PREDSTAVILI PLAN

Đaci u Crnoj Gori će uskoro učiti i o seksu?

Dokument, prema tvrdnjama čelnika Koalicije, sadrži niz mjera za zaštitu LGBT osoba i suštinsko poboljšanje njihovog statusa.
0 komentar(a)
Gimnazija, Foto: Arhiva "Vijesti"
Gimnazija, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 11.05.2011. 07:18h

Ukoliko Vlada usvoji Akcioni plan Koalicije za LGBT prava, u crnogorski školski sistem biće uveden predmet seksualno obrazovanje.

O tom strateškom dokumentu, koji bi trebalo da bude primijenjen do 2015. godine i koji sadrži značajan broj mjera u oblastima obrazovanja i zdravstva, članovi Koalicje juče su razgovarali sa predstavnicima premijera Igora Lukšića i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Kako je "Vijestima" potvrđeno iz Vlade, Akcioni plan će uskoro biti proslijeđen ministarstvima koja su u dokumentu označena kao nosioci odgovornosti.

Ti Vladini resori će, kako je rečeno, dati komentare na Akcioni plan i utvrditi na koji način i u kom obimu bi se predviđene mjere mogle realizovati.

U ispunjavanju ciljeva, osim ministarstava za ljudska i manjinska prava, obrazovanja, zdravlja, pravde, kulture, rada i socijalnog staranja planirano je da se uključe nevladine organizacije i mediji, dok bi zaštitnik ljudskih prava i sloboda obavljao monitoring primjene Akcionog plana.

Dokument, prema tvrdnjama čelnika Koalicije, sadrži niz mjera za zaštitu LGBT osoba i suštinsko poboljšanje njihovog statusa. Pitanje je, međutim, šta će od ponuđenih rješenje biti prihvatljivo za izvršnu vlast.

Predviđa se i formiranje servisa pravne podrške

Što se tiče obrazovanja, Akcioni plan predviđa povećanje edukativnih sadržaja na temu seksualnosti i rodnog identiteta, uvođenje seksualnog obrazovanja u nastavne planove i programe, uključivanje sadržaja o seksualnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu na svim nivoima obrazovanja.

Akcioni plan za borbu protiv homofobije predstavlja završnu aktivnost projekta - “Crna Gora svijetla tačka na gej mapi”, na čemu je NVO “Juventas” počela da radi krajem 2009. godine.

U Akcionom planu, između ostalog, piše da je jedan od ciljeva eliminacija stereotipa i predrasuda o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, kao i povećanje informisanosti opšte populacije o ovim temama.

Predviđa se i formiranje servisa pravne podrške i osnaživanje LGBT osoba da prijavljuju slučajeve kršenja njihovih ljudskih prava, kao i otvaranje kancelarije za zaštitu prava seksulanih manjina u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Koalicija, kroz predstavljeni dokument, predviđa i iniciranje izmjena i dopuna postojećih zakona. U Akcionom planu se navodi da treba inicirati primjene određenih članova Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona, Zakona o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, Zakona o azilu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o nasljeđivanju.

Predviđa se i izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, o pravima pacijenata, Opšteg zakona o obrazovanju, Zakona o matičnim registrima, Zakona o zabrani diskriminacije, o porezu na nepokretnosti i porezu na dohodak fizičkih lica.

Akcioni plan za borbu protiv homofobije predstavlja završnu aktivnost projekta - “Crna Gora svijetla tačka na gej mapi”, na čemu je NVO “Juventas” počela da radi krajem 2009. godine.

Ljekari mišljenje da zadrže za sebe

U dokumentu, iza kojeg stoji više od dvadeset NVO, piše da treba ujednačiti stav struke i profesionalaca po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta sa zvaničnim, međunarodno priznatim i naučno potvrđenim stavovima.

To znači da bi ubuduće ljekari morali da istupaju međunarodno prihvaćenih stanovišta, a ne vlastitih, ličnih ubjeđenja, kako se to dešavalo do sada.

Tim povodom, predviđa se i stalni monitoring Ljekarske komore i primjena sankcija.

Predviđa se i stvaranje normativnog i institucionalnog okvira za poštovanje prava transseksualnih osoba, ali i obezbjeđenje uslova za dijagnostikovanje transseksualnosti i mogućnost liječenja.