FALI STRUČNJAKA

Ombudsman: Uslovi za djecu sa smetnjama u razvoju nisu adekvatni

Djeca sa smetnjama u razvoju borave u vršnjačkim grupama koje broje najmanje 12 djece, što nije u skladu sa međunarodnim standardima.
84 pregleda 0 komentar(a)
Mladost Bijela, Foto: Arhiva Vijesti
Mladost Bijela, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 25.06.2011. 13:08h

U Dječjem domu Mladost u Bijeloj nijesu obezbijeđeni adekvatni uslovi za boravak i rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, ocijenio je Zaštitnik ljudskih prava i slobode, Šućko Baković.Ombudsman je za parlament pripremio Poseban izvještaj o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, koji je sačinjen sagledavanjem stanja na terenu i angažovanjem medicinskih stručnjaka.Navodi se da u Dječijem domu trenutno boravi 20 djece sa teškom i težom mentalnom ometenošću.

Ovako organizovane grupe ne omogućavaju uspješno sprovođenje dnevnih aktivnosti po utvrđenom rasporedu. Prostorije u kojima borave djeca nisu arhitektonski prilagođena za kretanje i pristup osobama smanjene pokretljivost

Komanski most sada ima bolje uslove, ali nema prostor za slobodne aktivnosti

Konstatuje se da su u Javnoj ustanovi Komanski most, nakon preporuka Zaštitnika, preduzete određene mjere i radnje koje su dovele do promjena u samoj ustanovi i poboljšanju kvaliteta uslova života i usluga koje se pružaju štićenicima. Znatno su, kako se navodi, poboljšani uslovi smještaja za djecu i štićenike muške populacije. "Paviljon za djecu u potpunosti ispunjava sve standarde za boravak djece. Veoma značajna promjena je uključivanje djece u obrazovni sistem, kao i izrada individualnih programa rada sa djecom. Međutim, ne postoji prostor za slobodne aktivnosti i rekreaciju djece“, kaže se u Izvještaju.Upozorava se da nije u potpunosti spriječen kontakt između djece i odraslih štićenika, što može dovesti do incidentnih situacija štićenika i iskorišćavanja djece.Zaštitnik smatra da je evidentan problem smještaja ženske populacije kojima nijesu obezbijeđeni adekvatni uslovi za život.

Nema zubara

U Javnoj ustanovi Centar za obrazovanje i osposobljavanje "1. jun" ne postoji dovoljan broj stručnjaka, što se posebno održava na djecu sa autizmom. "Postavlja se pitanje kvaliteta usluga, s obzirom da u Crnoj Gori ne postoji sistem medicinsko-socijalnih usluga za osobe u autističnom spektru, pa su izostali mehanizmi nadzora, kontrole i praćenja rada“, navodi Zaštitnik.

Najveći problem obezbijeđivanja stomatološke usluge za djecu sa mentalnom ometenošću je u činjenici da stomatolozi odbijaju da rade popravke zuba bez anestezije, a to može kod djece sa mentalnom ometenošću izazvati druge posljedice, posebno kada je u pitanju Daunov sindrom

"Takođe je zapaženo da zagrijavanje prostorija u kojima borave djeca nije na adekvatan način riješeno". Opšta zdravstvena zaštita korisnika Centra je na zadovoljavajućem nivou, ali je zabrinjavajuća činjenica da je teško obezbijediti kvalitetne intervencije kada su u pitanju bolesti usta i zuba. "Najveći problem obezbijeđivanja stomatološke usluge za djecu sa mentalnom ometenošću je u činjenici da stomatolozi odbijaju da rade popravke zuba bez anestezije, a to može kod djece sa mentalnom ometenošću izazvati druge posljedice, posebno kada je u pitanju Daunov sindrom“, navodi Ombudsman.

Kapaciteti Dobrote preopterećeni

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota su uslovi smještaja na visokom nivou, ali nema dovoljno medicinskog osoblja, problem je posebno izražen u nedovoljnom broju medicinskih tehničara i bolničarki. Veoma je mali broj bolničarki koje se brinu o pacijentima, što smanjuje njihove šanse za adekvatni psihosocijalni tretman i vježbe pacijenata na otvorenom uz pratnju. "Preopterećenost i nedostatak osoblja rješava se davanjem terapeutskih vikenda ili vikenda otpusta. Međutim, na ovaj način smanjuje se efikasnost u liječenju zbog češćih pogoršanja bolesti“, kaže se u Izvještaju Zaštitnika.Ombudsman konstatuje da su kapaciteti bolnice preopterećeni. Psihijatrijska bolnica preopterećena je bolesnicima kojim nije potrebno bolničko liječenje, već čuvanje i njega u porodici ili socijalnoj ustanovi.Ocjenjuje se da je opterećenost socijalnim slučajevima koji predstavljaju značajan procenat (30 do 35 odsto) neprihvatljiv u institucijama mentalnog zdravlja.

"Ovim osobama nije potrebno intezivno bolničko liječenje, već drugi vid pomoći i socijalne zaštite. Nejasno je na osnovu kojih kriterijuma i standarda se vrši praćenje i procjena zadržavanja "socijalnih pacijenata" u bolnici“, navodi se u Izvještaju.

Preporučujemo za Vas