ISTINSKA BRIGA

“Ozon” apelovao da se zaustavi devastacija šumskih kompleksa

"Poslije prekomjerne eksploatacije i sječe šuma uništeno je preko 50 odsto staništa, prvenstveno bukove šume", saopšteno iz ekološkog pokreta
64 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 20.03.2011. 14:33h

Povodom 21. marta Međunarodnog dana šuma Ekološki pokret “Ozon” iz Nikšića pozvao je resorna ministarstva i nadležne inspekcijske i pravosudne organe da pojačaju aktivnosti ka sprječavanju dalje devastacije šumskih kompleksa u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu zaustavljanje bespravne i stihijske sječe i nelegalne trgovine.

To se, kako ističu, posebno odnosi na bespravnu i nenamjensku sječu na prostoru planine Vojnik, kao i šuma koja se nalazi uz sami magistralni put Nikšić–Šavnik.

"Kada je u pitanju Vojnik, nekontrolisana i neplanska sječa uzrokovala je ozbiljne probleme i posljedice na ekosistem u cjelini. Poslije prekomjerne eksploatacije i sječe šuma uništeno je preko 50 odsto staništa, prvenstveno bukove šume. Zbog prisustva erozije tla na pojedinim lokalitetim došlo je do gubitka biodiverziteta. U poslednje vrijeme uočeno je i uništavanje pojedinih populacija biljnih vrsta, poput kleke", Upozaravaju iz “Ozona”.

U ljetnjem periodu, kako su saopštili iz te NVO, česti su i požari koji doprinose uništavanju ekosistema, pa se, uzimajući sve u obzir, nadaju da će nadležni organi sa državnog i lokalnog nivoa prepoznati važnost zaustavljanja daljeg devastiranja šume.

"Nadamo se da će u najskorije vrijeme biti primjenjen optimalan model održivog upravljanja i gazdovanja šumama i tako na suštinski, a ne samo marketinški, način obilježiti Međunarodnu godinu šuma. Nekontrolisana ljudska djelatnost svakako je jedan od bitnih činilaca kojim je priroda ozbiljno ugrožena, a čije posljedice su već očigledne, pa stoga smatramo da je potrebno promijeniti dosadašnju praksu u radu nadležnih državnih organa koja nije dala zadovoljavajuće rezultate” upozoravaju iz “Ozona”.

Galerija