zakona o regulaciji bespravno izgrađenih objekata ima za cilj da reguliše pravni status građevina, odnosno, njihovih djelova koji su izgrađeni, rekonstruisani bez dozvole i koriste se bez upotrebne dozvole.

“Potrebno je predvidjeti na koje objekte će se odnositi ovaj Zakon, nadležnosti, uspostavljanje evidencije neformalnih objekata, uslove legalizacije za objekte, i to: imovinsko-pravni status, tehničku dokumentaciju, naplatu naknada za uređenje građevinskog zemljišta, kategorizaciju objekata, devastacionu naknadu za objekte, odnosno imaoce objekata koji ne podnesu zahtjev za legalizaciju, vrijeme stupanja zakona na snagu kao i trajanje primjene zakona, kao temporalnog pravnog akta“, navodi se u planu.

Galerija