ŽENSKI RAZGOVORI

Nacrt plana za borbu protiv homofobije obilježile rasprave

"Kancelarija Ombudsmana je mehanizam zaštite od diskriminacije, odnosno mora reagovati na svako pravljenje razlike, pa i po osnovu rodnog identiteta", rekla je Laković
68 pregleda 0 komentar(a)
homofobija, Foto: Luka Zeković
homofobija, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 07.04.2011. 14:48h

Nacrt akcionog plana za borbu protiv homofobije predstavljen je na okruglom stolu u Podgorici, a raspravu je obilježila rasprava između zamjenica Ombudsmana Marijane Laković i ministra za ljudska i manjinska prava Blanke Radošević-Marović.

Najavljeno sprovođenje velike medijske kampanje u okviru koje će se održati i edukacija državnih službenika u pogledu prava LGBT populacije

“Akcioni plan podrazumijeva skup aktivnosti koje se u periodu od četiri godine planiraju implemetirati u pet oblasti - zakonodavni i institucionalni okvir, obrazovanje, zdravstvo, socio-ekonomska oblast i kultura i mediji”, kazala je ispred Juventasa Jelena Čolaković.

Predstavnica resornog ministartva Radošević-Marović ocijenila je da je kako je Akcioni plan ambiciozan dokument čiji je cilj, između ostalog, eliminisanje predrasuda prema LGBT populaciji, senzibilisanja obrazovnog sistema i medija, napominjući da je veliki dio obaveza pripao vladinom resoru koji ona predstavlja.

Ona je najavila sprovođenje velike medijske kampanje u okviru koje će se održati i edukacija državnih službenika u pogledu prava LGBT populacije, među kojima su i službenici kancelarije Ombudsmana.

"Pohvalno je što će ministarstvo sprovoditi kampanju, ali nama kao kontrolnom mehanizmu treba da dozvoli da radimo i nema potrebe da nas obučavaju. Mi kontrolni mehanizam za borbu protiv diskriminacije, i mi sprovodimo obuke naših službenIka, i to kroz projekte koje realizujemo u saradnji sa Evropskom komisijom, a u kojima je posebna pažnja posvećena LGBT poulaciji i osobama sa invliditetom”, reagovala je Laković.

Ona je Dinošinu pomoćnicu upozorila i na to da je Ministarstvo izradilo predlog zakona o Ombudsmanu, sa čijim se dobrim dijelom ta institucije ne slaže.

“Poznato je da je kancelarija Ombudsmana mehanizam zaštite od svih oblika diskriminacije, odnosno da mora reagovati na svako pravljenje razlike, pa i po osnovu rodnog identiteta, i seksualne orjentacije, što su privatne stvari. Vaš predlog nije u skladu sa međunardonim standardima, jer ne možemo postupati i u odnosu na pravna i fizička lica koja se ponašaju diskriminatorski. Ministarstvo je donijelo rješenje u novom tekstu i izbrisalo specijalizovane zamjenike za određene oblasti”, kazala je Laković.

Kancelariji Ombudsmana treba kadra

Ona je upozorila predstvanici ministarstva za ljudska i manjinska prava da je strateški cilj Nacrta akcionog plana eliminisanje predrasuda prema LGBT osobama i to kroz kampanju, ali i stalnu kontrolu stanja u toj oblasti.

“Neophodno nam je umrežavanje sa ostalim državnim organima i NVO, jer kancelarija Ombudsmana nije kadrovski ojačana, ja sam jedina zamjenica, a do kraja godine primićemo u najboljem slučaju još dvoje ljudi. Imamo jednog savjetnika, a kako bi odgovorili ciljevima akcionog plana, neophodna nam je pomoć NVO koji bi trebalo da podnosi inicijative u vezi sa izmjenama i dopunama zakona”, kazala je ona.

Izvršna direktorka NVO Juventas Ivana Vujović objasnila je da je akcioni plan oslanja na prošlogodišnje istraživanje prema kome trećina ispitanika smatra da je homoseksualnost bolest, a polovina da se ne može liječit.

“Tri trećine građana bi se loše osjećalo da saznaju da im je dijete homoskesualac. Na osnovu ovih nalaza, sačinili smo niz mjera koje bi trebalo da pobljašaju stanje LGBT populacije u Crnoj Gori”, kazala je ona.

Akcioni plan uskoro kod Lukšića

Istraživač kršenja ljudskih prava mr Aleksandar Saša Zeković pitao je organizatore okruglo stola da li je nacrt plana rezultat rada Koalicije zajedno za LGBT prava ili koalicije i nekoliko ministarstava. Vujović mu je odgovorila da će u narednom periodu o tome biti razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem.

“Ukoliko ovo ostane dokument NVO postoji bojazan da mnogi organi koji bi, shodno planu trebalo da preduzmu određene korake, to neće učiniti”, upozorio je Zeković.

Vujović mu je odgovorila da u radu Koalicije učestvuju i državni organi od kojih se očekuje podrška.Radošević-Marović je rekla da je pogledala akcioni plan, te da postoji redosljed koraka koji će se sprovoditi shodno značaju, napominjućida će o dokumentu biti još razgovora.

Forum Progres ne odustaje od gej parade

Cimbaljević je rekao da, bez obzira na ćutanje administracije, Forum progres neće odustati od organizovanja gej parade

Cimbaljević je kazao da ta organizacija još nije dobila ni odgovor od direktora Uprave policije Veselina Veljovića o bezbjednosnim procjenama za održavanje tog skupa.

“To samo govori da institucije još nijesu dovoljno upoznate sa ovom problematikom”, kazao je on.

Cimbaljević je rekao da, bez obzira na ćutanje administracije, Forum progres neće odustati od organizovanja gej parade.

Preporučujemo za Vas