REAGOVANJE KOALICIJE

REKOM: Nećemo da sudimo, već da pomažemo

Od samog početka rada na ovoj inicijativI jasno je određeno da REKOM nije sud, i da neće zamijeniti, niti pretenduje da zamijeni postojeće pravosudne i druge mehanizme.
0 komentar(a)
REKOM, Foto: Savo Prelević
REKOM, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 04.05.2011. 07:38h

Koordinatorka i PR Koalicije za REKOM za Crnu Goru Mirela Rebronja saopštila je da Komisija, za čije je formiranje kampanja počela prošle sedmice, neće predstavljati sud, niti će težiti da zamijeni postojeće pravosudne i druge mehanizme.

Ona je, reagujući na tekst “Osuda zločina nužnost, a ne stvar demokratije”, kazala da REKOM predstavlja podršku da se procesi suočavanja sa prošlošću, uključujući i krivične istrage, izvedu efikasnije i uz puno uvažavanje žrtava. Reagovanje “Vijesti” prenose u cjelini:

“Finansiranje Koalicije za REKOM: Nadnaslov teksta “Očekivanja od regionalnog projekta REKOM – vrijednog 3,5 miliona eura”, naglašavanje u tekstu finansijske vrijednosti projekta i njegovih donatora, uz komentar profesora Šerba Rastodera 'treba biti posebno obazriv u odnosu na inicijative koje se prodaju kao alternativa pravnim sistemima'. Odgovor na pitanje – čiji je to interes treba tražiti u činjenici – ko to plaća”, kod čitalaca može ozbiljno dovesti u sumnju motive inicijative, članova Koalicije, kao i njenih donatora. Zbog toga ističemo da je planirani budžet ovog projekta za period od 15. decembra 2008. do 31. jula 2011. - 3,544,741.92 eura. Od toga je do sada za organizaciju 126 lokalnih, nacionalnih i regionalnih konsultacija i 7 foruma za tranzicionu pravdu, na kojima je ukupno uzelo učešća 5932 učesnika, obezbijeđeno 2,460,066.46 eura, koje je u najvećom mjeri ispred Koalicije za REKOM prikupio Fond za humanitarno pravo iz Beograda. Još uvijek nije obezbijeđeno 1,084,675.46 eura, i kampanja prikupljanja potpisa teče uz minimalna sredstva i u najvećoj mjeri na volonterskoj osnovi.

Cjelokupan budžet Koalicije za REKOM, koji osim ovih ukupnih cifri uključuje i detalje o svim troškovima, istaknut je i na internet prezentaciji: http://www.zarekom.org/documents/Budzet-Koalicije-za-REKOM.sr.html.

Od samog početka rada na ovoj inicijativI jasno je određeno da REKOM nije sud, i da neće zamijeniti, niti pretenduje da zamijeni postojeće pravosudne i druge mehanizme, kako je to sada utvrđeno i Prijedlogom statuta REKOM, koji je Koalicija usvojila.

Od samog početka rada na ovoj inicijativI jasno je određeno da REKOM nije sud, i da neće zamijeniti, niti pretenduje da zamijeni postojeće pravosudne i druge mehanizme, kako je to sada utvrđeno i Prijedlogom statuta REKOM, koji je Koalicija usvojila. Znači REKOM nije alternativa, već podrška da se procesi suočavanja sa prošlošću, uključujući i krivične istrage, izvedu efikasnije i uz puno uvažavanje žrtava. Svako drugo tumačenje nije utemeljeno u bilo kojem dokumentu Koalicije za REKOM i izjavama njenih predstavnika.

U posebnom okviru, u prilog nepovjerenju u organizatore inicijative za osnivanje REKOM, podsjeća se na događaj u Sarajevu, kada je mitropolit CPC Mihailo zamoljen da napusti skup zbog protesta predstavnika SPC i Katoličke crkve. Međutim, u tekstu nema podsjećanja na to da je Koalicija za REKOM javno priznala ozbiljan propust organizatora tog skupa koji su postupali u njeno ime. Mitropolitu Mihailu upućeno je izvinjenje putem svih regionalnih medija, kao i neposredno, prilikom prijema delegacije REKOM-a na Cetinju. Mitropolit Mihailo je izvinjenje prihvatio.

REKOM je inicijativa koju treba da preuzmu parlamenti država regiona i time formiraju novi regionalni mehanizam suočavanja s prošlošću. Takav očekivani pristup ne može imati veze sa bilo kojim ranijim incidentom za koji su isključivo odgovorni pojedinci iz civilnog društva.

Inicijativa za osnivanje REKOM je do sada najozbiljniji pokušaj civilnog društva podrške radu pravosudnih organa u regionu da procesuiraju zločine iz prošlosti i utvrde krivičnu odgovornost.

Objavljenim tekstom i njegovim naslovom, inicijativa za osnivanje REKOM nije tačno predstavljena. Naglašeno je da su protiv nje predstavnici intelektualne elite, a da su njena pozadina novac i obezbjeđenje alibija za političke elite. Suština stvari je drugačija. Inicijativa za osnivanje REKOM je do sada najozbiljniji pokušaj civilnog društva podrške radu pravosudnih organa u regionu da procesuiraju zločine iz prošlosti i utvrde krivičnu odgovornost. To je stav i nekoliko tužilaca iz regiona koji aktivno učestvuju u aktivnostima Koalicije za osnivanje REKOM.

Inicijativu za REKOM trenutno čini 1785 članova iz regiona, što uključuje organizacije civilnog društva i niz pojedinaca.