LJUDSKA PRAVA

Zabraniti podsticanje na sve vrste mržnje

Izvršni direktor NVO Akcija za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević predložiće članovima skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, da podnesu amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika.
82 pregleda 0 komentar(a)
Tea Gorjanc, Foto: Arhiva "Vijesti"
Tea Gorjanc, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 26.04.2011. 19:05h

Ove izmjene tiču se zabrane propagiranja mržnje po bilo kom osnovu.

U obrazloženju amandmana, koji je podržalo više od 20 NVO i pojedinaca, navodi se da Ustav Crne Gore zabranjuje izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu, a da ta zabrana nije odgovarajuće primjenjena u Krivičnom zakoniku,

„S obzirom na činjenicu da je u članu 370 inkriminisano javno podsticanje na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena, isključivo, na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, a da se u članu 443 zabranjuje propagiranje, opet isključivo, rasne mržnje i podsticanje na rasnu diskriminaciju“, pojašnjeno je u obrazloženju.

Rasna diskriminacija

Navodi se da definicija ”rasizma”, odnosno ”rasne diskriminacije”, podrazumijeva shvatanje da rasa, boja, jezik, vjera, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost predstavljaju opravdan osnov za mržnju, odnosno shvatanje o superiornosti jedne grupe ljudi određenih navedenim osnovima u odnosu na druge ili za diskriminaciju među ljudima.

„Ova definicija, u skladu sa međunarodnim standardima, ne obuhvata druge zabranjene osnove diskriminacije, kao što su pol, rodni identitet, invaliditet i seksualna orijentacija. Drugim riječima, Krivičnim zakonikom Crne Gore nije zabranjeno propagiranje mržnje i podsticanje na diskriminaciju po osnovu pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugog ličnog svojstva“, smatraju u HRA.

Mržnja u odnosu na seksualne manjine

Iz te NVO podsjećaju da su se prošle godine, prilikom javnog razmatranja predloga Vlade za izmještanje djece iz Komanskog mosta, mogli čuti komentari koji su se jedino mogli tumačiti kao propaganda mržnje u odnosu na osobe sa mentalnim ili drugim invaliditetom, a da se ove godine, od najave održavanja ”Parade ponosa” u Podgorici, pojavljuje govor kojim se podstiče mržnja u odnosu na seksualne manjine.

Zato smatraju neophodnim da se, u skladu sa međunarodnim standardom zabrane diskriminacije i slobode izražavanja, proširi inkriminacija zabranjene propagande mržnje i na druga lična svojstva ljudi, pri čemu je neophodno posebno nedvosmisleno istaći seksualnu pripadnost, rodni identitet i invaliditet.

Pri tome, kako navode, treba imati u vidu i Preporuku Komiteta ministara Savjeta Evrope državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, od 31. marta prošle godine, da se zabrani podsticanje, promocija i širenje mržnje i drugih oblika diskriminacije prema seksualnim manjinama i transrodnim osobama.

Iz HRA podsjećaju da je posebno preporučeno da se omogući da se pored drugih krivičnih sankcija, za tu vrstu krivičnih djela omoguće i sankcije u vidu rada u javnom interesu.

„Ovu vrstu sankcija predviđa i Krivični zakonik u članu 41, i propisuje da se one mogu izreći za djela za koja je izrečena kazna zatvora do pet godina“, navodi se, između ostalog, u obrazloženju.

Preporučujemo za Vas